Hoe creëer je een cultuur van innovatie op de werkplek?12 min lezen

innovatieve cultuur

Innovatiecultuur is een onderwerp dat veel besproken wordt door bedrijven en ondernemers.

Weten hoe belangrijk het is om te versterken creativiteit en innovatieprestaties, hebben bedrijven voortdurend geprobeerd dit concept toe te passen in hun dagelijkse activiteiten. 

Maar hoe bouw je op de juiste manier een innovatiecultuur op?

In dit artikel leer je meer over wat innovatiecultuur is en hoe bedrijfsleiders dit effectief kunnen creëren op de werkvloer.

Laten we beginnen.

Wat is een innovatiecultuur?

Het definiëren van innovatie houdt in dat we erkennen hoe organisatiecultuur speelt een grote rol bij het vaststellen van bepaald gedrag en attitudes binnen een organisatie. Het bestaat uit herhaaldelijk uitgevoerde activiteiten die representeren welke waarden het bedrijf zijn medewerkers bijbrengt.

Bedrijfsontwikkeling versus innovatie: zijn ze anders?

Met andere woorden, de innovatiecultuur bestaat uit praktijken die innovatie ondersteunen en versterken als een belangrijk aspect van vooruitgang en groei.

Het omvat alle structuren, gewoonten, processen, instructies, bezigheden en prikkels die instellingen implementeren om innovatie mogelijk te maken. Het waardeert, stimuleert en ondersteunt innovatie als een belangrijk initiatief voor succes.

Waarom is het belangrijk om een innovatiecultuur te cultiveren?

Het is absoluut noodzakelijk voor bedrijven om een innovatiecultuur op de werkplek te creëren, omdat het:

Helpt bedrijven te overleven

Het heeft betrekking op haalbare ideeën genereren en verder gaan dan de traditionele manieren om dingen te doen. Het past bedrijfsmodellen aan en stemt ze af op de veranderende behoeften van de markt, wat resulteert in betere producten en diensten.

Organisaties die innovatief denken ondersteunen, zullen hoogstwaarschijnlijk unieke en werkbare concepten ontwikkelen die bestaande problemen kunnen oplossen en relevante markten kunnen penetreren. Als innovatie wordt gewaardeerd en prioriteit krijgt, ontstaat er dus concurrentievoordeel - wat leidt tot onophoudelijk voortbestaan.

Stelt medewerkers in staat om innovatief te werken en te denken

Meeste van de grootste game-changers in de geschiedenis hebben innovatieculturen die niet alleen het belang van innovatie benadrukken, maar ook dat van hun personeelsbestand. Ze rekenen op de capaciteiten van hun medewerkers en herinneren hen er voortdurend aan hoe waardevol hun inzichten zijn voor succes.

Volgens onderzoek zijn gelukkige werknemers over het algemeen productiever. Een dergelijk positief effect leidt tot andere voordelen, zoals verbetering van werkgewoonten, verhoogde betrokkenheid van medewerkers, en meer respect voor het helpen van het bedrijf bloeien.

Leidt tot impactvolle strategieën en innovatieve oplossingen

Omdat de innovatiecultuur gericht is op resultaten, worden instellingen versterkt om hun doelen en gewenste resultaten duidelijk te definiëren. Zo worden normen opgesteld en strategieën geformuleerd om de doelstellingen van het bedrijf te bereiken.

Bovendien kunnen innovatieteams met een sterke innovatiecultuur de status-quo uitdagen en creatieve manieren vinden om de winst te verhogen, noodzakelijke veranderingen door te voeren en de algemene gezondheid van het bedrijf te verbeteren.

Stimuleert diversiteit binnen de organisatie

Diversiteit brengt verschillende achtergronden, kennis, stemmen en expertise samen. Door ze in één tabel te zetten, moet je verschillende producten en diensten produceren, problemen vanuit verschillende perspectieven bekijken en je onthouden van bepaalde vooroordelen die de groei kunnen belemmeren.

Met een innovatiecultuur krijgen ondernemers niet alleen een frisse smeltkroes van ideeën. Ze zullen ook beter worden in het oplossen van problemen en besluitvorming, resulterend in stevige discussies, keuzes, projecten en andere innovatiegerelateerde activiteiten.

Veroorzaakt organisatorische en zakelijke groei

Innovatie is gedefinieerd als het proces van het realiseren van nieuwe producten, processen, proposities of businessmodellen om toegevoegde waarde te creëren voor klanten en de organisatie. Dit inbedden als een houding in plaats van het als een taak te zien, stimuleert groei in alle aspecten van het bedrijf.

Terwijl u luistert naar de input van uw medewerkers, belanghebbenden en andere relevante partijen, handelt u naar uw plannen, doelen en innovatiestrategieën om de algehele gezondheid van het bedrijf te verbeteren. Het opnemen van de juiste balans voor beide in de loop van de tijd kan een enorme generatiegroei opleveren.

Wat is "innovatief ouderschap"?

Het opbouwen van een innovatiecultuur is als het groeien en polijsten van de capaciteiten van uw kinderen om ze uit te rusten met de knowhow om de innovatieactiviteiten van het bedrijf uit te voeren.

Innovatie leiders nodig om de te verbeteren creativiteit en probleemoplossend vermogen van elke werknemer door hen bloot te stellen aan verschillende taken en verantwoordelijkheden die betrekking hebben op de doelen, doelstellingen, belangrijkste aandachtsgebieden, primaire capaciteiten en verplichtingen van het bedrijf.

Op voorwaarde dat je de leiding hebt, train je je medewerkers om hen voor te bereiden op de verantwoordelijkheid van het omgaan met teams en projecten. Je bent van plan hen te helpen begrijpen wat het betekent om hun taken te vervullen binnen bepaalde normen, zoals budget en deadlines.

Leren van de beste voorbeelden van innovatiecultuur

Na verloop van tijd vertrouw je hen meer uitgebreide taken toe, zoals het bedenken van producten en diensten of het implementeren van processen die de organisatie moet verbeteren.

Op dit punt heb je besloten om ze de ervaringen te geven die ze nodig hebben om te bepalen hoe ze toezicht kunnen houden op alles wat je ze vroeger leerde.

Dit betekent dat het smeden van een innovatiecultuur kan betekenen dat u veel geld, tijd en moeite moet besteden om ervoor te zorgen dat uw werknemers de vaardigheden en de manier van denken vereist om te presteren en te ondersteunen wat essentieel is voor elke organisatie om te slagen.

Je hebt ze ook het vermogen gegeven om kansen te ontdekken en contact te leggen met mensen die zich in dezelfde branche of markt als de jouwe bevinden.

Je hebt ze een helpende hand geboden bij het identificeren van wat ze mogelijk kunnen bijdragen aan de kennispool van de organisatie samen met andere medewerkers met verschillende achtergronden en expertises.

Hoe ziet de innovatiecultuur eruit?

Hieronder staan de drie belangrijke kenmerken van innovatiecultuur:

Innovatiecultuur is gericht op het stellen van doelen en het behalen ervan

Omdat de behoeften van de klanten evolueren, moeten bedrijven hun achterstand inlopen door noodzakelijke verbeteringen door te voeren (zelfs in een geleidelijk tempo). Met een innovatiecultuur richten bedrijven zich op het resultaat, ondanks het toepassen van kleine stappen in het heden om te verminderen innovatie risico's.

Wanneer bedrijfsleiders doelen met vertrouwen communiceren, voelen medewerkers zich gedreven met een doel.

Ze nemen werkgerelateerde beslissingen die perfect aansluiten bij de doelstellingen van de organisatie. Ze voelen zich betrokken en nemen verantwoordelijkheid voor verschillende ideeën en activiteiten die het bedrijf ten goede komen.

Hierdoor ligt het perspectief van het hele team vast. Ze weten waar ze qua innovatie heen gaan, en ze weten wat ze moeten doen om daar te komen.

Daarom besteden ze hun tijd en hun middelen aan: projecten uitvoeren die effectief overeenkomen met hun gewenste positie in de markt.

Innovatiecultuur stimuleert leren

Bedrijven die innovatie ondersteunen, investeren in het up-to-date houden van hun medewerkers met trends en relevante vaardigheden. Ze begrijpen hoe krachtig een personeelsbestand kan zijn als het over voldoende kennis beschikt, met name op het gebied van people management en het oplossen van complexe problemen.

Innovatiecultuur stimuleert leren door verschillende leerkanalen aan te bieden die medewerkers kunnen gebruiken om hun vaardigheden voortdurend te verbeteren en te verfijnen. Zo ontwikkelen ze alle attitudes en technieken die nodig zijn om de positie van het bedrijf in de markt te verbeteren of te behouden.

Deze leermogelijkheden stellen hen ook in staat om hun sterke en zwakke punten meer te ontdekken, samen met andere kansen die ze kunnen aangrijpen om hun capaciteiten als toekomstige leiders te laten zien met inzichtelijke input voor het bedrijf.

Innovatiecultuur begrijpt de waarde van risico's en mislukkingen

Als je een werkplek die innovatie bevordert, zou je begrijpen dat falen ook een essentieel onderdeel van succes kan zijn.

Kortom, het geeft u de mogelijkheid om te bepalen welke omstandigheden u moet vermijden. Het helpt u ook om al uw mogelijke benaderingen te beperken tot degene die waarschijnlijk het meest effectief en minder risicovol is voor massaproductie.

Innovatiecultuur houdt niet van falen, maar het erkent hoe falen de organisatie op tal van manieren kan helpen. Het ziet falen ook als een onderdeel van innovatie en hecht veel waarde aan het evalueren van risiconiveaus voor ontdekking, succesvolle implementatie en feedback.

Het viert succes, maar het behandelt en leert van risico's en mislukkingen.

Hoe bouw je een innovatiecultuur op

Hier zijn de top tien methoden die u kunt toepassen bij het opbouwen van een innovatiecultuur binnen uw organisatie:

1. Bepaal je doelen

Voordat u uw medewerkers kunt stimuleren om samen aan een bepaald project te werken, moeten uw doelen en beoogde resultaten helder en precies zijn. Laat ze hun gedachten en strategieën afstemmen op één enkel doel. Horloge verschillende ideeën botsen en luisteren naar verschillende perspectieven.

2. Moedig mensen aan om buiten de kaders te denken

Laat uw team zien dat u onconventioneel denken waardeert. Herinner hen er tijdens uw brainstormsessies aan dat er geen slechte ideeën zijn, dat uit hun suggesties relevante discussies kunnen ontstaan en dat suggesties voor verbetering altijd welkom zijn.

3. Wees oprecht geïnteresseerd in hun mening

Motiveer uw teamleden om hun mening te geven over verschillende problemen waarmee uw bedrijf wordt geconfronteerd. Het delen van ideeën promoten, grondige discussie, en samenwerking bij het bedenken van oplossingen die u kunt gebruiken om op deze uitdagingen in te spelen.

4. Verzorgen van innovatieworkshops

Bewustwording creëren over het belang van innovatie in een bedrijf. Bevorder de betrokkenheid van uw medewerkers door innovatieworkshops te geven op alle hiërarchische niveaus. Leg hun uit wat hun rol is en maak hen duidelijk hoe belangrijk hun bijdragen kunnen zijn.

5. Creëer ideeën-uitdagingen

Moedig iedereen aan om hun ideeën te delen door plezier te maken idee uitdagingen. Stel een commissie van experts samen om de haalbaarheid van elk gepresenteerd concept te evalueren. Je kunt ook gamification-functies toepassen om deze competitie spannender te maken voor alle deelnemers.

6. Vergeet de beloningen niet

Het opbouwen van een innovatiecultuur omvat het belonen en erkennen van innovatief gedrag. Verhogingen en promoties aanbieden aan medewerkers die consequent creatieve en haalbare concepten aandragen. Vier innovatie-inspanningen en prijs innovatieteams voor hun goed uitgevoerde werk.

7. Geef constructieve feedback

Wees niet zo snel met het afwijzen van ideeën. Bespreek ze met de rest van het team en kijk of je ze kunt verbeteren. Als dat niet het geval is, geef dan constructieve feedback en erken de inspanning (en de moed) die is getoond om het te presenteren.

8. Train je team om te denken als ondernemers

Wanneer u uw werknemers aanmoedigt te denken alsof zij de eigenaar van het bedrijf zijn, kunnen er geweldige dingen gebeuren - en een daarvan is wanneer ze een mentaliteit ontwikkelen die continue innovatie en bedrijfsontwikkeling ondersteunt.

9. Vermijd onnodige bureaucratie

Bureaucratie leidt tot vertragingen en organisatorische churn die innovatie vertraagt. Het plaatst wegversperringen voor innovators en veroorzaakt ongerechtvaardigde frustratie. Onthoud u van elke vorm van bureaucratie en ondersteun te allen tijde snelle experimenten.

10. Ontmoedig silo's

Innovatie heeft een groep van diverse mensen nodig die nieuwe en unieke perspectieven kunnen bieden op bestaande uitdagingen. Moedig mensen in functionele teams aan om binnen een bepaalde periode samen te werken.

Het belang van een innovatiecultuur

Innovatiecultuur bestaat uit praktijken die innovatie ondersteunen en versterken als een belangrijk aspect van vooruitgang en groei. Het omvat alle structuren, gewoonten, processen, instructies, bezigheden en prikkels die instellingen implementeren om innovatie mogelijk te maken.

Het waardeert, stimuleert en ondersteunt innovatief denken om succesvol te zijn op organisatieniveau. Om het belang van de innovatiecultuur van uw bedrijf volledig te begrijpen, moet u weten hoe dit van invloed is op wat werknemers elke dag doen of zeggen op het werk.

Dit zal helpen om specifiek gedrag binnen de organisatie vast te stellen, zoals communicatiepatronen tussen afdelingen tijdens vergaderingen of wie de eer krijgt voor nieuwe ideeën wanneer ze tot stand komen.

Als je meer hulp nodig hebt bij het creëren van een innovatiecultuur, voel je vrij om meer te leren over de innovatie adviesdiensten wij bieden, inclusief innovatietraining en -strategie.

Gepubliceerd op: september 10th, 2021Categorieën: Innovation strategy

Verwante berichten

In dit artikel

Software voor ideeën- en innovatiebeheer

"Geef innovators de kans op de leukste manier"

Ideebeheersoftware

Meld je aan voor onze mailinglijst!