Innovatiecampagnes

Voer campagnes (missies) uit met een hoge betrokkenheid om innovatiesucces maximaliseren!

Gratis 30min. tour

Eenvoudige installatie 2 min.

Voer succesvolle innovatiecampagnes uit met betrokken mensen en geweldige ideeën

 • Betrek mensen met gamification

 • Solid follow-up process (funnel/workflow)

 • Slimme inzichten en aantrekkelijke rapporten

Flow Innovatie campagnes

Belangrijkste stappen naar succes

Zie de oplossing in actie

Meer informatie over innovatiecampagnes

Een innovatiecampagne is een georganiseerde, in de tijd beperkte benadering om innovatie te ontwikkelen. Het is een methode om ideeën van een bepaalde groep mensen te verzamelen en te selecteren, met name die binnen de organisatie of zelfs andere relevante partijen die door het bedrijf worden gezien.

Deze evenementen hebben definitieve en specifieke doelstellingen. plaatsvinden gedurende een vooraf bepaalde tijdsduur, waarvan er twee:

 • Verzamel innovatieve ideeën
 • Vergroot de naamsbekendheid van het merk

Als ze goed worden uitgevoerd, kunnen innovatiecampagnes concepten en zelfs processen genereren die opwinding, nieuwsgierigheid en interesse in zowel de markt als de organisatie opwekken, en uiteindelijk leiden tot verbeterde processen, verkoop en, nog belangrijker, klantloyaliteit.

Hier zijn tien redenen waarom innovatiecampagnes essentieel zijn:

Innovatie is een essentieel onderdeel van vooruitgang en groei. Door het in het bedrijf te bevorderen, wordt veel waarde gecreëerd die de organisatie tot succes maakt.
Het versterkt het klantenbestand en ontwikkelt merkloyaliteit.

Degenen die innovatie goed hebben gedaan, bevinden zich in een betere positie dan degenen die dat niet hebben gedaan, gezien de hevige concurrentie in elke branche vandaag de dag.
Topinnovators volgen een gedisciplineerde benadering van innovatie om een concurrentievoordeel te creëren ten opzichte van andere bedrijven die binnen hun branche actief zijn.
Door innovatiecampagnes methodisch te ontwikkelen, kunt u urgente problemen aanpakken en kansrijke kansen grijpen.

In innovatiecampagnes worden al uw inspanningen om verbeteringen tot stand te brengen en waarde te bieden aan de business gebundeld onder één doelstelling.
Door innovatiecampagnes te implementeren, kunt u input, betrokkenheid en resultaten consistent en effectief evalueren.

Het voeren van een innovatiecampagne is een geweldige manier om ideeën te creëren, te verzamelen en te selecteren die het bedrijf aanzienlijk kunnen verbeteren.
Omdat innovatiecampagnes je in staat stellen om concepten uit verschillende bronnen te verzamelen, zul je verschillende perspectieven, oplossingen en niveaus van creativiteit tegenkomen die mogelijk verschillende problemen kunnen oplossen en een invloed kunnen creëren als geen ander.

Ten slotte betekent het implementeren van een innovatiecampagne dat u de inzichten waardeert van degenen die u kiest om deel te nemen aan de activiteit. Een dergelijke intentie weergalmt niet alleen in de hoofden van medewerkers, maar ook in degenen die op de hoogte zijn van het bestaan van het merk.

Het runnen van een innovatiecampagne heeft veel voordelen, waaronder:

 • Toegang tot nieuwe ideeën en perspectieven. Door samen te werken met mensen buiten de organisatie kunnen bedrijven toegang krijgen tot nieuwe ideeën en perspectieven die ze anders niet zouden hebben gehad.
 • Verhoogde creativiteit. Open innovatie kan leiden tot meer creativiteit als mensen met verschillende achtergronden en disciplines samenkomen om een probleem op te lossen.
 • Verbeterde efficiëntie. Het proces van open innovatie kan bedrijven helpen efficiënter te werken omdat ze een grotere pool van middelen kunnen aanboren.
 • Verhoogde naamsbekendheid. Wanneer u uw organisatie openstelt voor de gedachten, ideeën en meningen van anderen, met name uw klanten, zal uw merk worden gezien als samenwerkend en kunt u beter aan hun behoeften voldoen.
 • Beter behoud van medewerkers. Door uw medewerkers een platform te bieden om hun inzichten vrijelijk te delen, toont u uw bezorgdheid en waardering voor hun bijdragen.
 • Verhoogde kans op succes. Samenwerken met anderen kan helpen om de kans op succes te vergroten, omdat bedrijven kunnen putten uit een breder scala aan vaardigheden en ervaringen.

Er is een groot verschil tussen het hebben van een 'continu ideeën'-programma en het voeren van een 'ideeëncampagne'.

Er loopt een programma voor continue ideeën en bedrijven vragen altijd om ideeën van werknemers, klanten en andere belanghebbenden. Daarentegen is een ideeëncampagne meestal een eenmalig evenement met een specifieke focus.

Het voordeel van een continu ideeënprogramma is dat bedrijven hierdoor continu ideeën kunnen verzamelen.

Dit zorgt voor een gestage stroom van nieuwe ideeën die kunnen worden gebruikt om producten, diensten en processen te verbeteren. Het nadeel is dat het een uitdaging kan zijn om alle ideeën bij te houden, en sommige ideeën zullen misschien nooit worden uitgevoerd.

Aan de andere kant biedt een ideeëncampagne een meer gerichte manier om ideeën te verzamelen. Dit kan handig zijn wanneer een bedrijf een specifiek probleem wil oplossen of een nieuw product of dienst wil ontwikkelen.

Het nadeel is dat een ideeëncampagne over het algemeen maar een beperkt aantal ideeën oplevert, en het kan een uitdaging zijn om voldoende momentum te genereren om de campagne op de lange termijn vol te houden.

Het is essentieel om goed af te wegen welke aanpak het beste is voor uw bedrijf. Als u bijvoorbeeld een groot aantal ideeën wilt genereren, is een doorlopend ideeënprogramma wellicht de beste optie.

Een ideeëncampagne kan echter effectiever zijn als u zich wilt concentreren op het oplossen van een specifiek probleem of het ontwikkelen van een nieuw product of dienst.

Er zijn twee soorten innovatiecampagnes:

1. Idee-uitdaging

Een idee-uitdaging is gericht op het stimuleren van creativiteit om de beste ideeën te verzamelen. Het is een gerichte innovatietechniek die u kunt gebruiken om een probleem, een vraag of andere verbeterpunten te identificeren en om unieke en innovatieve oplossingen te creëren.

Idee-uitdagingen beginnen over het algemeen als een vraag gericht aan een specifiek publiek, zoals vereist door andere vooraf bepaalde criteria.

Meestal komen deze idee-uitdagingen tot stand via wedstrijden die worden gesponsord door een bedrijf, een organisatie of een overheidsinstantie.

Deelnemers dienen vervolgens hun eigen ideeën in om een belangrijk probleem te bepalen of een specifieke oplossing te identificeren die het bedrijf kan gebruiken om zijn innovatieagenda te bevorderen. Zodra hun concept is gekozen, winnen ze een bepaald bedrag voor een prijs of een andere beloning zoals bepaald door de sponsor.

Een idee-uitdaging kan probleemgericht of oplossingsgericht zijn.

Probleemgericht

Bij een probleemgerichte idee-uitdaging is het doel om problemen te identificeren voordat oplossingen worden ontwikkeld.
Dit type idee-uitdaging omvat het onderzoeken van verschillende urgente problemen en het beoordelen van hun belang in de industrie.

Het helpt de studie van het organiserende team bij het ontdekken van terugkerende thema's, het verbeteren van de reikwijdte van specifieke problemen en uiteindelijk het identificeren van een bepaald probleem om op te focussen. Een probleemgerichte idee-uitdaging heeft tot doel de heersende zaken te ontdekken en te definiëren om aan te werken.

Oplossingsgericht

In een probleemgerichte idee-uitdaging is het probleem al bekend; dus de nadruk ligt op het vinden van de beste oplossing. Het ontwikkelt concepten en ideeën om de problemen van het bedrijf aan te pakken en scherpt ze verder aan tot iets dat voorbereid is voor implementatie.

In wezen houdt dit type idee-uitdaging in dat de beste oplossingen worden gekozen met de grootste kans om te worden geïmplementeerd en geleverd volgens een reeks criteria die vooraf door de organisatie zijn vastgesteld.

Over het algemeen is het einddoel, wat voor soort idee-uitdaging het ook is, altijd om creativiteit te stimuleren door de beste concepten en perspectieven te creëren die inherent zouden leiden tot het identificeren van unieke problemen en het implementeren van innovatieve oplossingen.

2. Open innovatie

Open innovatie is een term die wordt gebruikt om het proces van samenwerking tussen bedrijven en mensen buiten de organisatie te beschrijven om nieuwe producten en diensten te creëren.

Met een snel veranderend bedrijfslandschap moeten bedrijven openstaan voor nieuwe ideeën van buiten hun organisatie om te kunnen gedijen en te overleven.

Terwijl traditionele innovatiemethoden gericht waren op het binnen het bedrijf houden van alle ideeën en intellectueel eigendom, zouden bedrijven zich in plaats daarvan moeten concentreren op het creëren van een ecosysteem waar ze overal ter wereld toegang hebben tot de beste ideeën.

Dit kan gaan om samenwerking met andere bedrijven of instellingen, klanten, het verwerven van kleine start-ups of zelfs het licentiëren van patenten van individuele uitvinders.

Open innovatie is sindsdien een essentieel onderdeel geworden van veel bedrijfsstrategieën en is gecrediteerd voor het betreden van nieuwe markten en het ontwikkelen van nieuwe producten.

Enkele veelvoorkomende typen open-innovatiecampagnes zijn:

Hackathons

Een hackathon is een evenement waar mensen met verschillende vaardigheden samenkomen om een probleem op te lossen of iets nieuws te creëren. Het woord 'hack' verwijst naar het vinden van een creatieve oplossing voor een probleem. In hackathons werken teams van programmeurs samen om nieuwe softwaretoepassingen te maken.

Deze evenementen zijn belangrijk omdat ze programmeurs de mogelijkheid bieden om samen te werken aan projecten, ideeën uit te wisselen en nieuwe programmeertechnieken te leren.

Ze stellen bedrijven ook in staat om getalenteerde programmeurs te identificeren die problemen snel en efficiënt kunnen oplossen. Hoewel hackathons vaak worden geassocieerd met de technische industrie, worden ze ook populair in andere sectoren, zoals de gezondheidszorg en financiën.

Hackathons zijn bijvoorbeeld gebruikt in de gezondheidszorg om nieuwe apps te ontwikkelen die patiënten helpen hun zorgregime te beheren. In de financiële wereld zijn hackathons gebruikt om nieuwe financiële tools en applicaties te creëren.

Ongeacht de branche zijn hackathons essentieel om programmeurs samen te brengen om problemen op te lossen en nieuwe toepassingen te creëren.

Crowdsourcing

Dit zijn campagnes waarbij bedrijven het publiek benaderen voor ideeën of oplossingen voor problemen.

Het is het proces van het verzamelen van expertise en ideeën van mensen buiten het bedrijf - of in ieder geval de divisie van het bedrijf - dat de campagne lanceert.

Als u meningen, suggesties en ideeën over een specifiek onderwerp of probleem wilt verzamelen, kunt u deze techniek gebruiken om suggesties of opmerkingen over uw producten, processen en diensten te ontvangen van externe bronnen, zoals uw consumenten.

Door zijn aard is dit type open innovatiecampagne beschikbaar voor een enorm publiek, dat duizenden deelnemers zou kunnen trekken.

Brainstormsessies

Een brainstormsessie is een essentieel instrument voor innovatie. Door een groep mensen met verschillende perspectieven bij elkaar te brengen, kan een brainstormsessie nieuwe ideeën genereren en creativiteit aanwakkeren.

Brainstormsessies kunnen worden gebruikt om problemen op te lossen, nieuwe producten of diensten te ontwikkelen of gewoon om nieuwe ideeën te genereren. Hier kunt u zowel uw medewerkers, klanten, stakeholders als andere relevante personen uitnodigen als deelnemer.

Samen kunt u een probleem aanpakken, mogelijke oplossingen bespreken en evalueren met vooraf bepaalde criteria.

De sleutel tot een succesvolle brainstormsessie is het creëren van een omgeving waarin deelnemers zich op hun gemak voelen om hun ideeën te delen, ongeacht hoe 'daarbuiten' ze ook lijken.

Dit betekent het aanmoedigen van wilde ideeën en het ontmoedigen van kritiek of oordeel. Brainstormsessies kunnen zeer productief zijn, maar alleen als ze correct worden uitgevoerd.

Co-creatie

Co-creatie is een proces waarbij klanten of gebruikers betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten.

Dit kan iets eenvoudigs zijn als het vragen van klanten om hun input over een nieuw productontwerp of hen toestaan een nieuw product of nieuwe dienst te testen voordat deze wordt uitgebracht.

Co-creatie kan een zinvolle manier zijn om feedback van klanten te krijgen. Daarnaast zorgt het ervoor dat nieuwe producten of diensten aansluiten bij hun behoefte.

Omdat co-creatie de meningen en inzichten van je doelgroep waardeert, kan deze methode je helpen om klantloyaliteit op te bouwen. Bovendien helpt het u om wendbaarder te worden en beter in te spelen op veranderingen, de klantbetrokkenheid te vergroten en innovatie en creativiteit te stimuleren.

Het runnen van een innovatiecampagne houdt in: vier belangrijkste fasen:

1. Voorbereiding

Voorbereiden op uw innovatiecampagne betekent dat u alle details moet plannen vóór de formele lancering. Dit bevat:

 • Uw doelstellingen identificeren
 • Weten aan welk type campagne u wilt werken
 • Beslissen over het probleem, als de campagne oplossingsgericht is
 • Uw deelnemers, respondenten, doelgroep en begunstigden kiezen
 • Beslissen over de details van het evenement, zoals locatie, tijdlijn en duur
 • Succescriteria selecteren om ideeën op te evalueren
 • De juiste KPI's bepalen om de voortgang bij te houden, te meten en te beoordelen
 • Taken en verantwoordelijkheden toewijzen aan de juiste leden

2. Uitdaging

De uitdagingsfase omvat vier subfasen:

 • Communicatie. Het uitnodigen van de geselecteerde deelnemers en alle relevante partijen voor de komende innovatiecampagne is een must.
 • Campagne-inhoud configureren. Het opzetten van de campagne in zijn geheel, inclusief de inhoud zelf, kost tijd. Om deze stap toegankelijker te maken, kunt u een innovatietool gebruiken zoals Accept Mission, een platform dat erop gericht is uw innovatie-inspanningen naar een hoger niveau te tillen.
 • Lancering van de campagne. Nu je het allemaal doorhebt, is het tijd om de campagne formeel te lanceren en de voortgang bij te houden op basis van je campagnedoelen, relevante timers en prestatie-indicatoren.
 • Coördineren van de uitdaging. Stuur updates naar de deelnemers van de campagne, evenals herinneringen die hen kunnen helpen het programma te voltooien.

3. Selectie

Nu je genoeg ideeën hebt om aan te werken, kun je je lijst nu verfijnen en evalueren op basis van verschillende factoren, waaronder klantvoorkeuren, budget, middelen, tijdschema, enzovoort.

Stel uw eigen set normen op en pas deze toe om elk concept te evalueren. U kunt ook enkele van de meest voorgestelde criteria toepassen die hieronder worden vermeld:

 • Geschiktheid
 • Wenselijkheid
 • levensvatbaarheid
 • schaalbaarheid
 • Kosten op tijd
 • Kosten in geld
 • Bedrijfswaarde
 • Klanttevredenheid
 • Strategische pasvorm
 • Urgentie
 • levensvatbaarheid
 • En nog veel meer

4. Rapportage

Het rapporteren van de resultaten van de campagne is de laatste stap in de innovatiecampagne. Er zijn drie verschillende rapportcategorieën en er zijn drie verschillende doelgroepen waaraan u deze rapporten moet distribueren: belanghebbenden, deelnemers en experts.

Deze rapporten kunnen qua inhoud verschillen, afhankelijk van naar wie u ze stuurt. Enkele van de belangrijkste punten die u kunt behandelen, zijn echter:

 • Het uiteindelijke resultaat van de campagne – succes, mislukkingen, verbeterpunten
 • Resultaten die in overeenstemming zijn met de marketingdoelen van de organisatie
 • De beste ideeën verzameld uit de campagne en waarom
 • Het totale aantal personen en instellingen dat heeft deelgenomen aan de campagne
 • Interessante trends waargenomen
 • Nieuwe informatie ontdekt
 • Volgende stappen

Ideeën voor innovaties zijn overal. Ze kunnen van binnen de organisatie komen, maar ook van buiten de organisatie. Om succes te behalen, is het cruciaal om deze ideeën vast te leggen en verder te ontwikkelen en hun waarde te meten om ze uiteindelijk op het juiste moment te implementeren.

Als innovatiemanager wilt u verschillende ideeën horen, niet alleen van uw medewerkers, maar ook van uw klanten, leveranciers en partners. Een van de beste manieren om dit te doen is door een vrij lopende innovatiecampagne te voeren die onafhankelijk is van tijd, plaats en apparaat.

Hiermee kunt u gebruik maken van een platform genaamd Accept Mission, een nieuwe generatie software voor idee- en innovatiebeheer voor organisaties die hun innovatiesucces willen versnellen.

Met Accept Mission kunnen innovators, productmanagers en eigenaren:

 • Stel ideeënboxen op voor het verzamelen en beheren van alle ideeën bij het identificeren van problemen en relevante oplossingen
 • Selectierondes configureren
 • Ideeën scoren op basis van vooraf bepaalde criteria georganiseerd door de innovatiemanager van het bedrijf en andere relevante partijen
 • Scoor door experts met gedefinieerde categorieën
 • Selecteer de beste concepten op basis van de scores en inzichten verzameld van verschillende deelnemers
 • Houd de voortgang van geselecteerde concepten bij tot implementatie
 • Een herbruikbare lijst met selectiecriteria definiëren
 • Krijg inzicht in trends en krijg een betere analyse van ideeën via het krachtige tagsysteem van het platform
 • Open en configureer innovatiedashboards met KPI's en grafieken
 • Veilige live dataverbinding met BI-software zoals Power BI
 • Gebruik kanbanborden, bellendiagrammen, Gantt-diagrammen, grafieken en andere visuele elementen in rapporten
 • Maak de innovatiecampagne leuk, lonend en spannend met de gamification-functies van het platform

Hier zijn enkele laatste tips die u kunt gebruiken om een succesvolle innovatiecampagne te lanceren:

 • Plan elk detail van de campagne zorgvuldig. Innovatiecampagnes vereisen een zorgvuldige planning en uitvoering. Het is bijvoorbeeld belangrijk om ervoor te zorgen dat de doelgroep duidelijk is gedefinieerd en dat de boodschap consistent is met het merk.
 • Vraag een team om je te helpen. Innovatiecampagnes zijn krachtig, maar deze evenementen kunnen alleen effectief en succesvol zijn als u de juiste doelen heeft gesteld en een verantwoordelijk team van mensen heeft samengesteld om u te helpen het doel van de campagne binnen een bepaald tijdsbestek te bereiken.
 • Gebruik de resultaten van de campagne om uw innovatie-inspanningen te bevorderen. Het vermogen om innovatieprojecten en hun resultaten aandachtig te volgen, is een cruciaal onderdeel van innovatiecampagnes. Met andere woorden, u kunt deze resultaten vergelijken met die van andere bedrijven en concrete plannen en strategieën maken voor toekomstige vorderingen.
 • Stimuleer uw medewerkers om mee te doen. Door werknemers aan te moedigen buiten de gebaande paden te denken en met nieuwe ideeën te komen, kunnen innovatiecampagnes bedrijven helpen om voorop te blijven lopen.
 • Gebruik de innovatiecampagne om potentieel personeel te identificeren. Innovatie-uitdagingen stimuleren mensen om creatief te denken en met innovatieve oplossingen voor problemen te komen. Bovendien helpen deze campagnes bij het identificeren van getalenteerde personen die u mogelijk kunt inhuren, en bieden ze hen de mogelijkheid om hun vaardigheden te laten zien.
 • Bereik uw klanten. Succesvolle innovatiecampagnes brengen doorgaans een hoog niveau van klantinteractie en feedback met zich mee, evenals aanzienlijke inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Met een zorgvuldige planning en uitvoering kan een innovatiecampagne een krachtig hulpmiddel zijn bij het genereren van nieuwe producten, processen en diensten die zowel de organisatie als haar klanten ten goede kunnen komen.

Ervaar meer use-cases

BETROKKENHEID VAN MENSEN

Werk samen aan ideeën en los samen uitdagingen op

SLIMME BESLUITVORMING

Scoor en selecteer de meest waardevolle ideeën en zorg voor impact

IDEEN VALIDEREN

Werk samen aan ideeën en verbeter