Innovatie Hackathon

Situatie

Bij Accept Mission begrijpen we de noodzaak om een hackathon te faciliteren om ideeën voor innovaties over een specifiek onderwerp te verzamelen. Innovatiemanagers hebben een gemakkelijke, betrouwbare en toegankelijke manier nodig om te beginnen indienen, selecteer en uitvoerening ideeën binnen een Hackaton. 

Oplossing voor innovatie-hackathons

Binnen de idee- en innovatiesoftware van Accept Mission bieden we innovators de mogelijkheid om Hackathon-processen eenvoudig te beheren. U kunt de software gebruiken om ideeën voor of tijdens een Hackathon vooraf in te dienen. U kunt het ook gebruiken om een jury (bestuur, materiedeskundigen, enz.) te laten scoren en de beste ideeën te selecteren. Je kunt de hackathon eenvoudig opvolgen om ervoor te zorgen dat de beste projecten succesvol worden geïmplementeerd binnen jouw organisatie. Campagnes opzetten om alle innovatieactiviteiten te volgen voor het verzamelen van ideeën, het selecteren van ideeën, het creëren en volgen van projecten tot uitvoering en rapportage hierover. 

Verzamel innovatie-ideeën van deelnemers
Gebruik verschillende manieren om ideeën voor een hackathon te verzamelen. Gebruik het bijvoorbeeld om interessante onderwerpen voor een hackathon te verzamelen of gebruik het om interessante innovatie-ideeën van interne of zelfs externe mensen te verzamelen.  

Selecteer de beste innovaties
Configureer meerdere juryselectierondes om de beste hackathon-innovaties te selecteren en het beste naar de finish te brengen. Gebruik bijvoorbeeld expertscores in de eerste selectieronde en volg dit op met score en selectie van het bord in een andere ronde. Zorg ervoor dat u een herbruikbare lijst met selectiecriteria definieert om scores van de verschillende mensen te genereren. Dit alles kan tijd en plaats onafhankelijk worden gebruikt.  

Rapport en dashboard
Rapporteren van alle activiteiten binnen een hackathon: deelnameniveau, aantal ontvangen innovatie-ideeën, totaal aantal ideeën, likes, opmerkingen, views, scoreresultaten, beste ideeën en best gescoorde deelnemers. Je kunt zelfs campagneresultaten met elkaar vergelijken om het innovatieproces te leren en te optimaliseren. 

  Voorbeelden

  • hackathon digitalisering

  • Open hackathon (extern)
  • Selectie van de beste innovaties door een jury

  • Hackathon in de gezondheidszorg

  • Hackathon voor nieuwe technologie

de goudse
Eurofiber
Rijkswaterstaat
Aegon
TU Delft
bewijst

Ervaar meer use-cases

BETREK MENSEN IN EN EXTERN

Werk samen aan ideeën en los samen uitdagingen op

SLIMME BESLUITVORMING

Kwalificeer ideeën en bereken hun impact

VALIDEER IDEEN MET GEBRUIKERS

Werk samen aan ideeën en verbeter