Volgens de laatste onderzoek door Nyenrode, hebben bedrijven met een sterk innovatieportfoliobeheer een betere klanttevredenheid, meer winstgevendheid en dus een hoger innovatiesucces.

Als ik u vraag wat stelt een bedrijf in staat om zich in de markt te positioneren? Je zou waarschijnlijk zeggen winstmarges, keuze van producten of diensten, enz. Maar ik zou zeggen 'PORTFOLIO' omdat het waarde creëert voor de klant en zich onderscheidt van andere grote spelers in de markt.

In de onvoorspelbare tijden van vandaag moeten bedrijven innovatiestrategieën ontwikkelen en zich consequent aanpassen aan de steeds veranderende bedrijfsomstandigheden.

Waarom?

Projecten lopen vertraging op en bedrijven hebben een groot aantal projecten om aan te werken. De controle over dergelijke gevaarlijke zakelijke omstandigheden terugkrijgen is geen win-winsituatie. U hebt een geweldige aanpak nodig om alles samen te stellen dat aansluit bij uw bedrijfsdoelstellingen.

Hier begint het antwoord...

Wat is Innovatie Portfolio Management?

Innovation Portfolio Management is een samensmelting van activiteiten die elk bedrijf in staat stelt een nieuwe stroom van initiatieven te selecteren, op te bouwen en op de markt te brengen. Het soort stroom dat de korte- en langetermijndoelen van bedrijven voedt.

Nu zijn er enkele verborgen aspecten aan de betekenis ervan...

IPM is een tool om strategische doelstellingen om te zetten in projectmatige innovatieactiviteiten. Een innovatieportfolio geeft op basis van risicoprofiel een kader om ruw uitgewerkte ideeën om te zetten in reële investeringsmogelijkheden.

Waarom wordt een innovatieportfolio een risicomanagementtool genoemd? Want naarmate er meer innovaties in actie komen, neemt ook het aantal investeringen en middelen toe, waardoor het risico toeneemt. Het wordt dus noodzakelijk om de risicofactor te minimaliseren voordat u de zichtbaarheid van uw innovatieportfolio aanvult.

Bovendien is het innovatieportfolio ook een timemanagementtool. Het helpt bij het beoordelen van de tijd die nodig is om een nieuw initiatief te starten. Het kan ook worden gebruikt om na te denken over potentiële kansen die oordeelkundig kunnen worden gebruikt als hefboom voor technologieën, markten en producten of diensten.

Portfoliomanagement is ook de perfecte manier om het succes van innovatie te managen. Het succes van innovatie wordt meestal gemeten door het totaal aantal succesvol uitgevoerde innovatieprojecten te delen DOOR het totaal aantal gestarte projecten. Het belangrijkste doel van portfoliomanagement is het meten en optimaliseren van de prestaties van innovatieprojecten.

Dit alles draagt bij aan de bedrijfswinsten voor alle innovaties, terwijl ook de productiekosten en risico's worden verlaagd.

Wat belangrijk is om in gedachten te houden, is dat reageren op de steeds veranderende markttrend een beetje riskant is en dat het ook essentieel is om een bepaalde koers te volgen totdat de verandering plaatsvindt.

Portfoliobeoordeling - wat is het?

Het is een besluitvormingsforum dat is ontworpen om te voldoen aan portfoliodoelen en zich tegelijkertijd aan te passen aan steeds veranderende marktomstandigheden en projectafwijkingen.

Helaas gebruiken bedrijven hun jaarlijkse budgetteringsproces als de primaire manier om ontwikkelingsprojecten te financieren. Technologieën, markten, concurrenten, het koopgedrag van klanten veranderen snel.

Een driemaandelijkse evaluatiecyclus is vereist om investeringsprioriteiten en herverdeling van middelen te herzien. Hier zijn een paar manieren waarop u kunt voorkomen dat u in deze valkuilen valt:

Scheid evaluatie van het besluitvormingsproces

De verantwoordelijkheden van het portfolio-analyseteam omvatten het valideren van projecten, het prioriteren van projecten aan het besluitvormingsteam en het communiceren van beslissingen over portfolio-evaluaties aan het bedrijf.

Wanneer de gegevens zijn geëvalueerd, samengevat in grafieken en aanbevelingen vooraf zijn opgesteld, kan het governanceteam de portfoliobeoordeling gebruiken om effectieve beslissingen te nemen.

Versterk de beoordelingsdoelstellingen

Begin een gezonde discussie met projectleiders voordat u richting analyse gaat. Als ze niet bekend zijn met projectdetails, herinner ze dan aan andere forums die meer geschikt zijn om de huidige status van projecten, functionele vergaderingen, fasepoortbeoordelingen en projectdashboards bij te houden.

Het gated ontwikkelingsproces werd voornamelijk gebruikt om belangrijke zakelijke projecten te beheren. Het stelde senior managers in staat om projecten in de gaten te houden en tegelijkertijd projectteams te ondersteunen bij de implementatie tussen de poorten.

Strategie en uitvoering integreren via portfoliobeheer

Gezien de toenemende complexiteit in bedrijven, is het niet eenvoudig om de toekomst te bepalen. Uit het onderzoek van HBR Press blijkt dat het concept van duurzaam concurrentievoordeel vroeg of laat zal worden verlaten.

In het huidige tijdperk moet een bedrijfsstrategie worden gesynchroniseerd met een vloeiende benadering om tegemoet te komen aan de zakelijke omgeving. Het moet flexibiliteit bieden om zich aan te passen aan externe en interne invloeden, hoewel de motivatie om aandeelhouders te dienen niet zal vervagen.

Enkele knelpunten waarmee bijna elk bedrijf in deze onderling verbonden marktplaatsen wordt geconfronteerd, zijn de volgende:

Integratie van strategieontwikkeling en -verbetering met implementatie om echte tastbare resultaten te leveren. Bedrijven zonder geschikte strategie slagen er niet in om hun ideeën om te zetten in productieve initiatieven en deze niet te integreren in de organisatie.
Verdeling van schaarse middelen over initiatieven om de bedrijfswaarde te vergroten en tegelijkertijd het risico voor het bedrijf te verkleinen.

Het kenmerk van een portefeuillebeheeraanpak is de bereidheid om de portefeuille goed te evalueren en te optimaliseren. Het proces kan worden verbeterd door effectief gebruik te maken van IT-platforms.

Het project wordt voortdurend beoordeeld op zijn bijdrage aan de bedrijfsstrategie en de bijbehorende risiconiveaus.

Evenwicht tussen innovatie op korte en lange termijn

Het gebruik van een portfolio in innovatiemanagement vereiste een aantal balansen om adequaat te worden beheerd:

  1. Om zowel korte- als langetermijninitiatieven te dekken
  2. Een reeks zakelijke initiatieven in de portefeuilles opnemen zonder de concentratie te verliezen

Door de huidige producten, diensten of bedrijfsmodellen te optimaliseren, is innovatie van het allergrootste belang om tot een winstgevend rendement te leiden. Maar het speelt ook een dominante rol om het voortbestaan op lange termijn veilig te stellen door nieuwe gebieden te ontdekken, of het nu geografische of nieuwe ondernemingen zijn.

Duurzaam innovatiemanagement moet gericht zijn op het identificeren en opbouwen van bedrijven in combinatie met het optimaliseren van de bestaande.

Een gevoel van voldoening dat gepaard gaat met het effectief integreren van verschillende tijdformaten, blijkt een opvallend aspect van innovatiemanagement te zijn.

Tips om het innovatieportfolio voor bedrijven te beheren

Bij portefeuillebeheer spelen enkele factoren een grote rol in de onderscheidende positie van het bedrijf:

Strategisch Innovatie Portfolio Management

Bedrijfstransities zijn vloeiend waardoor de strategie op een vloeiende manier moet worden afgestemd. Dit betekent dat strategieën flexibel moeten zijn om zich aan te passen aan steeds veranderende marktomstandigheden.

Bedrijven worden geconfronteerd met zakelijke problemen wanneer ze niet in staat zijn om te transiteren en de transits in het bedrijf te integreren. Portefeuillebeheer voor duurzame innovatie moet zich dus richten op het vinden en laten groeien van bedrijven in overeenstemming met het optimaliseren van de huidige.

Ondernemingen moeten openstaan voor experimenten met een nieuwe reeks producten, technologieën en bedrijfsmodellen.

De richting van toekomstige innovaties

Een krachtig portfolio heeft een duidelijke focus en balans met huidige producten en diensten en faciliteert de ontwikkeling van impactvolle innovaties. Portefeuillebewegingen met de marktfluctuaties geven richting aan toekomstige innovaties en creëren hoge waarde voor klanten.

Bovendien bevordert een portfolio met duidelijkheid de doelstellingen van het bedrijf, omdat de strategie al wordt vertaald in product- en innovatieprojecten, zodat iedereen in het team aan gedeelde doelen werkt.

Projectportfoliobeheer is een bedrijfsproces

Niet alleen een managementtool, maar portfoliomanagement is ook een organisatiebreed proces. Bedrijven die keuzes maken vanuit een portfolio-mindset begrijpen de relatie tussen verschillende producten, lopende projecten, marktveranderingen en de strategische koers van de organisatie.

Bovendien is de focus nodig om de handelswijze van het bedrijf voor het gebruik van zijn middelen te bepalen en om een duidelijke positionering in de markt te bereiken in relatie tot zakelijke behoeften, vaardigheden en concurrentie op de markt.

Een portfolio dat is afgestemd op focus stelt bedrijven in staat effectieve beslissingen te nemen met betrekking tot het op de shortlist plaatsen van innovatie-ideeën, welke projecten moeten worden voortgezet en wat moet worden beëindigd, bestaande producten diversifiëren en bestaande producten verwijderen.

Evidence-based portefeuillebeheer

Effectieve portfoliobeslissingen worden meestal aangedreven door op bewijs gebaseerde processen die de nadruk leggen op marktinzichten, kritisch denkvermogen en multidisciplinaire samenwerking. Als er geen processen worden ontwikkeld, zullen er informele politiek gestuurde processen ontstaan in het besluitvormingsproces.

Beslissingen nemen op basis van intuïtie kan de wendbaarheid van de onderneming vergroten als deze voldoet aan evidence-driven besluitvorming. Maar als meningen van individuen de controle krijgen, verliest men automatisch het overzicht terwijl innovatieprojecten een eigen leven gaan leiden in het bedrijf.

Dit geeft een resultaat van portfolio-overbelasting waarin het bedrijf tal van projecten in ontwikkeling heeft voor middelen in de hand.

Operationeel portefeuillebeheer

Het doet de uitvoering van de innovatie. Terwijl er natuurlijk belangrijke elementen zijn in innovatiemanagement zoals; projectmanagement, governance, het operationele portfoliomanagement houdt rekening met de strategische intentie.

Net als een dashboard faciliteert operationeel portfoliobeheer een geïntegreerde planning en toewijzing van middelen door middel van slimme tactieken. Het is eigenlijk heel essentieel omdat het de complexe opstelling van dynamische verandering doorkruist en meerdere onderlinge relaties integreert om het efficiënt te gebruiken.

Projectmanagementborden worden hier gebruikt als er grote afwijkingen in het projectplan of strategische botsingen zijn.

Hoe bouwt Accept Mission uw innovatieportfolio op?

Bij Accept Mission helpen we bij het organiseren en uitvoeren van innovatieportfoliobeheer om innovatiesucces te maximaliseren. Onze software helpt u bij het categoriseren van het portfolio, het balanceren van het innovatieportfolio, het organiseren van de innovatieve processen - poorten en geschikte metrieken en ontwerp, en het uitvoeren van aanhoudende brainstorming en trechterbeheer.

Wij hebben de perfecte softwareoplossing om uw innovatieportfolio te beheren. Het platform met meerdere tools kan helpen bij het betrekken, verzamelen en transformeren van ideeën in waarde-innovatieprojecten die de algehele groei van het bedrijf opschalen. Wij geloven dat innovatie een gestructureerd proces is om ideeën te ontwikkelen tot bedrijfswaarde. Uiteindelijk creativiteit, betere besluitvorming en hogere bedrijfswaarde.

De tool helpt bij het managen van innovatieprojecten

  • Projecten tijd- en geldberekeningen
  • Slimme besluitvorming go/no go volgende fasen.
  • Verhoog het succespercentage van innovatie door innovatieprojecten stap voor stap uit te voeren
  • Stage gate overzicht van innovatieportfolio
  • Rapportage over voortgang en succesmetingen

Innovatie Portfolio Management, de ultieme verklaring<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">10</span> min lezen</span>

Selectietool voor slimme besluitvorming

  • Bepaal welke potentiële projecten projecten worden die in de portefeuille moeten worden uitgevoerd
  • Beslis of het project naar de volgende fase van het portfolio kan gaan.
  • Besluitvorming om klanten en partners te helpen onderweg betere beslissingen te nemen.

Innovatie Portfolio Management, de ultieme verklaring<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">10</span> min lezen</span>

Gevolgtrekking

Gedurende vele jaren zijn gated ontwikkelingsprocessen voornamelijk geweldig geweest bij het beheren van ontwikkelingsfasen van nieuwe producten. In een paar jaar zijn design thinking en lean startup de centrale benaderingen gebleken voor toekomstige groei-innovatie.

Toonaangevende bedrijven hebben nu ingezien dat het integreren van dergelijke nuttige benaderingen integratie nodig heeft in een uitgebreid innovatiesysteem dat de innovatiestrategie verbindt met gefinancierde projecten en een evenwicht biedt tussen veilige investeringen op korte termijn en investeringen op langere termijn

Om uw zakelijke doelstellingen op de lange termijn levend te houden, vooral tijdens de coronapandemie, heeft Accept Mission zulke software ontwikkeld die u nodig heeft om op te vallen in het competitieve zakelijke landschap.

Het Accept Mission-platform met meerdere tools biedt u het beste van de beste innovatiebeheerpraktijken en -processen voor start-ups, direct out-of-the-box. We hebben de beste principes en praktijken van de nieuwste trends in innovatieprocessen geïntegreerd, van het beheren van productportfolio's tot het creëren van een innovatiecultuur. Met onze tool beheert u moeiteloos gestarte en succesvol afgeronde projecten. Het wijst gebruikers toe aan het project, beheert de status en berekent het slagingspercentage van projecten. Over het algemeen houdt het een soepele controle over projecten, stelt het strategische domeinen in die u een volledig beeld geven van uw innovatiesucces, tot nu toe.

Dus schiet op. Plan vandaag nog een gratis demo.