Innovatie is een van de belangrijkste dingen die een organisatie moet doen om te overleven. Daarom heeft een bedrijf leiders nodig die de waarde van innovatie in zijn dagelijkse activiteiten kunnen versterken.

In dit artikel leert u meer over leiderschap op het gebied van innovatie en wat er nodig is om dit effectief te gebruiken voor de groei van het bedrijf.

Laten we beginnen.

Wat is innovatief leiderschap?

Innovatieleiderschap verwijst naar een managementtechniek die zich richt op de integratie van verschillende leiderschapsstijlen in een poging om creativiteit, competentie en samenwerking op de werkvloer.

Deze leiderschapsstijl wordt toegepast om medewerkers te begeleiden en te inspireren bij het ontwikkelen van de vaardigheden die ze nodig hebben om de innovatieprestaties van de organisatie te verbeteren, met name op het gebied van productie van levensvatbare en strategisch afgestemde ideeën die het huidige en toekomstige succes van het bedrijf kunnen vormen.

Waarom is innovatief leiderschap belangrijk?

Innovatieleiderschap is van het grootste belang voor elk bedrijf, omdat: succesvolle innovatie begint met idee — de fase waarin uitstekende ideeën worden ontwikkeld als basis voor innovatiesucces.

Gezien de invloed van leiderschap op de productiviteit en efficiëntie van werknemers, moeten managers verder gaan dan trapsgewijze instructies. Traditioneel observeren managers en medewerkers een relatie die wordt gekenmerkt door gehoorzaamheid en autoriteit.

Innovatieleiderschap gaat verder dan deze opzet in die zin dat innovatieve leiders openstaan voor de suggesties van hun medewerkers en meer dan bereid zijn om dat te doen constructieve feedback geven. Met innovatief leiderschap, innovatie cultuur wordt gebouwd, gekoesterd en beoefend.

Leiderschapsstijl voor innovatie: kenmerken en praktijken<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Bedrijfsleiders combineren beproefde methoden om de verlovingkennis, en vaardigheden van hun teams om de innovatieprestaties van de organisatie te verbeteren. Ze zijn slim in het nemen van beslissingen, vooral wanneer de innovatie-inspanningen van het bedrijf op het spel staan.

Ze plannen en bestuderen elke stap van het innovatieproces zorgvuldig, en ze leveren de middelen die hun medewerkers nodig hebben om hun innovatieve ideeën tot leven te brengen.

Innovatieve bedrijfsleiders houden ook rekening met trends bij het formuleren belangrijke strategieën voor de toekomstige producten en diensten van het bedrijf. Ze houden iedereen aan boord bij het versterken van de veranderingen die nodig zijn om de organisatie te laten gedijen in de betreffende branche.

We weten trouwens dat het als leider belangrijk is om je medewerkers zo betrokken mogelijk te laten zijn als het om innovatie gaat. Als je meer wilt weten, hebben we een gids voor medewerkersbetrokkenheid die u gratis kunt downloaden.

Wat zijn de kenmerken van innovatief leiderschap?

Tegenwoordig is het voor bedrijven van levensbelang om continu innoveren. Innovatie helpt organisaties hun concurrentievoordeel te vergroten en helpt hen om blijvend succes te garanderen. Innovatieleiderschap is daarom waardevol omdat het inspireert, ondersteunt en beïnvloedt creatieve inspanningen.

Zonder dit zouden bedrijven het moeilijk hebben om een dynamische markt te overleven.

Hier zijn zeven kenmerken die innovatieleiderschap definiëren:

1. Innovatieleiderschap bevordert creativiteit.

Een innovatieleider begrijpt dat uitzonderlijke resultaten vereisen creativiteit gebeuren. Dit is de reden waarom management dat innovatieleiderschap beoefent verder gaat dan oplossingen die normaal door velen worden toegepast.

Ze overstijgen conventionele grenzen en motiveren hun medewerkers om ambitieuze ideeën te onderzoeken. Ze inspireren medewerkers om nieuwe perspectieven te genereren en stellen hen in staat deze grondig te bespreken voor verbetering.

Omdat dit soort leiderschap gericht is op innovatie, laten managers hun ondergeschikten hun creatieve kanten verkennen door te lanceren idee-uitdagingen en andere wedstrijden die creatieve processen en teamwork kunnen stimuleren.

2. Innovatieleiderschap verwelkomt en geeft feedback.

In gevallen waarin teamleden nieuwe ideeën genereren, innovatiemanagers staan open om deze concepten nog verder te bespreken om te kijken of ze haalbaar zijn en op welke manier ze effectief kunnen worden geïmplementeerd. Ze bieden ook waarheidsgetrouwe, specifieke en bruikbare feedback.

In ruil daarvoor staan ze ook open voor eerlijke meningen. Ze begrijpen dat de bereidheid om feedback te accepteren essentieel is bij het oplossen van problemen en andere uitdagingen die de innovatieprestaties van het bedrijf kunnen belemmeren.

Ze geloven in de waarde van collectief werk, dat de gedachten van hun medewerkers ertoe doen en dat het geven en ontvangen van feedback een belangrijk onderdeel is van het succes van de organisatie op de lange termijn.

3. Innovatieleiderschap weet welke risico's het nemen waard zijn.

Hoewel innovatieleiderschap creativiteit ondersteunt, innovatiemanagers weet dat vrij stromende creativiteit ook verschillende risico's met zich meebrengt. Bedrijfsleiders die de innovatieprestaties willen verbeteren, hebben een hoge risicotolerantie.

Ze zijn heel voorzichtig en nauwgezet in het bestuderen van elke mogelijke hoek die bij een situatie hoort. Ze begrijpen ook dat vooruitgang risico's met zich meebrengt, maar ze geloven dat deze risico's ook kunnen dienen als kansen om meer te weten te komen over de door hen gekozen vakgebieden.

Bovenal zijn ze zich terdege bewust van de mogelijke risico's die gepaard gaan met het in de praktijk brengen van een nieuw idee. Deze innovatieleiders hebben echter al beoordeeld elke mogelijke tegenslag, en hebben zich gemakkelijk voorbereid om dit allemaal aan te pakken.

4. Innovatieleiderschap heeft oog voor detail.

Innovatiemanagers geloven dat zelfs de kleinste details ertoe doen als het gaat om de implementatie van innovatieprojecten. De kleinste fouten kunnen het succes van de innovatieproces terwijl het nemen van nauwkeurige babystapjes hen kan helpen de dingen goed te doen.

Taken en verantwoordelijkheden die zonder aandacht voor detail worden uitgevoerd, kunnen leiden tot ineffectiviteit. Werknemers die niet happig zijn op het oppikken van informatie en tijdlijnen kunnen ernstige schade toebrengen aan de bedrijfs innovatieportfolio.

Wanneer dit gebeurt, gaan tijd en middelen verloren. Innovatieleiders doen het daarom graag van de eerste keer goed door een grondig en volledig beeld te hebben van het hele project. Ze blijven taakgericht, tijdgestuurd en verantwoordelijk om projecten op tijd af te ronden.

5. Innovatieleiderschap weet dat saaiheid nauwelijks tot innovatie leidt.

Traditioneel denken en routinewerk kunnen mensen in een sleur brengen. Om tal van redenen kan de wil en gedrevenheid van innovatieteams soms oud worden.

Voor innovatiemanagers is het echter vooral in deze gevallen dat ze de noodzaak begrijpen om op zoek te gaan naar methoden die hun werknemers kunnen helpen een nieuwe golf van kennis en inzicht te genereren.

Ze proberen plezier op te nemen in innovatie door software te gebruiken met ingebouwde gamification-functies om anoniem ideeën te delen of niet-traditionele methoden toe te passen, zoals experimenteren en rapid prototyping.

6. Innovatieleiderschap gelooft in de kracht van samenwerking.

Creatieve inzichten worden waargenomen wanneer mensen met verschillende achtergronden, kennis en ervaringen samenwerken met de intentie om innovatie te gebruiken als een methode om de organisatie naar grotere hoogten te brengen.

Daarom hebben innovatieleiders niet per se volledige harmonie nodig. Integendeel, ze ondersteunen samenwerkingsargumenten om alle mogelijke situaties te dekken en ideale oplossingen te genereren voor elke uitdaging die de innovatie onderweg kan tegenkomen.

Ze streven ernaar om innovatie zo soepel mogelijk te laten verlopen door verschillende vaardigheden en expertise te combineren die het bedrijf kan gebruiken als activa in nieuwe concepten ontwikkelen, producten en diensten die hen kunnen helpen om in de toekomst nieuwe markten te infiltreren.

7. Innovatieleiderschap bevordert de innovatiecultuur.

Innovatiemanagers hebben innovatie geïnternaliseerd als een houding. Ze cultiveren innovatie graag als een normaal onderdeel van de dagelijkse processen van de organisatie. Met hen wordt elke medewerker aangemoedigd om ideeën te genereren en te verzamelen die tot revolutionaire veranderingen kunnen leiden.

Onder hun toezicht staat een cultuur van continue innovatie en verbetering voorop. Ze geloven dat de beste innovaties afkomstig zijn van organisaties die iedereen omvatten, ongeacht ras, fortes, ervaringen en zelfs achtergrond.

Ze stellen innovatiecommissies aan met verschillende rollen en verantwoordelijkheden om een systematische innovatieworkflow uit te voeren. Ten slotte overtuigt goed innovatieleiderschap teams om samen te werken om succes te behalen door deel te nemen aan en deel te nemen aan de innovatieactiviteiten van de onderneming.

Hoe innovatieleiderschap in de praktijk te brengen?

Dit zijn de vijf manieren waarop bedrijfsleiders leiderschap op het gebied van innovatie kunnen uitoefenen:

 1. Zorg voor psychologische veiligheid op de werkplek. Werknemers die zich psychisch veilig voelen, hebben de neiging om meer ideeën te delen. Ze voelen zich vrij om hun mening te uiten, hun creatieve kant te laten zien en meer risico's en kansen te verkennen.
 2. Verminder de barrières voor experimenten. Maak het uw team gemakkelijk om nieuwe concepten uit te proberen. Geef ze idee-uitdagingen en laat ze hun ideeën uitproberen, ook op kleine schaal.
 3. Creëer een effectief communicatiesysteem. Communicatie speelt een cruciale rol bij innovatie. Zorg ervoor dat instructies, strategieën en verwachtingen allemaal op de juiste manier worden verspreid. Zorg er bovendien voor dat de informatie snel en open blijft stromen.
 4. Een omgeving van diversiteit bevorderen. Moedig mensen aan om ondanks hun verschillen goed met elkaar samen te werken, want ongelijksoortige perspectieven kunnen aanzienlijk bijdragen aan het oplossen van uitdagingen en zorgen voor geweldige resultaten.
 5. Leg de nadruk op de waarde van teamwerk. Inspireer uw medewerkers om hun mening te delen, niet meer hoe tegenstrijdig hun gedachten misschien met die van hun collega's. Creatieve conflicten kunnen je helpen de voor- en nadelen te zien van het tot leven brengen van concepten.

De top 10 do's en don'ts van leiderschap op het gebied van innovatie

 1. Ontwikkel een duidelijke visie. Uw visie vormt het vertrekpunt van uw doelstellingen en strategische plannen voor innovatie.
 2. Creëer een aantrekkelijke en ambitieuze innovatiestrategie. Articuleer deze innovatiestrategieën en stem uw innovatie-inspanningen daarop af.
 3. Stimuleer en inspireer innovatie in uw team. Moedig hen aan om hun ideeën te delen. Beloon positieve resultaten.
 4. Creëer een innovatiemindset. Train uw medewerkers om barrières te overwinnen en disruptieve producten, processen en diensten te genereren.
 5. Doe innovatieprojecten niet alleenInnovatie is geen eenmansproces. Werk samen met uw medewerkers en stimuleer hen om er actief aan deel te nemen.
 6. Externe afhankelijkheden beheren. Beheersmiddelen en andere innovatieactiviteiten waarbij externe partijen worden betrokken voor een soepel verlopend proces.
 7. Verbeter de innovatievaardigheden van uw team. Bied uw medewerkers innovatiegerelateerde trainingen en activiteiten om hun innovatievaardigheden aan te scherpen.
 8. Geef uw medewerkers de juiste innovatietools. Bepaal welke tools u nodig heeft om uw innovatie tot een succes te maken.
 9. Weg met de wazigheid. Voorkom onduidelijkheid bij innovatie door ervoor te zorgen dat uw innovatiesysteem de zes stappen van het innovatieraamwerk volgt.
 10. Zorg voor een uniforme manier van werken. Iedereen moet van begin tot eind bij het innovatieproces betrokken zijn. Werk samen aan elke innovatiefase.

Innovatieleiderschap helpt bij het verzekeren van het innovatiesucces van het bedrijf. Het viert de creativiteit van een medewerker, verbetert de competentie van een organisatie en stimuleert samenwerking tussen afdelingen, ongeacht verschillen in kennis en expertise.

Een van de eerste e-boeken die we publiceerden, was om leiders te begeleiden bij het organiseren van innovatie. Mocht je het gemist hebben, dan kan dat altijd download ons ebook over innovatie vanaf hier zonder verplichtingen.