Een innovatiepijplijn is een proces dat bedrijven gebruiken om nieuwe ideeën te genereren, te testen en op de markt te brengen. Deze pijplijn is bedoeld om bedrijven te helpen hun doelen te bereiken door een raamwerk voor innovatie te bieden.

In dit artikel wordt de innovatiepijplijn verder besproken, inclusief hoe deze verschilt van een innovatietrechter, de voordelen ervan, hoe u deze als bedrijfseigenaar kunt definiëren en hoe u het succes ervan kunt meten.

Laten we beginnen!

Wat is een innovatiepijplijn?

Een innovatiepijplijn is een bedrijfsstructuur voor: bedrijfsdoelen bereiken gebruik van consistente en innovatieve processen en benaderingen.

Wat is een innovatiepijplijn?

Dit raamwerk past bij verschillende innovatiegerelateerde taken en activiteiten, inclusief het creëren van nieuwe producten, processen, strategische partnerschappen, zakelijke ondernemingen en het inzetten van systemen en human resource-initiatieven.

Als u consequent wilt:

 • Blijf op de hoogte van veranderende klanteisen en concurrentie
 • Behoud snelheid bij het leveren van producten en diensten
 • Volg je voortgang
 • Produceer iets onderscheidends en innovatiefs om relevant te blijven

Dan moet je een innovatiepijplijn ontwikkelen.

De innovatiepijplijn is een cyclisch proces

De innovatiepijplijn is bedoeld om bedrijven te helpen voortdurend nieuwe producten en diensten te creëren. Met een innovatiepijplijn kunt u gecommercialiseerde ideeën opnieuw evalueren en verbeteren.

Op die manier kunt u snel en betaalbaar prioriteit geven aan de ideeën die het meest significante potentieel en vooruitgang laten zien van de vele concepten die u wilt testen.

De innovatiepijplijn definieert innovatieprogramma's.

Een innovatiepijplijn schetst de fundamenten van innovatie-initiatieven, inclusief hoe uw team genereert nieuwe productideeën, hoe u beslist welke ideeën zullen worden prototypesen hoe u met uw belangrijkste belanghebbenden gaat samenwerken om uw huidige concepten op te bouwen en te verbeteren.

Als je een duidelijk gedefinieerde innovatiepijplijn hebt, begrijpt je team wat er nodig is om een idee te realiseren en kan het specifieke acties ondernemen om het te laten gebeuren.

De innovatiepijplijn biedt een structuur voor het lanceren van nieuwe producten en diensten.

Een innovatiepijplijn is een sleutel tot succesvolle productlanceringen omdat het een roadmap voor het ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe producten.

Door de stappen van de innovatiepijplijn te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw product klaar is voor de markt, dat u de nodige ondersteuning krijgt van uw team en dat u bereid bent om omgaan met alle uitdagingen dat kan ontstaan.

De innovatiepijplijn helpt organisaties zich te concentreren op het oplossen van klantproblemen.

Bedrijven creëren innovatiepijplijnen met innovatiestrategieën in gedachten. Bijgevolg richten deze strategieën zich op specifieke klantbehoeften of problemen en lossen ze deze op. Door zich te concentreren op de behoeften van klanten, kunnen producten en diensten worden ontwikkeld waar ze dol op zullen zijn.

De innovatiepijplijn is flexibel.

Het mooie van de innovatiepijplijn is dat deze flexibel is. U kunt het afstemmen op de specifieke behoeften van uw organisatie. Je kunt het bij je passen organisatiestructuur, of u nu een klein bedrijf of een groot bedrijf bent.

Bovendien kan de innovatiepijplijn bedrijven helpen hun producten en diensten te verbeteren in reactie op feedback van klanten en veranderende marktomstandigheden.

De innovatiepijplijn maakt het eenvoudig om voortgang te meten.

U kunt de voortgang en ideeën van uw team volgen wanneer u een innovatiepijplijn heeft. Zo weet je snel waar knelpunten in het proces zitten en kun je hierop bijsturen.

Bovendien omvat deze pijplijn verschillende stappen, te beginnen met: idee en eindigend met commercialisering.

Elke stap in het proces is essentieel. Bedrijven kunnen hun voortgang volgen door hun succes bij het genereren van nieuwe ideeën te meten, deze te valideren door middel van marktonderzoek, prototypes te maken en deze op te schalen en te commercialiseren.

Daarom kunt u met een innovatiepijplijn uw ideeën evalueren en verbeteren voordat u ze ontwikkelt, ze massaal produceert en vrijgeeft voor openbaar gebruik.

Verschil tussen een innovatiepijplijn en een innovatietrechter

Een focus op innovatiepijplijn alleen op de stapsgewijze voortgang van een idee, terwijl een innovatietrechter zich meer richt op de status van een idee om te bepalen wat er daarna gebeurt.

Innovatietrechter versus innovatiepijplijn: wat is het verschil?

De innovatietrechter is een vertrouwd kader voor bedrijven. Het biedt een eenvoudigere methode voor het volgen en beheren van ideeën. De innovatiepijplijn wint echter aan populariteit omdat deze een uitgebreider beeld geeft van de innovatieproces.

De innovatiepijplijn biedt verschillende voordelen ten opzichte van de traditionele innovatietrechter:

 1. De innovatiepijplijn helpt bedrijven bij het prioriteren van de ideeën die een enorm potentieel en vooruitgang laten zien uit de vele concepten die u wilt testen.
 2. De innovatiepijplijn elimineert de noodzaak van constante voortgangsrapporten door een duidelijke visuele weergave te bieden van waar een idee zich in het ontwikkelingsproces bevindt.
 3. De innovatiepijplijn waarschuwt u vroegtijdig voor mogelijke problemen en stelt u in staat om snel corrigerende maatregelen te nemen. De innovatietrechter biedt daarentegen niet zo'n waarschuwingssysteem en kan er vaak toe leiden dat bedrijven tijd en middelen investeren in ideeën die nooit op de markt komen.

Over het algemeen is de innovatiepijplijn een effectievere manier voor bedrijven om hun ideeën en productontwikkelingsprocessen te beheren. De innovatiepijplijn is dé manier om je innovatieproces te stroomlijnen.

Voordelen van het creëren van een innovatiepijplijn

Het creëren van een innovatiepijplijn heeft enkele voordelen:

1. Goede stroom van actie

De innovatiepijplijn zorgt voor een goede stroom van bruikbare items, van idee tot commercialisering. Deze pijplijn bevat veel stappen, die u allemaal moet voltooien voordat de volgende kan beginnen.

In feite helpt deze pijplijnfunctie stagnatie in het innovatieproces te voorkomen en ervoor te zorgen dat de zaken vooruit blijven gaan. Bovendien zorgt het ervoor dat u uw ideeën grondig kunt doorlichten voordat ze worden opgeschaald en gecommercialiseerd.

De innovatiepijplijn van elke organisatie zal uniek zijn op basis van het bedrijfsmodel en de beschikbare middelen. Over het algemeen zal het gebruik van dit innovatiekader u helpen uw inspanningen te organiseren.

2. Maak producten die klanten leuk vinden

Bedrijven kunnen reageren op input van klanten en veranderende marktdynamiek door hun goederen en diensten te verbeteren met behulp van een innovatiepijplijn.

Producten maken die klanten leuk vinden

Organisaties kunnen beter bepalen waar er beperkingen zijn en aanpassingen doorvoeren door de ontwikkeling van hun team en ideeën via verschillende processen te volgen.

Bovendien helpt een innovatiepijplijn bedrijven bij het prioriteren van de concepten uit een groot aantal dat de meeste belofte en vooruitgang laat zien. Op deze manier kunnen bedrijven zich concentreren op de meest veelbelovende ideeën en producten leveren die klanten echt willen.

3. Vergroot het concurrentievoordeel

De innovatiepijplijn is een flexibel systeem dat bedrijven kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften, waardoor organisaties een concurrentievoordeel krijgen ten opzichte van degenen die dit raamwerk niet gebruiken.

Veel klanten vinden het enigszins of zeer essentieel dat het bedrijf waar ze kopen innovatief is. Klanten zoeken dus naar bedrijven die afwijken van geaccepteerde normen en kiezen voor nieuwe benaderingen.

Hoewel sommigen dit misschien moeilijk vinden, geloven we dat het u de kans geeft om beter te presteren dan uw rivalen. En dat doel kun je bereiken met een innovatiepijplijn.

4. Breng innovatie in lijn met bedrijfsdoelen

De innovatiepijplijn is een geweldige manier om ervoor te zorgen dat uw innovatie-inspanningen aansluiten bij uw bedrijfsdoelen. Door duidelijk de stappen te begrijpen die nodig zijn om een idee van concept tot commercialisering te brengen, kunt u ervoor zorgen dat uw team aan de juiste dingen werkt.

Bij elk initiatief kan de innovatiepijplijn u helpen na te denken en te evalueren hoe dit uw bedrijfsdoelen zal beïnvloeden. Als gevolg hiervan kunt u er zeker van zijn dat uw innovatie-inspanningen zijn afgestemd op uw algemene bedrijfsdoelstellingen.

5. Stimuleer een betere innovatiecultuur

De innovatiepijplijn kan ook helpen om een betere innovatiecultuur binnen uw organisatie.

Leren van de beste voorbeelden van innovatiecultuur

Door het innovatieproces transparanter te maken, kun je medewerkers betrekken en enthousiast maken voor het werk dat ze doen. Door zich bewust te zijn van elke stap in het proces, kunnen medewerkers bovendien beter begrijpen hoe hun werk in het grotere geheel past.

Dit kan op zijn beurt helpen om een meer collaboratieve omgeving te bevorderen waarin iedereen naar een gemeenschappelijk doel toe werkt.

Hoe de innovatiepijplijn te definiëren?

De innovatiepijplijn is een geweldige manier om uw innovatie-inspanningen te organiseren. Voordat u echter een innovatiepijplijn kunt gaan gebruiken, moet u deze eerst voor uw organisatie definiëren door:

 1. De stappen begrijpen die nodig zijn om een idee van conceptie tot commercialisering te brengen. Als je het proces helder hebt, kun je beginnen met het in kaart brengen van de pijplijn.
 2. Het toewijzen van verantwoordelijkheid voor elke fase van de pijplijn om ervoor te zorgen dat u elke fase van het proces goed beheert
 3. Opstellen van KPI's voor elke fase van de pijplijn om de voortgang van uw innovatie-inspanningen te volgen en verbeterpunten te identificeren

Voorbeeld van een innovatiepijplijn

Bedrijven gebruiken hun innovatiepijplijnen om nieuwe producten en diensten te creëren. Bedrijven kunnen het raamwerk veranderen zoals ze willen. Een primaire innovatiepijplijn bevat echter de volgende elementen:

 1. Dit raamwerk begint met ideation, het proces van het produceren van nieuwe ideeën. Wanneer deze ideeën op hun plaats komen, beoordelen organisaties ze en categoriseren ze in relevante groepen ter voorbereiding op de directiebeoordeling.
 2. Terwijl het management deze ideeën grondig beoordeelt, bestempelt de pijplijn ze als 'in beoordeling'.
 3. Als het klaar is, stelt het team een projectvoorstel op en dient het in.
 4. Nogmaals, de pijplijn plaatst een "in beoordeling" -status op het voorstel.
 5. Afhankelijk van de beslissing van het management wordt het idee goedgekeurd of afgewezen, dus de pijplijn labelt ze als 'goedgekeurd' of 'afgewezen'.

Hoe het succes van uw innovatiepijplijn te meten?

De beste manier om het succes van uw innovatiepijplijn te meten, is door het aantal nieuwe producten en diensten te volgen dat met succes op de markt is gebracht. Er zijn echter andere manieren om het succes van uw innovatiepijplijn te meten, zoals:

 • Aantal gegenereerde ideeën
 • Aantal beoordeelde ideeën
 • Aantal goedgekeurde ideeën
 • Aantal gemaakte prototypes
 • Aantal succesvol geteste prototypes
 • Aantal gecommercialiseerde nieuwe producten en diensten

Door deze statistieken bij te houden, krijgt u een duidelijk beeld van de effectiviteit van uw innovatiepijplijn en kunt u verbeterpunten identificeren.

Ontdek de innovatiepijplijn

Een innovatiepijplijn is een krachtig hulpmiddel dat bedrijven helpt hun doelen te bereiken.

Door de stappen te begrijpen die nodig zijn om een idee van concept tot commercialisering te brengen, kunnen bedrijven hun innovatie-inspanningen beter afstemmen op hun bedrijfsdoelen. Daarnaast kan de pijplijn helpen om een betere innovatiecultuur binnen de organisatie te stimuleren.

Indien goed gedefinieerd en beheerd, kan de innovatiepijplijn bedrijven helpen nieuwe producten en diensten te creëren en het succes van hun innovatie-inspanningen te meten. Door de juiste statistieken bij te houden, kunnen organisaties verbeterpunten identificeren en ervoor zorgen dat hun innovatiepijplijn effectief werkt.

Gebruik vandaag nog innovatiesoftware om een innovatiepijplijn te ontdekken die aan uw behoeften voldoet. Boek een demo met Accept Mission nu.