Waar denk je aan als je aan innovatie denkt? Is het dat nieuwe baanbrekende product of dienst? Is het dat nieuwe idee dat de wereld zal veranderen, zoiets als toen Apple zijn eerste iPhone lanceerde of zelfs langer geleden toen de eerste computer werd ontwikkeld? Is het dat nieuwe volledig autonome voertuig of die nieuwe dienst zoals Uber en Airbnb? Het kan zijn dat een van deze eerder genoemde producten of diensten het eerste was dat in je hoofd opkwam toen je aan innovatie dacht, maar deze producten en diensten zijn niet alles wat innovatie is. Natuurlijk zijn deze producten en diensten de grensverleggende ideeën waar je aan denkt als je de vraag krijgt wat er in je opkomt als je aan innovatie denkt, maar innovatie is meer dan grensverleggende ideeën.

Wanneer mensen met nieuwe innovaties moeten komen, maken ze vaak de fout om na te denken over nieuwe technologieën of producten, maar innovaties zijn te vinden op meer gebieden dan technologie. Innovatie kan op alle terreinen en in alle organisaties worden toegepast. Er zijn echter ook voorbeelden waar vaak niet aan wordt gedacht als er wordt gevraagd naar innovatie, een voorbeeld hiervan is het creëren van een nieuw financieel model, dit kan net zo innovatief zijn als het ontwikkelen van een nieuwe smartphone. Om een beter beeld te geven waar innovatie kan worden toegepast, hebben we vier specifieke segmenten gecreëerd. Deze segmenten bestaan uit financiën, producten, proces en markt.

Definitie van innovatie

Innovatie is het proces van het realiseren van nieuwe producten, processen, proposities of businessmodellen om toegevoegde waarde te creëren voor klanten en/of medewerkers

Het belangrijkste onderdeel van deze definitie is dat het nieuwe idee waarde moet toevoegen voor klanten en/of medewerkers. Als het geen waarde toevoegt, is het slechts een idee, maar als het waarde toevoegt, verandert het in een innovatie. Om deze waarde te creëren is het belangrijk om de eindgebruikers vanaf het begin van het innovatieproces te betrekken. De innovaties worden gemaakt voor de eindgebruikers en vanaf het begin van het proces meenemen zorgt voor tevredenheid.

Voor de organisatie is innovatie een investering die meerwaarde moet opleveren. Er zijn echter eerst investeringen nodig voordat er rendement wordt behaald. Het is belangrijk om te beseffen dat innovatieprocessen goed moeten worden uitgevoerd en als dat het geval is, innovatie veel waarde kan opleveren voor uw organisatie. Bovendien betekent dit, afhankelijk van het type innovatie, ook dat de doorlooptijd van het innovatieproces lang kan zijn voordat de investering wordt terugverdiend.

Drie soorten vernieuwing

Om meer inzicht te geven in de definitie van innovatie, onderscheiden we binnen het domein van vernieuwing drie typen innovatie.

Invention beschrijft organisaties die hun eigen onderzoek en ontwikkeling uitvoeren, met als doel nieuwe uitvindingen te produceren. Innovatie krijgt niet per se vorm als een grote uitvinding, maar dat kan het wel zijn. Het belangrijkste doel is echter om iets nieuws in uw organisatie te introduceren dat niet nieuw is voor de wereld, maar nieuw voor de organisatie of uw klanten. Verbeteringen zijn projecten die de producten, diensten en/of processen van uw organisatie verbeteren.

Om de verschillende soorten innovatie beter uit te leggen, introduceren we een voorbeeldbedrijf genaamd Innovationlands. Innovationlands is een relatief nieuw themapark in Rotterdam, Nederland en bestaat al drie jaar. Het bedrijf zal alle drie de soorten innovaties introduceren om de verschillende concepten beter te begrijpen. Een verbetering voor Innovationlands zou zijn om de onderhoudsprocessen te veranderen door deze processen uit te besteden aan een onderhoudsbedrijf. Een voorbeeld van Innovatie is het introduceren van een nieuw wachtrijsysteem dat tickets verstrekt met een bepaald tijdstip waarop klanten de attractie kunnen betreden. Een uitvinding zou zijn om een nieuwe achtbaan te introduceren die onder water reist door een transparante glijbaan/buis. Dit achtbaanontwerp, inclusief de transparante glijbaan, geeft de klanten de mogelijkheid om de vissen, de onderwaterwereld te zien en achtbanen op een nieuwe manier te ervaren.

Drie horizonten model

De drie typen vernieuwingsmodellen vormen een opstap naar het drie horizonnenmodel. Het drie horizonten model bestaat uit de volgende drie horizonten: incrementele innovatie, nieuwe innovatie en disruptieve innovatie. Het bereik van de verschillende horizonten is gebaseerd op het niveau van technologie & nieuwheid van oplossingen en nieuwheid van markt & klant. Er is een overlap tussen de twee modellen, de incrementele innovaties kunnen worden gezien als de verbeteringen beschreven in de drie typen vernieuwingsmodellen, de nieuwe innovaties kunnen worden omschreven als de innovaties en de disruptieve innovatie kan worden gezien als uitvindingen.

Incrementele innovatie kan worden uitgelegd als activiteiten die goed bekend zijn bij de organisatie en zijn afgestemd op uw huidige business. Nieuwe innovaties zijn innovaties die nieuw zijn voor de organisatie, dus nieuw voor ons en gebruiken iets dat in de wereld bestaat en toepassen op de organisatie. Disruptieve innovaties zijn innovaties die nieuw zijn in de branche. Deze categorie introduceert geheel nieuwe elementen en is ook te verklaren als radicale innovaties.

Wat kan innovatie voor uw bedrijf betekenen?

Beide modellen geven inzicht in de definitie van innovatie, het geeft de mogelijkheid om uw bedrijf te positioneren en geeft een beter begrip van wat innovatie is. Maar wat kan innovatie voor uw bedrijf betekenen? Innovatie biedt uw bedrijf de mogelijkheid om concurrerend in de markt te blijven, kosten te verlagen, omzet te verhogen en kansen te bieden in nieuwe markten.

We hopen u met dit artikel een goed beeld te hebben gegeven van wat innovatie is. Wil je meer weten over hoe je innovatie kunt toepassen in jouw bedrijf, lees dan de andere artikelen op de website van Creatieve Koppen.

Bent u geïnteresseerd in innovatie en wat het voor uw bedrijf kan betekenen? Volg onze artikelen en neem contact met ons op zodat we je kunnen helpen die volgende stap te zetten naar continu succesvolle innovaties.