Nu je ervoor hebt gekozen om te innoveren, is het tijd om je aan te passen en dingen gedaan te krijgen door ideeën genereren en uitvoeren.

Voordat het project begint, moet elk teamlid echter begrijpen dat: verschillende stadia van het innovatieproces om het effectief uit te voeren.

Laten we in dit artikel de eerste drie delen van het innovatieproces bestuderen. Wat zijn de stappen achter elke fase? Hoe ze goed uit te voeren?

Laten we beginnen.

Wat betekent de vage voorkant?

Innovatieprojecten komen in verschillende fasen.

De eerste drie delen vormen de vage voorkant van het innovatieproces. Dit zijn de meest vitale fasen waarin innovatieteams de goedkeuring van belanghebbenden moeten krijgen om door te gaan met het implementeren van de volgende stappen.

De kwaliteit van de innovatiecultuur in bedrijven bepaalt de hoogte en moeilijkheidsgraad van beoordelingscriteria.

Innovatiemanagers speerpunt projecten. Innovatie sprint masters daarentegen voeren in hun eerste drie stappen innovatieprojecten uit samen met de projectleiders van de organisatie.

Zoals de naam al doet vermoeden, bevat het concept waar het bedrijf in deze periode aan probeert te werken nog vage kanten. Dit betekent dat het product, proces of dienst nog steeds moeilijk te bevatten, te begrijpen en in detail uit te leggen is.

De vage voorkant van het innovatieproces: Inleiding<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

De vage voorkant van het innovatieproces bestaat uit drie delen:

 1. probleem met het vinden
 2. Oplossing vinden
 3. Experimenteren

Merk op dat deze fasen noodzakelijk zijn om het echte probleem te identificeren en de beste oplossing te creëren die tot leven zou komen in de laatste drie fasen van het innovatieproces.

Over het algemeen kunnen bedrijven de stappen in deze periode binnen enkele weken opleveren. Het innovatieteam moet echter eerst de goedkeuring krijgen van de innovatiemanager en die van de innovatieraad om door te gaan naar de volgende fase.

Wat zijn de processen in de vage voorkant van het innovatieproces?

De vage voorkant van het innovatieproces omvat drie processen:

1. Het probleem vinden

Het probleem met de meeste bedrijven is dat ze deze fase overslaan of er maar een beetje tijd aan besteden. Het vinden van het probleem is een cruciale stap om het succes van uw innovatie te verzekeren.

Door de hoofdoorzaak van bestaande uitdagingen te identificeren, kunt u de juiste oplossing bepalen om ze aan te pakken en op te lossen.

Het is echter absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat het probleem wordt gedefinieerd met reeds bestaande vooroordelen en aannames om optimale oplossingen te genereren.

Het cultiveren van een probleemzoekende houding ontwikkelt de bereidheid en creativiteit die nodig is om verder te gaan dan de norm, omdat dit iemand in staat stelt vragen te stellen en nieuwe mogelijkheden te bedenken om zich op onontgonnen gebieden te begeven en vooruitgang te boeken in bepaalde aspecten.

2. Oplossingen genereren, categoriseren en selecteren

De tweede fase richt zich op zoveel mogelijk ideeën produceren met mensen met verschillende achtergronden en expertises. Samenwerking en diversiteit gaan hand in hand bij het effectief genereren van oplossingen en het ontdekken van mogelijkheden.

Hiermee kunnen organisaties verschillende problemen onderzoeken via verschillende lenzen die ze anders over het hoofd zouden hebben gezien.

Dus brainstorm met de juiste mensen en wijs een begeleider aan die uw team kan helpen om binnen een paar uur minstens 300 tot 1000 ideeën te bedenken.

inprenten innovatie cultuur bevordert de creativiteit bij medewerkers. Wanneer praktijken die erop gericht zijn innovatie tot prioriteit te maken in een bedrijf worden geïmplementeerd, staan mensen open voor discussies en suggesties voor eenvoudigere generatie, categorisering en selectie van ideeën.

3. Gekozen oplossingen onderwerpen aan experimenten

Experimenteren vormt de kern van elke innovatie.

In deze fase testen bedrijven concepten voor validatie en ontwikkeling. Mogelijke vraagstukken en andere aspecten zoals technische en financiële haalbaarheid worden onderzocht.

Bedrijven moeten de resultaten van experimenten omzetten in kennis en bruikbare gegevens.

Experimenteren met prototypes samen met interne belanghebbenden kan interne vooroordelen en aannames helpen voorkomen, zodat innovatieteams ideeën voor verbetering verder kunnen verbeteren.

Weet dat met experimenten, snel falen en leren wat goed werkt belangrijk is. Soms kunt u 99 fouten verwerken om te bepalen welke het enige is dat werkt. Want bij innovatie zijn falen en leren essentieel voor het behalen van succes.

Wat is het doel van de fuzzy front-end?

De vage voorkant van het innovatieproces omvat alle stappen die essentieel zijn om innovatie tot een succes te maken. Het realiseert het productontwikkelingsproces. De concepten in deze fase vormen ook de innovatie projecten kader.

De fuzzy front-end is van vitaal belang in:

1. Creëren van een innovatiestrategie

Bedrijven vestigen hun strategie aan het begin van de innovatiecyclus. De fuzzy front-end geeft richting aan wat de organisatie moet bereiken en bereiken aan het einde van het innovatieproces.

In het bijzonder is het bepaalt hoe innovatie kan het bedrijf strategisch ten goede komen. Het stelt innovatieteams in staat om buiten de gebaande paden te denken en ideeën en velden te verkennen die cruciaal zijn bij het ontwikkelen van het voorgestelde idee.

Op deze manier is de innovatiestrategie gemaakt, toegelicht en verduidelijkt. Voor elke uitvoering van elke taak worden richtlijnen opgesteld. Bovendien worden technieken onderzocht en gepland om elke handeling efficiënt uit te voeren.

2. Vormgeven aan innovatieresultaten

Voor innovatie is visie nodig.

Hoewel het waar is dat organisaties de resultaten niet vooraf kunnen bepalen, is het cruciaal om al het mogelijke te doen om de gewenste resultaten te manifesteren en te structureren.

Het vormgeven van innovatieresultaten vereist dus dat bedrijven de nieuwste trends onderzoeken, toekomstprognoses maken, relevante effecten bestuderen en opties opsommen voor haalbare concepten en methodologieën.

Het integreren van gevestigde strategieën met innovatieresultaten zal bepalen op welke gebieden een bedrijf tijd moet besteden aan innovatie. Sommige procedures die betrokken zijn bij het vormgeven van innovatieresultaten zijn het analyseren van trends en het onderzoeken van relevante innovatietechnologieën.

3. Maken van roadmaps en identificeren van geschikte innovatiegebieden

Afhankelijk van de gekozen strategieën en innovatieresultaten, selecteren innovatieteams belangrijke gebieden om aspecten te identificeren waar innovatie het meest vereist is.

Enkele hiervan zijn:

 • Eisen, behoeften en voorkeuren van de klant
 • Markt trends
 • Relevante technologieën

Bij het maken van roadmaps en het identificeren van geschikte innovatiegebieden, bestuderen innovators verschillende aspecten van de organisatie op basis van wat de industrie op een bepaald moment nodig heeft en wat werkt met het gekozen publiek van het bedrijf.

Als gevolg, de innovatie-roadmap wordt gemaakt, dat vervolgens de basis wordt van strategisch innovatiemanagement.

4. Onderzoeken en genereren van innovatieconcepten

Zodra de innovatie-roadmap is vastgesteld, kan iedereen beginnen met onderzoeken en het genereren van innovatieconcepten. Dit is het deel van de hele vage voorkant dat vereist: creativiteit en vindingrijkheid.

Om u een idee te geven, enkele van de beste innovaties komen van:

 • Verschillende technologieën verkennen en onderzoeken
 • Samenwerken met specialisten, hogescholen, klanten, innovators en andere onderzoeksinstellingen
 • Marktsegmenten onderzoeken
 • Behoeften van de klant identificeren
 • Lezen en analyseren van gerelateerde patenten en literatuur
 • Analyseren van marktgegevens
 • Verschillende ideeëntechnieken gebruiken

Elk verzameld idee gaat naar een specifieke repository voor opslag en verdere verwerking. Onthoud dat het belangrijkste doel is om uw idee funl en zo veel mogelijk ideeën opdoen als het team kan.

5. Ideeën beoordelen en selecteren

De evaluatie en selectie van ideeën zijn essentiële onderdelen van de innovatiecyclus. Het doel van het onderzoek naar ideeën was om zoveel mogelijk concepten te verwerven (ongeveer 300 tot 1.000).

Ideeën selecteren betekent echter dat u rekening houdt met andere factoren, zoals fondsen en andere middelen.

Hoe het ook zij, elk voorstel moet worden gefilterd door innovatie-experts en belanghebbenden aan de hand van een specifieke set waarden en criteria. Daarnaast is het doel om prioriteit te geven aan diegene die nuttig en haalbaar zijn.

Deze stap is bedoeld om de slechte ideeën te elimineren en de beste naar voren te brengen voor de volgende fase.

6. Geselecteerde ideeën verfijnen en implementeren

De vage voorkant van het innovatieproces omvat de verfijning, uitvoering en experimenten van gekozen ideeën. Organisaties moeten elk goedgekeurd concept implementeren met de beste tools en strategieën.

Na selectie analyseren bedrijven elk idee grondig om te bepalen of het overeenkomt met de behoeften en vereisten van de markt, of dat het haalbaar is gezien de huidige middelen van de onderneming.

Innovatieteams verzamelen op dit moment veel gegevens en bestuderen deze om toekomstige problemen te herkennen en elk concept aan te passen op basis van de richting van het bedrijf.

Ook proberen ze mogelijke alternatieven te bepalen als bepaalde factoren niet binnen handbereik zijn. Daarna komt de ontwikkelfase en begint het innovatieproject.

Hoe de vage front-end beheren?

Hier zijn de tien beste tips voor het managen van de vage voorkant van het innovatieproces:

 1. Benut elke gelegenheid om te onderzoeken, samen te werken, te experimenteren, te falen en te leren.
 2. Stel een innovatieteam samen met individuen die over verschillende tools, vaardigheden en capaciteiten beschikken.
 3. Stel de juiste vragen om nieuwsgierigheid en probleemoplossend vermogen aan te wakkeren.
 4. Bespreek elke optie met de rest van het team en identificeer alle middelen die kunnen worden gebruikt bij de uitvoering ervan.
 5. Integreer feedback van klanten en houd rekening met hun voorkeuren om waarde toe te voegen aan hun leven.
 6. Wees niet zo snel met het afwijzen van ideeën. Moedig uw team aan om te communiceren en te spreken
 7. Breng een verbinding tot stand tussen voorgestelde ideeën en bestaande bedrijfsmodellen om strategisch afgestemde projecten te creëren.
 8. Creëer strategische vooruitziendheid om resultaten en noodmaatregelen voor uw "wat als-scenario's" te visualiseren.
 9. Screen ideeën intensief met uw team en raadpleeg experts en andere personen met een diep begrip van uw bedrijf en haar doelstellingen.
 10. Organiseer zoveel mogelijk brainstormsessies om op minimaal 300 tot 1000 ideeën te komen.

Innovatie wordt pas strategisch als elke activiteit erop gericht is deze af te stemmen op bedrijfsstrategieën en kansen.

Organisaties die niet graag de vage voorkant van het innovatieproces doen, zullen de juiste methoden en positionering missen om innovatief te slagen.

Deze vage front-end combineert input en output om een holistisch innovatiesysteem te bereiken dat projecten strategisch plant en uitvoert met interdisciplinair denken en onderzoek.

Daarom is het van cruciaal belang om het met de grootste aandacht uit te voeren om innovatiesucces te garanderen.

Als je meer inzichten nodig hebt over de vage voorkant van het innovatieproces, lees dan het innovatie-e-boek, dat je kunt kom hier krijg helemaal gratis.