Als je in dit artikel bent omdat je hebt gehoord over het concept 'fail fast, fail vaak', dan ben je misschien geïnteresseerd om te weten of deze strategie werkt of niet.

Sommige mensen, met name degenen die het concept niet volledig hebben begrepen, zien de mentaliteit van "fail fast, fail vaak" misschien als een dwaze bedrijfsstrategie om te volgen.

Integendeel, deze strategie werkt echter zeker wanneer deze op de juiste manier wordt geïmplementeerd. Maar zo eenvoudig is het niet, omdat het meer dan inspanning en vastberadenheid kost om het herhaaldelijk uit te voeren.

Ondanks de negatieve connotatie zijn de meest vooraanstaande start-ups en innovators van mening dat dit innovatieve concept echt nuttig en nuttig is als het door organisaties wordt gebruikt als een mechanisme om te leren wat nodig is om een eerste idee te verbeteren.

Zo ja, wat is deze "fail fast, fail vaak"-strategie? Hoe werkt het?

Wat is de "fail fast, fail vaak" innovatie?

Op het eerste gezicht lijkt de methode "snel falen, vaak falen" contra-intuïtief.

Bij tal van hedendaagse trends in innovatie, zoals rapid prototyping en het lanceren van goederen in eerste instantie in bèta, draait het echter allemaal om het maken van snelle, toenemend tweaks die kleine fouten identificeren en ze vervolgens sneller aanpakken dan rivalen.

Dat is het belangrijkste doel van de strategie: herhaaldelijk falen en leren wat er moet worden verbeterd om het gewenste resultaat te bereiken.

Het belangrijkste is dat het principe van deze methode erop gericht is aanvankelijke mislukkingen te minimaliseren en zelfs te overwinnen:

Door vooraf eerlijk te testen wat u heeft, bent u beter in het identificeren van de gebreken van uw product of branche die snel verholpen moeten worden.

Voordelen

Door dit concept hoeven bedrijven niet zo lang meer te wachten voordat ze een product op de markt brengen.

De snelle vooruitgang van technologie en economische cycli hebben bedrijven ertoe aangezet om nieuwe strategieën en benaderingen vast te stellen in een poging om hun interne productontwikkelingscycli te verkorten en aan de behoeften van de industrie te voldoen. Deze techniek is er een van.

Als gevolg hiervan kunnen bedrijven door het gebruik van deze methode zeer snel de waardeketen opklimmen, terwijl ze tegelijkertijd hun klanttevredenheid verhogen en de algehele kwaliteit van het product verbeteren.

Dus met de "fail fast, fail vaak"-strategie kunnen bedrijven de levenscyclus van een product optimaliseren om aan de top van hun branche te blijven en meer winstgevendheid te behalen.

Onderliggend concept

Om deze strategie uit te voeren, moet men alle methoden verwijderen die niet werken en degene vinden die dat wel doet.

Simpel gezegd, "faal snel en faal vaak" geeft aan dat hoe sneller je faalt, hoe sneller je zult slagen.

Want in dit perspectief is falen de enige methode om de tekortkomingen van een bepaald project te leren en te beseffen voordat ze op grote schaal worden geïmplementeerd.

De basisideeën achter de "fail fast, fail vaak"-strategie

De "fail fast, fail vaak"-strategie neemt vier belangrijke principes in acht:

Principe #1: vroegtijdig falen

Hoe eerder je faalt, hoe eerder je kunt leren hoe je perfect iets kunt creëren dat gunstig is voor je doelgroep.

Hierdoor kunt u realtime feedback krijgen over wat werkt en wat niet.

Vervolgens kunt u dat gebruiken om alle noodzakelijke onderdelen van het project te verbeteren, verbeteren, aanpassen en tweaken voordat u het opnieuw inzet voor testen.

Principe #2: Snel falen

Snel falen en ervan leren betekent dat je in staat bent om problemen oplossen en snel topkwaliteit bereiken.

Wanneer een idee direct faalt, wordt direct daarna feedback gegeven.

Correcties en upgrades worden toegepast en het project kan vervolgens worden ingediend voor een nieuwe testronde en snelle feedback totdat de gewenste kwaliteit of output is bereikt.

Principe #3: faalt vaak

Falen betekent vaak meer kansen om het project op het juiste pad te duwen.

Hoe meer u volhardt, experimenteert en uitzoekt welke weg u moet inslaan, hoe meer u verkeerde aanwijzingen kunt blokkeren en kunt voorkomen dat u tijd en middelen verspilt aan iets dat op geen enkele manier ten goede komt aan uw bedrijf.

Principe #4: beter falen

Met talrijke en vroege mislukkingen, is het enige dat nodig is om de leerkansen te maximaliseren en deze om te zetten in resultaten.

Een optie is om aanwezig te zijn bij de echte gebruiker terwijl ze het project testen, en een andere is om zo snel mogelijk te coderen wat we begrijpen om ons te helpen de juiste route zo snel mogelijk te vinden.

Hoe creëer je een cultuur van onverschrokken innovatie?

Falen is altijd gezien als een fout en een verspilling van middelen in het bedrijfsleven, daarom worden ze vaak vermeden, wat op zijn beurt de acceptatie en implementatie van leren van falen vertraagt.

Als gevolg hiervan blijven veel kansen om kennis op te doen en aan te passen onopgemerkt en onbenut.

Als je bedenkt hoe de neiging om falen te vermijden is ingebed in de menselijke natuur, zijn we niet ontworpen om passief falen als een mogelijkheid te accepteren. Echter, in de wereld van innovatie, dingen zijn iets anders.

Stappen kunnen verschillende risico's met zich meebrengen, en een cultuur van onverschrokken innovatie is nodig om onontgonnen concepten te betreden, doorbraken te ontdekken, processen aan te passen en waarde te creëren voor zowel de organisatie als haar klanten.

Dat gezegd hebbende, hier zijn vijf manieren om een cultuur van onverschrokken innovatie tot stand te brengen:

1. Bepaal wanneer iets een goed idee is

Om te beslissen welk concept u helpt bij het bereiken van de doelen en doelstellingen die u voor uw organisatie heeft vastgesteld met betrekking tot andere aspecten, zoals organisatievaardigheden, middelen en afstemming op bedrijfsstrategieën, hebt u een groot aantal ideeën nodig.

Dus zodra je minstens 300 van deze ideeën hebt verzameld, moet je: een beoordelingscriterium vaststellen om te identificeren en te herkennen welke van de voorgestelde concepten en processen het potentieel hebben om uw volgende innovatiecase te worden.

Ideeën zijn de basis van innovatie, dus u moet bepalen welke ideeën u wilt nastreven om uw innovatiedoelstellingen te realiseren.

U kunt hierover ook samen met uw collega's beslissen via innovatietools en vraag hen om alle genoemde concepten te rangschikken en te onderzoeken voor evaluatie, prioritering en feedback.

2. Definieer een lijst met gedragsregels over hoe te innoveren en houd je eraan

In de meeste bedrijven werken mensen in groepen. Maar in veel te veel teams medewerkers zijn uitgeschakeld en dragen niet hun volledige potentieel bij.

Als zodanig is het noodzakelijk om bepaalde regels en etiquette vast te stellen om een productieve, harmonieuze en uniforme aanpak te stimuleren.

Gezien de verschillen tussen mensen in een innovatieteam, is het nuttig om een veilige manier van omgaan met anderen te gebruiken om een gevoel van veiligheid bij te brengen, met name bij het creëren van een veilige ruimte waar mensen zichzelf en hun ideeën openlijk kunnen uiten.

Dit vereist de vorming van de 'rules of engagement' - een reeks normen die iedereen kan accepteren en volgen.

Op het gebied van innovatie beschrijven deze principes hoe leden van een innovatieteam met elkaar moeten communiceren om vertrouwelijke discussies te respecteren, productiviteit aan te gaan, open en eerlijke communicatie te bevorderen en de uitdrukking van individuele gedachten aan te moedigen.

3. Zie het als een kans om te leren (maak nooit twee keer dezelfde fout)

Falen kan onaangenaam en ontmoedigend zijn. Maar deze negatieve ervaring kan worden omgezet in iets waardevols: een leermiddel voor innovatie.

Tegenwoordig beginnen bedrijfsleiders en disruptors het belang van falen te benadrukken bij het aanmoedigen van innovatie.

Het is belangrijk voor elke organisatiecultuur om mislukking te zien als een kans om te leren wat te vermijden en wat te blijven doen.

Vanwege de veranderende eisen van klanten en het toenemende tempo van technologie, moeten bedrijven voortdurend innoveren om te overleven.

Om te slagen in innovatie, moeten bedrijven van experimenteren een gewoonte maken. Daarom is het van vitaal belang voor u om uw theorieën en ideeën te testen, of te proberen alles te verbeteren of te elimineren dat uw succes in de weg staat.

Zoals ze zeggen, is constant testen essentieel om vooruit te komen.

Als je al het lelijke ontdekt, maak dan nooit twee keer dezelfde fout en ga door totdat je het punt van succes hebt bereikt (wat dat ook mag betekenen in je innovatiedashboard).

4. Verlaag de faalkosten. Doe een goede analyse en vind het echte probleem

Falen kan u uw middelen kosten, met name geld en tijd.

Wanneer u een van deze kosten verlaagt, vergroot u de kans op innovatie. Een methode is het ontwikkelen van fysieke of digitale modellen voor prototyping.

Als u de faalkosten wilt verlagen, moet u een goede analyse maken en het echte probleem vinden. Zet tools en processen in om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen in het geval van een storing.

Zorg er vervolgens voor dat u eenvoudig, snel en consistent alles van ontwikkeling naar productie kunt overbrengen. Controleer vervolgens of er voldoende toezicht en rapportages zijn om het team snel te waarschuwen als zich problemen voordoen in de uitvoeringsfase.

Zorg er ten slotte voor dat er tools aanwezig zijn om releases snel terug te draaien als er tegen die tijd een fout optreedt.

Het Manchester-model leren

Het Manchester-model past de 'fail fast, learn fast'-methode toe omdat het een wetenschappelijke toeleveringsketen omvat die de academische wereld en zakelijke eindgebruikers met elkaar verbindt.

Het is essentieel om te bedenken dat dit model niet altijd een naadloze overgang van experimenten naar de markt impliceert.

Een project kan op elk moment vertragingen en haperingen ervaren en moet zijn inspanningen herberekenen terwijl het probleem wordt onder controle gehouden en opnieuw wordt bekeken.

Met het Manchester-paradigma kunnen bedrijven de innovatie van wetenschap naar product versnellen door snel te reageren op mislukkingen.

Als gevolg hiervan is falen niets om bang voor te zijn, mits het op de juiste manier wordt beheerd.

Vasthouden aan een faal-snelle, faal-vaak-innovatiecultuur

De cultuur van "fail fast, fail vaak" gaat over het accepteren van tegenslagen om een cyclus van feedback en leren te genereren.

Deze mentaliteit van proberen, anticiperen op mislukkingen en toegerust zijn om met fouten om te gaan en kennis op te doen, leidt tot innovatie.

Succes kan voortkomen uit mislukking, en het cultiveren van een cultuur van bereidheid en acceptatie van mislukkingen zal uitmonden in een meer innovatieve organisatie.

Mislukkingen die optreden als gevolg van het nemen van nieuwe innovatie-ondernemingen moeten niet worden bestraft, maar eerder worden geprezen en waarvan wordt geleerd. Als je wilt innoveren, moet je risico's nemen.

Om risico's te nemen, moet u begrijpen hoe belangrijk falen is voor innovatiesucces.

Ontdek de geheimen van het ontwikkelen van een innovatieve organisatie door een exemplaar van onze innovatie ebook nu. Verander uw bedrijf vandaag nog in een effectieve innovatiemotor.