Intelligent distributie van middelen en budgettoewijzing voor nieuwe en bestaande producten is grondige studie en planning nodig.

Productportfoliobeheer, of het nu volwassen of groeiend is, is een beproefde strategie voor het selecteren van producttaken en het maximaliseren van de bedrijfsmiddelen.

In dit artikel leert u over verschillende raamwerken voor productportfoliobeheer. Laten we beginnen.

Wat is een raamwerk voor productportfoliobeheer?

Productportfoliobeheer is de methode voor het beheren, onderhouden en bewaken van de gehele productportfolio van een bedrijf, inclusief al zijn producten en diensten.

Inzicht in het kader voor productportfoliobeheer<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Als het correct wordt uitgevoerd, is productportfoliobeheer een proces dat elk element van de items die door het bedrijf worden aangeboden, beheert voor optimale groei en winstgevendheid.

Dit bevat:

 • Selecteren en herkennen van waardevolle items
 • Product- en serviceprestaties beoordelen
 • Gevaren, problemen en kansen bepalen
 • Productmix afstemmen op strategische factoren
 • Maximale verdeling van middelen over de hele portefeuille

Wat zijn de verschillende productportfoliobeheerkaders die tegenwoordig bestaan?

Er zijn een aantal algemene en bruikbare kaders voor Product Portfolio Management. Ze verschillen allemaal in hun perspectief op het analyseren van productportfolio's van organisaties.

1. De Ansoff-matrix

De Ansoff-matrix, algemeen bekend als het product- of marktuitbreidingsraster, wordt door bedrijven gebruikt om hun uitbreidingsprocedures te organiseren en te onderzoeken.

Dit helpt ondernemers de gevaren te identificeren die gepaard kunnen gaan met bedrijfsgroei.

Inzicht in het kader voor productportfoliobeheer<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Als zodanig geeft de Ansoff-matrix vier technieken weer die om twee redenen worden gebruikt:

 • Om de economische prestaties van een bedrijf te stimuleren
 • Om de risico's verbonden aan elke optie te beoordelen

De vier technieken omvatten:

 1. Marktpenetratie. Marktpenetratie omvat organisatorische procedures die controle vestigen in een sector die al aanwezig is. Het omvat ook een evaluatie van hoeveel een product wordt verkocht in verhouding tot de totale markt, de marktpenetratiegraad genoemd. Deze strategie wordt door instellingen gebruikt bij het formuleren van manieren om het marktaandeel van een bepaald product of bepaalde dienst te vergroten.
 2. diversificatie. Diversificatie houdt in dat de dekking van de organisatie wordt verbreed over verschillende goederen- en marktsegmenten. Wanneer toegepast, diversifieert het bedrijf niet alleen wat het aanbiedt in zijn doelmarkten, maar verbreedt het ook zijn commerciële mogelijkheden. De aanpak ondersteunt het bedrijf bij het verhogen van de totale omzet en inkomsten en het verlagen van de uitgaven.
 3. Product ontwikkeling. Productontwikkeling zorgt voor een gestage stroom van unieke producten die de concurrentie uitdagen. Het stuurt de ontwikkeling van nieuwe goederen door doelen te stellen en financiële keuzes te maken. Het doel van deze strategie is om een concreet concurrentievoordeel te creëren door productaanbiedingen te positioneren om bedrijfsdoelen zoals groei van omzet, verkoop en winstgevendheid te bereiken.
 4. Marktontwikkeling. Marktontwikkeling stelt het product of de oplossing van een organisatie bloot aan doelgroepen die ze nog niet hebben bereikt of waar ze nog niet op inspelen. Deze strategie helpt bedrijven groeien door hun huidige product- en/of dienstenaanbod te verkopen aan een nieuw consumentensegment.

Merk op dat het belangrijkste onderscheid tussen marktontwikkeling en marktpenetratie is dat marktontwikkeling de commerciële levensvatbaarheid probeert uit te breiden.

De Ansoff-matrix bereikt dit door volledig onontgonnen marktsectoren te betreden.

Terwijl bij marktpenetratie de marktomvang al is vastgesteld, is de aanpak gericht op het maximaliseren van de waarde van een reeds bestaande industrie.

2. De BCG-groei-aandeel-matrix

De groei-aandeelmatrix van BCG (Boston Consulting Group) is een planningsmethode die grafische weergaven van de goederen en diensten van een bedrijf omvat om het management te helpen beslissen wat te onderhouden, verkopen of meer uit te geven.

Het is een techniek die door bedrijven wordt gebruikt bij het analyseren van het huidige waardeniveau van de eenheden of het productaanbod van een bedrijf.

Inzicht in het kader voor productportfoliobeheer<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Bovendien categoriseert de BCG-matrix voor groeiaandelen producten en diensten in vier kwadranten met zijn eigen set van onderscheidende kwaliteiten:

 1. Honden. Een product wordt geclassificeerd als een hond als het een klein marktaandeel heeft met een laag groeitempo - wat inhoudt dat het op enigerlei wijze moet worden geherstructureerd, verkocht of opgelost. Productaanbiedingen die onder deze categorie zijn geschreven, worden in het kwadrant rechtsonder in het raster geplaatst om aan te geven dat ze niet veel inkomsten voor het bedrijf opleveren, omdat ze weinig tot geen groei hebben. Hierdoor kunnen honden uiteindelijk geldverspilling worden en bedrijfsfinanciën voor lange duur uitgeven. Daarom zijn ze bijzonder geschikt voor desinvestering.
 2. Geldkoeien. Wanneer een product als melkkoe wordt bestempeld, betekent dit dat het product zich in een regio met een lage groei bevindt, maar met een redelijk groot marktaandeel. Daarom moet het bedrijf er zo lang mogelijk van profiteren. Cash cows bevinden zich in het kwadrant linksonder. Ze worden vaak gezien als leiders in gevestigde markten. bieden een groter rendement in vergelijking met het groeipercentage van de markt en kunnen worden volgehouden in termen van cashflow. Daarom moeten ze zo lang mogelijk worden gebruikt. Echter, na het "melken" van deze melkkoeien, moeten ze opnieuw worden geïnvesteerd in sterren, voor een hoge groei en een hoog aandeel.
 3. sterren. Producten die als sterren zijn geclassificeerd, bevinden zich in snelgroeiende gebieden die een groot deel van die markt vertegenwoordigen, en daarom zouden deze bedrijven er meer in moeten investeren. Deze producten staan in het kwadrant linksboven. Dit betekent dat ze aanzienlijke inkomsten genereren, maar een enorme hoeveelheid bedrijfsfondsen gebruiken. Als deze producten hun positie behouden, zullen ze uiteindelijk een melkkoe worden wanneer de algemene groei van de markt vertraagt.
 4. Vraagtekens. Vraagtekens zijn producten in snelgroeiende gebieden waar het bedrijf geen significant marktaandeel heeft. Deze bevinden zich in de rechterbovenhoek van het raster. Ze breiden zich vaak snel uit, maar nemen toch een groot deel van het vermogen van de organisatie op. Een ding om te onthouden is dat producten die in dit kwadrant zijn geschreven regelmatig en grondig moeten worden geëvalueerd om te zien of ze de moeite waard zijn om te bewaren.

3. GE/McKinsey's portfolio-analysematrix

De GE-McKinsey negen-box matrix biedt een systematische manier voor multi-enterprise bedrijven om hun investeringen te organiseren over bedrijfsdivisies.

Het is een proces voor het beoordelen van bedrijfsportfolio's, het verstrekken van aanvullende vertakkingen en het helpen prioriteren van investeringen die nodig zijn voor elke bedrijfseenheid.

Inzicht in het kader voor productportfoliobeheer<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

De GE-McKinsey-matrix houdt rekening met verschillende factoren om twee voorwaarden te identificeren: aantrekkelijkheid van de sector en concurrentiekracht.

Concurrentievermogen van de industrie

De efficiëntie waarmee de business unit inkomsten in de markt kan verzamelen, wordt de aantrekkelijkheid van de industrie genoemd.

De verticale as van deze matrix – Industrie-aantrekkelijkheid – is onderverdeeld in drie categorieën: hoog, gemiddeld en laag, wat de winstgevendheid aangeeft van een bedrijfstak voor een bedrijf om zich te vestigen en in te werken.

Concurrentiekracht

Analyseer hoe een business unit presteert in vergelijking met zijn concurrenten in de branche wanneer u deze op dit facet beoordeelt.

Bepaal het:

 • Marktaandeel
 • Winstmarges
 • Merk herkenning
 • Product onderscheidend vermogen
 • Potentieel voor marktaandeelgroei
 • Klanttevredenheid en loyaliteit

Net als de aantrekkelijkheid van de industrie, wordt concurrentiekracht ook onderverdeeld in hoog, gemiddeld en laag, afhankelijk van het concurrentievermogen van het bedrijf in vergelijking met zijn concurrenten

4. De Innovatie Ambitie Matrix

De Innovatie Ambitie Matrix definieert de innovatiestrategieën van een bedrijf.

Het is gebaseerd op het uitgangspunt dat de link tussen markten en het creëren van productportfolio's een essentiële basis is voor het beoordelen van de innovatieambitie van een bedrijf.

Inzicht in het kader voor productportfoliobeheer<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Deze matrix heeft twee assen:

 • Waar te spelen. De verticale as richt zich op waar een organisatie specifiek concurreert in het creëren van nieuwe markten (boven), het betreden van aangrenzende markten (midden) en het bedienen van haar huidige klanten (onder). Dit peilt met name naar de uniciteit van uw consumenten. Zal uw innovatie een bestaande markt bevredigen, een nieuwe markt betreden of een nieuwe vestigen?
 • Hoe te winnen. Aan de andere kant geeft de horizontale as het soort producten aan dat door het bedrijf wordt gebruikt (bestaande producten gebruiken, toevoegen) incrementele productenen het ontwikkelen van nieuwe producten/assets). Over het algemeen vertegenwoordigt deze as de originaliteit van de goederen die u aan klanten geeft. Gebruikt u bestaande artikelen, introduceert u nieuwe producten of genereert u nieuwe producten?

Bovendien verdeelt de innovatieambitiematrix het toezicht op een onderling verbonden, gediversifieerde portfolio van innovatie-inspanningen in drie typen:

 1. Kerninnovaties. Dit zijn geleidelijke innovatie-initiatieven zoals lijnuitbreiding, vernieuwing of verhoging van de prestaties van huidige items. Dit zijn vrij veilige keuzes.
 2. Aangrenzende innovaties. Aangrenzende innovaties duwen het bedrijf naar nieuwe markten (zonder te ver van zijn kern af te dwalen) door langzaam nieuwe activa en producten te introduceren.
 3. Transformationele innovaties. Dit zijn baanbrekende innovaties of hiaten die niet direct verband houden met bestaande markten of technologie, maar volledig nieuwe producten of diensten zijn die geen uitbreidingen zijn van bestaande.

Hoe past een raamwerk voor productportfoliobeheer in de algemene bedrijfsstrategie?

Productportfolio's passen in uw algemene bedrijfsstrategie door:

 • Zodat u uw toekomstige . kunt beheren innovatie inspanningen in lijn met hoe uw producten kunnen bijdragen aan uw algemene bedrijfsstrategie
 • Zodat u uw producten en hun samenhang met elkaar en in termen van risico's en rendementen begrijpt, zodat u niet in één enkel product hoeft te investeren
 • Zodat u uw productplatforms kunt optimaliseren
 • Het identificeren van de juiste mate van financiering voor alternatieve opties
 • Risiconiveaus afstemmen op uw product ontwikkeling plannen
 • Bedrijven de mogelijkheid bieden om wendbaarder te zijn en beter in te spelen op marktsituaties
 • Actuele analyses gebruiken bij het nemen van weloverwogen beslissingen met betrekking tot productprioriteiten en toewijzing van middelen
 • Risico's verminderen en garanderen dat productinvesteringen in lijn zijn met de bedrijfsdoelstellingen
 • Communicatie stimuleren, gezamenlijke inspanningenen teamwerk
 • Bijdragen aan de effectiviteit van productbeheer

Lever unieke producten met een raamwerk voor productportfoliobeheer

Productportfoliobeheer is een beproefde strategie voor het maximaliseren van bedrijfsmiddelen, ongeacht de fase van uw bedrijf.

Het is ook belangrijk om te beseffen dat dit proces het volgende moet omvatten:

 • Productprestaties beoordelen
 • Gevaren en kansen bepalen
 • Productmix afstemmen op strategische factoren
 • Maximaliseren van de verdeling van middelen over de gehele portefeuille

Dit zijn allemaal noodzakelijke stappen bij het beheren van een effectief productportfolio - het kan niet alleen gaan over wat nu goed verkoopt.

Of als u op zoek bent naar nieuwe bedrijfstakken, moet er ook een langetermijnvisie zijn.

Als je meer wilt weten over innovatie, hebben we een ebook uitgebracht om je te helpen innovatie in je eigen organisatie te organiseren. Voel je vrij om er vandaag nog een exemplaar van te bemachtigen.