Start Innovatie Maturiteit Quick scan

Hoe groot is de innovatiekracht? Wat werkt al goed en wat kun je optimaliseren of toevoegen? Met de Innovation Maturity Quick Scan meten we de innovatiekracht van de organisatie op 5 verschillende domeinen. U ontvangt direct de totaalscore en binnen een dag wordt u van ons gebeld over de uitslag van de scan.

Innovatie Maturiteit Quick Scan
Innovatie Maturiteit Quick Scan

Voorbeelden resultaten van de scan

Innovatie Maturiteit Quick Scan
Innovatie Maturiteit Quick Scan
Innovatie Maturiteit Quick Scan

Introductie Snelle scan

Ontdek direct hoe ver de innovatie in uw organisatie is gevorderd. Ontdek welke onderdelen nog ontwikkeling behoeven en welke al op het gewenste niveau zijn. Na het afronden van deze quick scan ontvang je direct je Innovation Maturity score. Wij bellen u binnen een dag over de logische vervolgacties.

De scan zorgt ervoor dat u binnen één dag weet op welk innovatieniveau uw organisatie nu staat. Door te weten op welk niveau je zit, kunnen we in één e-mail laten zien welke onderdelen van jouw organisatie verbeterd moeten worden. De scan bestaat uit 5 domeinen met elk 3 tot 4 vragen die samen het volwassenheidsniveau van uw bedrijf bepalen.

Wat levert het mij op?

  • Snel inzicht in huidig innovatieniveau

  • Advies op basis van huidige en gewenste situatie

  • Gemeten op 5 verschillende domeinen

  • 25 vragen in gemiddeld 8 minuten

  • Ontvang direct de score

  • Eventueel vervolg op grotere schaal

START SNELLE SCAN

Innovatie volwassenheidsmodel

Als een organisatie besluit te blijven groeien, is innovatie onlosmakelijk verbonden met groeien. Over het algemeen heeft 50% van de groei te maken met innovatie. De start kan snel gemaakt worden: vernieuwende ideeën verzamelen, budget vrijmaken, speciale projectmanagers aanstellen die de innovatieve projecten aansturen. Dan is de vraag: wat wordt jouw volgende stap? Wat zal de grootste impact hebben? Meestal heeft de organisatie niet de middelen om alles uit te voeren. Het is belangrijk om te kiezen tussen meerdere stappen die u wilt nemen. Welke stappen hebben prioriteit en welke stappen kunnen worden uitgesteld?

Innovatie kan van grote waarde zijn als je het toepast in elke laag van je organisatie, van strategie tot operatie en de ondersteunende systemen. Dit zal een grote impact hebben op uw organisatie als het correct wordt gedaan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het inspanning kost om een duidelijke organisatiekaart voor innovatie te hebben. Het Innovation Maturity-model kan deze inzichten en overzichten bieden. Een Innovation Maturity Model helpt organisaties stap voor stap de juiste ontwikkeling te maken.

Niveaus van volwassenheid

Innovatie Maturiteit Quick Scan
  1. geïnitieerd

Innovatie vindt plaats, maar meestal ad-hoc en volledig gestuurd door individuele vragen van klanten en/of medewerkers. Binnen het bedrijf is men zich doorgaans nog niet helemaal bewust van waar de organisatie in innovatie aan moet voldoen en welke rollen en verantwoordelijkheden daarbij horen.

  1. Gedefinieerd

Er worden nu actief ideeën verzameld, maar geoptimaliseerde innovatieprocessen of procedures worden hier niet ja voor gebruikt. Mensen zijn zich bewust van de vereiste rollen en verantwoordelijkheden, ze zijn alleen nog niet toegewezen en krijgen de juiste prioriteit.

  1. beheerd

Innovaties worden actief gestuurd vanuit een roadmap. Vrijwel alle onderdelen van het Innovatiekader zijn geïmplementeerd en werken tot op zekere hoogte samen. Rollen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk en toegewezen. 

  1. Geoptimaliseerd

De roadmap met innovatieprojecten en -initiatieven is de drijvende kracht achter de strategische planning, projectmanagement en innovatie. Alle onderdelen van het innovatiekader zijn geïmplementeerd en hebben al verschillende verbeteringen ondergaan. Rollen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk en toegewezen