Innovatie is cruciaal voor het succes van een bedrijf op de lange termijn. Succesvolle innovatie kan resulteren in de verkoop van nieuwe producten, hogere inkomsten of verbeterde efficiëntie.

Deze voordelen helpen een bedrijf overeind te blijven in moeilijke zakelijke en economische klimaten, zoals een recessie of depressie.

Daarom is het belangrijk om de verschillende fasen van innovatie te begrijpen en te begrijpen hoe alle fasen samenwerken om een bedrijf te helpen een voordeel te behalen.

In dit artikel leer je de verschillende fasen van het innovatie-uitvoeringsproces om je eigen proces op orde te krijgen.

Laten we beginnen.

Wat zijn de verschillende modellen van innovatieprojectmanagement?

Er zijn verschillende soorten innovatie projectmanagementmodellen. In werkelijkheid zijn er talloze soorten modellen die voor verschillende processen kunnen worden gebruikt, waaronder: innovatie, ontwerp, marketing en anderen.

We concentreren ons in dit bericht echter op drie primaire innovatiemodellen.

1. Stage-Poort

Het Stage-Gate-model is een methode om de commerciële waarde van een innovatieproject gedurende de gehele levenscyclus van innovatie.

De trechter is verdeeld in fasen, die elk een "fase" worden genoemd. Elke fase in de trechter wordt een "poort" genoemd.

Wat zijn de fasen in de Stage-Gate methode?

Er is een evaluatie tussen de poorten om te zien of het project moet doorgaan. Voordat een project door een andere poort gaat, worden drie dingen beoordeeld.

Dit zijn de volgende:

 • Wordt alles in de huidige fase gedaan?
 • Is het innovatieproject nog de moeite waard in termen van businesswaarde of businesscase?
 • Is er een duidelijk plan voor de volgende fase?

De Stage-Gate aanpak wordt veel gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Het kan echter ook worden toegepast op: andere vormen van innovatie. Aan de andere kant moeten sommige evaluaties mogelijk worden gewijzigd om te passen bij het specifieke type innovatie.

2. Slim opstarten

De Lean Startup is een benadering van innovatie die de nadruk legt op snelheid, klantinteractie en leren, gebaseerd op: klanten feedback.

Het doel van het Lean Startup-model is om een minimaal levensvatbaar product (MVP) te creëren, zodat het zo snel mogelijk kan worden getest bij klanten.

Lean opstartmethode

De methodologie achter deze aanpak heeft drie fundamenten:

 1. Bouwen
 2. Meeteenheid
 3. Leren

Omdat het minimaal levensvatbare product eerder aan klanten wordt gegeven, kan het bedrijf sneller identificeren wat effectief is en welke elementen moeten worden verbeterd. Het team zal veel meer kunnen halen uit opmerkingen van consumenten.

Als gevolg van de snellere ontwikkelingscycli zullen organisaties in staat zijn om operationele prototypen sneller op de markt te brengen. Dit betekent dat bedrijven in staat zullen zijn om: hun ideeën testen en voorschot betere items met minder geld.

3. Ontwerpdenken

Het Design Thinking-model is een mensgerichte benadering van innovatie die inzicht vereist in de consumenten en hun behoeften.

Het doel is om innovatieve oplossingen te creëren door de ontwikkeling van producten, diensten, systemen of campagnes. De rol van de innovator in dit proces is cruciaal, omdat het zal helpen bepalen waar verbeteringen kunnen worden aangebracht om aan de behoeften van de klant te voldoen.

Design thinking-methode

Hieronder volgen de vier principes van het Design Thinking-model:

 1. De menselijke regel
 2. De ambiguïteitsregel
 3. De herontwerpregel
 4. De tastbaarheidsregel

Veel succesvolle bedrijven gebruiken de Design Thinking-benadering — die een hogere ROI. Bovendien, omdat deze techniek gebruikersgericht is, zal het de klantloyaliteit en retentie vergroten.

Design Thinking stimuleert ook innovatie in het bedrijf. Omdat het zich richt op het testen en weerleggen van vooroordelen, zal het helpen om een robuuste innovatiecultuur door het hele bedrijf.

Als je meer wilt weten over innovatietrechters, schreven we een meer uitgebreide gids over elk model. Lees er gerust meer over op onze website.

Het proces van de uitvoeringsfase van innovatie

Het proces van de uitvoeringsfase van innovatie kan worden gebruikt door zowel kleine als grote ondernemingen, maar ook door meer gecompliceerde en minder complexe innovatieprojecten. Het is meestal de innovatie manager die dit proces begeleidt.

Het innovatieproces moet zo eenvoudig mogelijk zijn.

Wat zijn de stappen in het proces van de innovatie-uitvoeringsfase?

De eerste drie fasen staan bekend als de Fuzzy Front End. Het wordt beschreven als "vaag" omdat de werkelijke oplossing nog steeds vaag is aan de randen en nog niet is gedefinieerd.

Deze zijn van cruciaal belang voor het identificeren van het werkelijke probleem en het beheren van het proces van: op ideeën komende beste kiezenen het bouwen van een haalbare oplossing die in de laatste drie fasen kan worden geïmplementeerd.

De eerste drie fasen kunnen over het algemeen in weken worden afgerond. U heeft toestemming nodig van de innovatie manager of de innovatieraad om van de ene fase naar de volgende te gaan.

1. Probleem zoeken

De meeste organisaties slaan deze fase over, maar het is de belangrijkste fase in het succes van de innovatie. Ze vinden het niet belangrijk en zoeken liever een unieke oplossing.

Neem in dit stadium de tijd om erachter te komen wat het kernprobleem is zonder iets aan te nemen.

Het resultaat is een gevalideerd "probleemcanvas", inclusief een "probleemstelling". U kunt deze methode gebruiken om bij te houden hoe het resultaat van elke stap zich verhoudt tot het oorspronkelijke probleem.

Download hier je eigen probleemcanvas en andere innovatietools.

De initiële probleemstelling is erg belangrijk omdat deze bepaalt hoe de organisatie beslist wat het product/de dienst gaat maken, hoe het zal worden getest en wie de beoogde klant is.

Al deze informatie helpt het bedrijf vooruit te komen in de fasen van innovatie.

2. Oplossing zoeken

In deze fase breng je zoveel mogelijk ideeën aan uit een grote verscheidenheid aan bronnen (medewerkers, opdrachtgevers, externe partijen en andere belanghebbenden).

De waarde 'propositie canvas' is nuttig om de ontwikkeling van een idee te begeleiden.

Download hier je eigen propositiecanvas en andere innovatietools.

De meeste bedrijven genereren te weinig ideeën en beginnen te snel, zonder echt veel alternatieven te onderzoeken of de optimale aanpak te kiezen.

EEN goede brainstormsessie met de juiste personen en een competente begeleider kan in een paar uur honderden ideeën worden geproduceerd.

De output van deze fase moet een lijst zijn met haalbare ideeën om te testen.

3. Experimenteren

In deze fase worden de beste ideeën op een aantal manieren getest om te bepalen of ze haalbaar zijn en of nader onderzoek nodig is.

De test kan meer ideeën onthullen, of het kan aantonen dat een idee het beste is. U moet voor elk een experimenttype kiezen innovatieproject.

De technische haalbaarheid moet worden overwogen, evenals de juridische en financiële levensvatbaarheid. Dit leidt uiteindelijk tot een proof of concept.

Afhankelijk van het type idee, wilt u misschien de zakelijke voordelen, het operationele potentieel en/of de financiële levensvatbaarheid ervan testen. Als het idee op software is gebaseerd, zijn er verschillende gebieden die moeten worden getest.

De resultaten van een experimentproject zijn ofwel een definitief idee of de conclusie dat er meer werk nodig is.

4. Bedrijfsplan

Na een succesvol experiment wordt een financiële casus opgebouwd waarin het volledige financiële plaatje wordt weergegeven.

Tijdens deze fase ga je op basis van de resultaten van de eerdere fasen tot een geschatte business case komen.

Voor elk goed idee dat vooruitgang boekt in innovatiefasen, moet een formeel businessplan worden opgesteld.

Het moet marktanalyse en informatie over concurrenten bevatten, evenals een gedetailleerde benadering voor hoe het product/de dienst zal worden gemaakt, verkocht en ondersteund.

Een goed businessplan bespaart tijd, geld en middelen door potentiële valkuilen te vermijden voordat ze zich voordoen. Als het correct wordt gedaan, is het efficiënter dan vallen en opstaan.

Een schets voor een goed businessplan omvat de volgende elementen:

 • Inleiding tot het bedrijf, de branche en het product/de dienst
 • Marktonderzoek (SWOT-analyse)
 • Financiële prognoses (voor 3-5 jaar)
 • kritische veronderstellingen

De bevindingen van het experiment, de businesscase en het ontwikkelplan voor implementatie en oplevering zijn allemaal essentiële elementen in het innovatieontwikkelingsproces.

De innovatieontwikkeling kan dan beginnen.

5. Ontwikkeling

De ontwikkeling van de innovatie wordt gestuurd door een heldere visie op het beoogde resultaat, gebaseerd op de innovatie zelf.

Deze visie moet specifiek en goed gedefinieerd zijn.

Als de innovatie betrekking heeft op nieuwe technologie, is het erg belangrijk om vooruit te plannen voor de technologische beperkingen die u kunt tegenkomen.

Het is ook cruciaal om te bepalen wie het product/de dienst gaat maken en leveren als het software is, of wat voor soort onderzoek nodig is als het op chemicaliën is gebaseerd.

Tijdens de ontwikkeling moet u de hele waardepropositie plannen (die vaak wordt vergeten) en vaststellen hoe uw product/dienst in praktische zin zal worden gebruikt.

Een belangrijk onderdeel van deze fase is het identificeren waar u het product/de dienst gaat produceren of bij een ander bedrijf gaat kopen.

Het doel wordt regelmatig geverifieerd door de doelgroep, belanghebbenden en sponsors.

6. Levering

Het doel is om de oplossing in de praktijk te brengen en te implementeren.

De oplossing kan een nieuw product of een nieuwe dienst zijn, of een educatief programma, marketingcampagne, opleidingsinitiatief, enzovoort.

Vaak wordt een pilot uitgevoerd voordat het daadwerkelijke product aan consumenten/eindgebruikers wordt gegeven. Wanneer de consument het resultaat waardeert met een 8 of hoger, is het tijd om te leveren.

Het is ook belangrijk om te plannen hoe je gaat klanten betrekken en partners in het leveringsproces.

Sommige innovatieprojecten worden gedaan met specifieke groepen in gedachten (bijvoorbeeld de overheid of omwonenden), wat betekent dat communicatie een integraal onderdeel van succes is.

Mogelijk moet u wijzigingen aanbrengen als de oplossing eenmaal is geïnstalleerd, of moet u gewoon meer ontwikkelingswerk doen.

Breng uw innovatieproces op orde

De stadia van innovatie moeten op volgorde worden doorlopen.

Elk project is anders. Sommige fasen kunnen meer tijd vergen dan andere, afhankelijk van waar u aan werkt.

Elk van de fasen vereist een aanzienlijke inbreng van een grote verscheidenheid aan mensen, daarom moet u tijdens elke fase de communicatielijnen openhouden.

Belangrijk om te onthouden is dat innovatie zich in de loop van de tijd ontwikkelt en verandert. Naarmate het ene project eindigt en het andere begint, is het noodzakelijk om uw visie bij te werken voor waar u uw idee in de toekomst naartoe wilt brengen.

De fasen van innovatie zijn niet eenvoudig, maar leiden tot succesvolle resultaten.

Trouwens, we hebben onlangs een innovatie ebook, waarin het innovatiekader, cultuur en sprints op een meer gedetailleerde manier worden besproken. Het is helemaal gratis, dus neem zeker een kijkje.