privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Dit privacybeleid beschrijft hoe Accept Mission uw privacy beheert en beschermt. "Wij", "onze", "ons" en "Accept Mission" verwijzen naar het Nederlandse bedrijf Accept Mission.

Het is het beleid van Accept Mission om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we van u kunnen verzamelen in ons ideeënbeheerplatform, website op https://acceptmission.com (en subdomeinen) en bijbehorende mobiele applicaties (de "Service(s)"), en op onze website, https://acceptmission.com en andere sites die wij bezitten en beheren, en alle interacties die u heeft met Accept Mission.

Door toegang te krijgen tot de Service, accepteert u de voorwaarden van dit privacybeleid en stemt u in met onze verzameling, gebruik, openbaarmaking en bewaring van uw informatie zoals hierin beschreven (inclusief het toestaan dat wij contact met u opnemen), en voor alle andere doeleinden die zijn toegestaan onder de toepasselijke privacy van persoonlijke informatie statuten, anti-spamwetgeving en consumentenbeschermingswetten.

Als u het niet eens bent met enig deel van dit beleid, is het u verboden de Service te gebruiken of te openen.

Over de klant

Een project of exemplaar van de Services in Accept Mission is een (“Missie”). Voor missies met een persoonlijk/gratis accountplan ("Persoonlijke missies") is de maker van de missie de klant en beheert hij die missie en alle bijbehorende klantgegevens in die missie.

Voor missies met een betaald abonnement is de organisatie (bijv. uw werkgever of een andere entiteit of persoon) die de klantovereenkomst is aangegaan de klant en beheert deze alle missies en alle bijbehorende klantgegevens.

Voor meer informatie over de relatie tussen Accept Mission en de Klant verwijzen wij u naar de Klantovereenkomst.

Alle personen die toegang hebben tot Accept Mission hebben een account nodig. Individuen die door een Klant toegang tot een Missie hebben gekregen, zijn "Geautoriseerde Gebruikers". Alle geautoriseerde gebruikers zijn gebonden aan onze Servicevoorwaarden.

Informatie die we verzamelen

Accept Mission kan op verschillende manieren Klantgegevens en andere gegevens (gezamenlijk "Informatie") verzamelen en ontvangen:

Klantgegevens - Geautoriseerde gebruikers dienen tekst, ideeën, opmerkingen, stemmen, afbeeldingen, schetsen, video's, documenten, links en andere inhoud in bij Missions tijdens het gebruik van de Service ("Klantgegevens").

Andere gegevens - Accept Mission verzamelt, genereert en/of ontvangt Overige Gegevens:

Persoonlijke informatie - Bepaalde bezoekers van de websites van Accept Mission kiezen ervoor om met Accept Mission te communiceren op een manier waarbij Accept Mission persoonlijk identificeerbare informatie moet verzamelen. De hoeveelheid en soort informatie die Accept Mission verzamelt, hangt af van de aard van de interactie. Zo vragen we bezoekers die zich aanmelden voor onze Diensten om een naam, gebruikersnaam, bedrijfsnaam, foto en e-mailadres op te geven. Als u onze sociale logins gebruikt om een account aan te maken/in te loggen, geeft dit ons beperkte toegang tot uw sociale-mediaprofiel.

Daarnaast verstrekken Klanten die een betaalde versie van de Diensten aanschaffen aan Accept Mission (of haar betalingsverwerkers) factuurgegevens zoals creditcardgegevens, bankgegevens en/of een factuuradres en telefoonnummer.

Bedrijfsgegevens – Bedrijfsgegevens verwijzen naar gegevens die zich tijdens de normale bedrijfsvoering op ons platform ophopen. Dit kan transactiegegevens, opgeslagen bestanden, gebruikersprofielen, e-mails, transcripties van klantenondersteuning, interactie met onze socialemedia-accounts, analysegegevens en andere statistieken omvatten, evenals andere soorten informatie, gecreëerd of gegenereerd, terwijl gebruikers interactie hebben met onze Services.

Loggegevens – Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens van uw webbrowser loggen. Het kan het IP-adres (Internet Protocol) van uw computer, uw browsertype en -versie, de pagina's die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op elke pagina is doorgebracht en andere details bevatten.

Apparaatgegevens – We kunnen ook gegevens verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Deze gegevens kunnen het apparaattype, het besturingssysteem, unieke apparaat-ID's, apparaatinstellingen en geolocatiegegevens omvatten. Wat we verzamelen kan afhangen van de individuele instellingen van uw apparaat en software. We raden u aan het beleid van uw apparaatfabrikant of softwareleverancier te raadplegen om te zien welke informatie zij aan ons beschikbaar stellen.

Diensten van derden – De Klant en/of Geautoriseerde Gebruikers kunnen Diensten van derden voor hun Diensten in-/uitschakelen (bijvoorbeeld 'Intercom' voor ondersteuning of 'Sendgrid' voor het verzenden van meldingen). Ingeschakelde Services van derden kunnen bepaalde informatie delen met Accept Mission om de integratie te verifiëren en te vergemakkelijken in overeenstemming met onze overeenkomst met de externe provider. Geautoriseerde gebruikers moeten de privacy-instellingen en -kennisgevingen in Services van derden controleren om te begrijpen welke gegevens kunnen worden vrijgegeven. We ontvangen of bewaren geen wachtwoorden voor services van derden wanneer we ze verbinden met de services.

Contactgegevens

In overeenstemming met het toestemmingsproces dat wordt verstrekt door een Geautoriseerde Gebruiker, worden alle contactgegevens die een Geautoriseerde Gebruiker ervoor kiest te importeren (zoals een adresboek van een apparaat) verzameld bij het gebruik van de Services.

Gegevens van derden

Accept Mission kan gegevens over organisaties, bedrijfstakken, websitebezoekers, marketingcampagnes en andere zaken met betrekking tot ons bedrijf ontvangen van moedermaatschappij(en), gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, onze partners of anderen die we gebruiken om onze eigen informatie beter of nuttiger te maken . Deze gegevens kunnen worden gecombineerd met andere gegevens die we verzamelen en kunnen gegevens op geaggregeerd niveau bevatten.

U bent niet verplicht om informatie te verstrekken. Bepaalde informatie wordt echter automatisch verzameld en zonder bepaalde informatie kunnen we de Services mogelijk niet leveren.

Wettelijke basis voor verwerking

We zullen uw persoonlijke informatie rechtmatig, eerlijk en op een transparante manier verwerken. We verzamelen en verwerken alleen informatie over u als we een wettelijke basis hebben om dit te doen.

Deze rechtsgrond is afhankelijk van de Services die u gebruikt en hoe u deze gebruikt, wat betekent dat we uw informatie alleen verzamelen en gebruiken wanneer:

 • het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een contract aangaat (bijvoorbeeld wanneer we een dienst leveren die u bij ons aanvraagt);
 • het een legitiem belang bevredigt (dat niet terzijde wordt geschoven door uw gegevensbeschermingsbelangen), zoals voor onderzoek en ontwikkeling, om onze Services op de markt te brengen en te promoten, en om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen;
 • u geeft ons toestemming om dit te doen voor een specifiek doel (u kunt er bijvoorbeeld mee instemmen dat wij u onze nieuwsbrief sturen); of
 • we uw gegevens moeten verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer u instemt met ons gebruik van informatie over u voor een specifiek doel, hebt u het recht om op elk moment van gedachten te veranderen (maar dit heeft geen invloed op eventuele verwerkingen die al hebben plaatsgevonden).

Dataveiligheid

Accept Mission geeft om de veiligheid van uw informatie. We streven ernaar om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw informatie te beschermen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. Dat gezegd hebbende, adviseren we dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is en we kunnen de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Hoe we klantgegevens gebruiken

De privacy, vertrouwelijkheid en veiligheid van uw klantgegevens is belangrijk voor ons.

Toegang van klant/geautoriseerde gebruikers tot klantgegevens

Alle missies zijn privé en alleen beschikbaar voor geautoriseerde gebruikers die speciaal voor hen zijn uitgenodigd. De klant of andere leden van uw team krijgen niet automatisch toegang tot alle missies en de klantgegevens van die missie die bij uw team horen, en moeten voor elke missie afzonderlijk worden uitgenodigd. Enterprise-klanten hebben toegang tot aanvullende privacy- en missietoegangsinstellingen om toegang tot missies verder te voorkomen.

De klant heeft het recht om elke actie te ondernemen die hij passend acht, waaronder het overdragen, wijzigen en/of verwijderen van een missie of klantgegevens die een geautoriseerde gebruiker heeft bijgedragen.

Als de Klant uw werkgever is en/of uw Accept Mission-account is geregistreerd met uw zakelijke e-maildomein, heeft die organisatie het recht om u als Klant te vervangen. We zullen u op de hoogte stellen als dit gebeurt en u ermee instemt om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs door ons of de organisatie worden gevraagd om de overdracht van bevoegdheden aan een nieuwe vertegenwoordiger te vergemakkelijken.

Accept Mission is niet verantwoordelijk voor gebruik, openbaarmaking, wijziging of verwijdering van Klantgegevens door een Geautoriseerde Gebruiker.

Als je vragen hebt over specifieke missie-instellingen en privacypraktijken, neem dan contact op met de klant aan wiens missie je deelneemt.

Missietoegang tot klantgegevens accepteren

Alle medewerkers van Accept Mission moeten een antecedentenonderzoek ondergaan, vertrouwelijkheidsovereenkomsten ondertekenen en zijn specifiek opgeleid om de privacy en vertrouwelijkheid van uw klantgegevens te respecteren.

Accept Mission zal uw missies niet gebruiken, wijzigen, verwijderen of bekijken zonder een expliciete uitnodiging van u of een van uw geautoriseerde gebruikers. Dit wordt meestal gedaan om te helpen bij een technisch ondersteuningsprobleem of door ons klantensuccesteam om u te helpen Accept Mission beter te gebruiken. Na deze sessies verwijderen we onszelf uit de missie en om weer toegang te krijgen is een nieuwe uitnodiging nodig.

Accept Mission zal de Klantgegevens gebruiken en verwerken om de Diensten te leveren. Klantgegevens zullen door Accept Mission worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de Klant, met inbegrip van alle toepasselijke voorwaarden in de Gebruiksvoorwaarden, de Servicevoorwaarden van de Klant en het gebruik van de Diensten door de Klant, en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Accept Mission is een verwerker van Klantgegevens en de Klant is de verwerkingsverantwoordelijke. De Klant kan de Services bijvoorbeeld gebruiken om toegang tot een Missie te verlenen en te verwijderen, rollen toe te wijzen en instellingen te configureren, toegang te krijgen tot, wijzigen, exporteren, delen en verwijderen van Klantgegevens en anderszins zijn beleid toepassen op de Services.

Hoe we andere gegevens gebruiken

We kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en vrijgeven voor de volgende doeleinden, en persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden:

 • om u onze Diensten te verlenen;
 • om ons in staat te stellen onze Diensten bij te werken, te verbeteren en te onderhouden om ze zo nuttig mogelijk te maken;
 • om ons in staat te stellen onze Diensten te voorkomen, onderzoeken, beveiligen en beschermen;
 • om eventuele transactionele of lopende betalingen te verwerken;
 • voor interne administratie en administratieve doeleinden;
 • voor analyse, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling, inclusief om onze Diensten te exploiteren en te verbeteren;
 • om wedstrijden te organiseren en/of u extra voordelen aan te bieden;
 • voor reclame en marketing, inclusief om u promotionele informatie over onze producten en diensten te sturen en informatie over derden waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om eventuele geschillen op te lossen.
 • Sommige berichten van Accept Mission zijn optioneel en u kunt uw meldingsinstellingen op elk moment wijzigen.
 • Voor sommige communicatie kunt u zich niet afmelden omdat ze worden beschouwd als onderdeel van de Services:
 • Technische, account- en administratieve e-mails.
 • Reageren op uw vragen (bijv. inkomende klantenserviceverzoeken).
 • Facturering (bijv. ontvangstbewijzen en vervaldatum creditcard), e-mails voor accountbeheer (bijv. aanvragen voor wachtwoordwijziging).

Openbaarmaking van persoonlijke informatie

Accept Mission kan persoonlijke informatie verstrekken aan derden en leveranciers die optreden als agenten, zakenpartners, consultants en contractanten om namens en volgens onze instructies taken uit te voeren, zoals technische ondersteuning, klanteducatie, facturering, analyse en communicatie.

We kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan:

 • externe serviceproviders om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, inclusief (maar niet beperkt tot) IT-serviceproviders, gegevensopslag, webhosting- en serverproviders, incassobureaus, onderhouds- of probleemoplossende providers, marketing- of advertentieproviders, professionele adviseurs en betalingsdiensten systeembeheerders;
 • onze medewerkers, aannemers en/of aanverwante entiteiten;
 • rechtbanken, tribunalen, regelgevende instanties en wetshandhavers, zoals vereist door de wet, in verband met een feitelijke of toekomstige juridische procedure, of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • derden, inclusief agenten of onderaannemers, die ons helpen bij het verstrekken van informatie, producten, diensten of direct marketing aan u; en
 • derden om gegevens te verzamelen en te verwerken.

Internationale overdracht van persoonlijke informatie

De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt opgeslagen en verwerkt in: West Europa of waar wij of onze partners, gelieerde ondernemingen en externe leveranciers faciliteiten hebben. Door ons uw persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u in met de openbaarmaking aan deze derden.

We zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonlijke informatie van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER wordt beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van standaardgegevensbeschermingsclausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, of het gebruik van bindende bedrijfsregels of andere wettelijk aanvaarde middelen.

Wanneer we persoonlijke informatie overdragen van een niet-EER-land naar een ander land, erkent u dat derden in andere rechtsgebieden mogelijk niet onderworpen zijn aan soortgelijke gegevensbeschermingswetten als die in ons rechtsgebied. Er zijn risico's als een dergelijke derde partij zich inlaat met een handeling of praktijk die in strijd zou zijn met de gegevensprivacywetten in ons rechtsgebied en dit zou kunnen betekenen dat u geen verhaal kunt halen onder de privacywetten van ons rechtsgebied.

Uw rechten en controle over uw persoonlijke gegevens

Keuze en toestemming: door ons persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en vrijgeven in overeenstemming met dit privacybeleid.

Onze Diensten zijn niet gericht op kinderen, en u mag onze diensten niet gebruiken als u jonger bent dan 13 jaar. U moet ook oud genoeg zijn om toestemming te geven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in uw land (in sommige landen kunnen we uw ouder of voogd om dit namens u te doen.)

We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u merkt dat iemand jonger dan 13 jaar ons onwettig persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op en wij zullen stappen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen

U hoeft ons geen persoonlijke informatie te verstrekken, maar als u dat niet doet, kan dit van invloed zijn op uw gebruik van deze website of de producten en/of diensten die erop of via deze worden aangeboden.

Informatie van derden: Als we persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen we deze beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als u een derde partij bent die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert u dat u toestemming hebt van die persoon om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Beperken: U kunt ervoor kiezen om de verzameling of het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken. Als u er eerder mee hebt ingestemd dat wij uw persoonlijke informatie gebruiken voor direct marketingdoeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens. Als u ons vraagt om de manier waarop we uw persoonlijke informatie verwerken te beperken of te beperken, laten we u weten hoe de beperking uw gebruik van onze diensten beïnvloedt.

Toegang en gegevensoverdraagbaarheid: U kunt details opvragen over de persoonlijke informatie die we over u hebben. U kunt een kopie aanvragen van de persoonlijke informatie die we over u hebben. Waar mogelijk zullen we deze informatie in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar machineformaat verstrekken. U kunt te allen tijde verzoeken dat we de persoonlijke informatie die we over u hebben, wissen. U kunt ook verzoeken dat we deze persoonlijke informatie overdragen aan een andere derde partij.

Correctie: Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens. We zullen redelijke stappen ondernemen om informatie te corrigeren die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd is.

Melding van datalekken: In het geval dat klantgegevens of persoonlijke informatie onder onze controle in gevaar komen als gevolg van een inbreuk op de beveiliging, zullen we redelijke stappen ondernemen om de situatie te onderzoeken en, indien van toepassing, de personen van wie de informatie mogelijk is gecompromitteerd op de hoogte stellen en andere stappen, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Klachten: Als u van mening bent dat we een relevante wet op de gegevensbescherming hebben geschonden en een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via [email protected] en geef ons alle details van de vermeende inbreuk. We zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en u schriftelijk antwoorden met de uitkomst van ons onderzoek en de stappen die we zullen nemen om uw klacht te behandelen. U hebt ook het recht om contact op te nemen met een regelgevende instantie of gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot uw klacht.

Uitschrijven: Als u zich wilt afmelden voor onze e-maildatabase of u wilt afmelden voor communicatie (inclusief marketingcommunicatie), wijzig dan uw meldingsinstellingen of meld u af met behulp van de opt-out-faciliteiten in de communicatie.

Verwijder je account: Als u uw account verwijdert, worden uw persoonlijke gegevens van de service verwijderd, maar worden de klantgegevens die u hebt bijgedragen niet verwijderd, aangezien deze worden beheerd door de klant. Alle klantgegevens die u heeft bijgedragen, worden toegeschreven aan een anonieme gebruiker zonder enige relatie met uw persoonlijke gegevens. Je hebt geen toegang tot je oorspronkelijke missies of klantgegevens, zelfs niet als je een nieuw account aanmaakt.

Informatieopslag

Klantgegevens
Accept Mission bewaart Klantgegevens in overeenstemming met de instructies van een Klant, inclusief alle toepasselijke voorwaarden in de Klantovereenkomst en het gebruik van de Diensten door de Klant, en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Afhankelijk van het Services-abonnement kan de Klant zijn bewaarinstellingen aanpassen en deze aangepaste instellingen toepassen op teamniveau, missieniveau of ander niveau.

Het verwijderen van Klantgegevens en ander gebruik van de Diensten door de Klant kan leiden tot het verwijderen en/of de-identificeren van bepaalde gerelateerde Informatie.

Andere gegevens

Accept Mission kan andere informatie over u bewaren zolang als nodig is voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Dit kan het bewaren van uw informatie inhouden nadat u uw account hebt gedeactiveerd voor de periode die Accept Mission nodig heeft om legitieme zakelijke belangen na te streven, audits uit te voeren, te voldoen aan (en aan te tonen dat u voldoet aan) wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

Koekjes

We gebruiken cookies om uw Accept Mission-ervaring te verbeteren. Dit cookiebeleid heeft betrekking op het gebruik van cookies tussen uw apparaat en onze Service. We bieden ook basisinformatie over services van derden die we kunnen gebruiken, die ook cookies kunnen gebruiken als onderdeel van hun service, hoewel ze niet onder ons beleid vallen.

Wat is een koekje?
Een cookie is een klein stukje gegevens dat een website op uw apparaat opslaat wanneer u deze bezoekt, meestal met informatie over de website zelf, een unieke identificatiecode waarmee de website uw webbrowser kan herkennen wanneer u terugkeert, aanvullende gegevens die dienen voor het doel van de cookie, en de levensduur van de cookie zelf.

Cookies worden gebruikt om bepaalde functies mogelijk te maken (bijv. inloggen), om het gebruik van de site bij te houden (bijv. analyses), om uw gebruikersinstellingen op te slaan (bijv. tijdzone, meldingsvoorkeuren) en om uw inhoud te personaliseren (bijv. advertenties, taal).

Cookies die zijn ingesteld door de website die u bezoekt, worden normaal gesproken "first-party cookies" genoemd en volgen doorgaans alleen uw activiteit op die site. Cookies die door andere sites en bedrijven (dwz derden) zijn ingesteld, worden "cookies van derden" genoemd en kunnen worden gebruikt om u te volgen op andere websites die dezelfde service van derden gebruiken.

Soorten cookies en hoe we ze gebruiken:

Essentiële cookies

Essentiële cookies zijn cruciaal voor uw ervaring van een website en maken kernfuncties mogelijk, zoals gebruikersaanmeldingen, accountbeheer en betalingsverwerking. We gebruiken essentiële cookies om bepaalde functies op onze website mogelijk te maken.

Prestatiecookies
Prestatiecookies worden gebruikt om bij te houden hoe u een website gebruikt tijdens uw bezoek, zonder persoonlijke informatie over u te verzamelen. Meestal is deze informatie anoniem en samengevoegd met informatie die wordt bijgehouden over alle websitegebruikers, om ons te helpen de gebruikspatronen van bezoekers te begrijpen, problemen of fouten die gebruikers kunnen tegenkomen te identificeren en diagnosticeren, en betere strategische beslissingen te nemen om de algehele website-ervaring van het publiek te verbeteren. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website die u bezoekt (first-party) of door diensten van derden. We gebruiken prestatiecookies op onze website.

Functionele cookies

Functionaliteitscookies worden gebruikt bij het verzamelen van informatie over uw apparaat en eventuele instellingen die u configureert op de website die u bezoekt (zoals taal- en tijdzone-instellingen). Met deze informatie kunnen we u aangepaste, verbeterde of geoptimaliseerde inhoud en diensten bieden. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website die u bezoekt (first-party) of door een service van een derde partij. We gebruiken functionaliteitscookies voor geselecteerde functies op onze site.

Targeting-/advertentiecookies
Targeting-/advertentiecookies worden gebruikt om te bepalen welke promotionele inhoud relevanter en geschikter is voor u en uw interesses. We kunnen ze gebruiken om gerichte advertenties te leveren of om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken. Dit helpt ons de effectiviteit van de campagnes en de kwaliteit van de aan u gepresenteerde inhoud te verbeteren. Deze cookies kunnen door ons (first-party) of door diensten van derden worden geplaatst. Targeting-/advertentiecookies die door derden zijn ingesteld, kunnen worden gebruikt om u te volgen op andere websites die dezelfde service van derden gebruiken. We gebruiken targeting-/advertentiecookies op onze site.

Cookies van derden op onze site

We kunnen op onze websites externe bedrijven en personen in dienst hebben. Bijvoorbeeld aanbieders van analyses en contentpartners. We verlenen deze derden toegang om informatie te selecteren om namens ons specifieke taken uit te voeren. Ze kunnen ook cookies van derden plaatsen om de diensten die ze leveren te leveren. Cookies van derden kunnen worden gebruikt om u te volgen op andere websites die dezelfde service van derden gebruiken. Aangezien we geen controle hebben over cookies van derden, vallen deze niet onder het cookiebeleid van Accept Mission.

Onze privacybelofte voor derden

We beoordelen het privacybeleid van al onze externe providers voordat we hun diensten inschakelen om ervoor te zorgen dat hun praktijken overeenkomen met die van ons. We zullen nooit bewust diensten van derden opnemen die de privacy van onze gebruikers in gevaar brengen of schenden.

Hoe u cookies kunt beheren of u ervoor kunt afmelden

Als u geen cookies van ons wilt accepteren, moet u uw browser instrueren om cookies van https://acceptmission.com te weigeren, met dien verstande dat we u mogelijk niet kunnen voorzien van een deel van de door u gewenste inhoud en diensten. De meeste browsers zijn standaard geconfigureerd om cookies te accepteren, maar u kunt deze instellingen bijwerken om cookies helemaal te weigeren of om u op de hoogte te stellen wanneer een website probeert een cookie in te stellen of bij te werken. Als u op meerdere apparaten door websites bladert, moet u mogelijk uw instellingen op elk afzonderlijk apparaat bijwerken.

Zakelijke overdrachten

Als Accept Mission zich bezighoudt met een fusie, overname, faillissement, ontbinding, reorganisatie, verkoop van een deel van of alle activa of aandelen van Accept Mission of een vergelijkbare transactie, of stappen in het overwegen van dergelijke activiteiten (bijv. due diligence), kan sommige of alle Informatie worden gedeeld of overgedragen, met inachtneming van standaard vertrouwelijkheidsregelingen.

Identificatie van de gegevensbeheerder en verwerker

De wetgeving inzake gegevensbescherming in bepaalde rechtsgebieden maakt een onderscheid tussen de "beheerder" en de "verwerker" van informatie. In het algemeen is de Klant de verwerkingsverantwoordelijke van Klantgegevens. In het algemeen is Accept Mission de verwerker van Klantgegevens en de verwerkingsverantwoordelijke van Overige gegevens.

Accept Mission, een Nederlands bedrijf gevestigd in Rotterdam, Nederland, is de beheerder van andere gegevens en een verwerker van klantgegevens met betrekking tot geautoriseerde gebruikers die gebruikmaken van missies die voor klanten zijn ingesteld.

Grenzen van ons beleid

Onze website kan linken naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

Wijzigingen in dit beleid

Naar eigen goeddunken kunnen we ons privacybeleid wijzigen om de huidige aanvaardbare praktijken weer te geven. We zullen redelijke stappen ondernemen om gebruikers via onze website op de hoogte te stellen van wijzigingen. Als u het niet eens bent met het privacybeleid, dient u het gebruik van de Service te staken. Als u deze site blijft gebruiken na eventuele wijzigingen in dit beleid, wordt dit beschouwd als aanvaarding van onze praktijken op het gebied van privacy en persoonlijke informatie.

Contact opnemen met Accept Mission

Als u vragen heeft over het privacybeleid, neem dan contact met ons op.

Accepteer missie
Van Nelleweg 1,
3044 v.Chr., Rotterdam

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 01 januari, .