Iedereen weet dat ideeënbeheer gaat over het verzamelen van veel ideeën uit verschillende bronnen. Bij te weinig ideeën ontbreekt de kwaliteit van slimme besluitvorming. Ja, het is mogelijk om minder maar goede ideeën te hebben, maar dat is hetzelfde als het kopen van een lot. Het is geen strategie voor succes. Als je te veel ideeën hebt, is de uitdaging om de juiste projecten te kiezen om uit te voeren met ideeselectie. Door het proces van ideecreatie te structureren, ontstaan er meer en betere ideeën. We hebben een tool gemaakt met de naam 'Selectie' en het lost die behoefte op. Met selectie kunt u ideeën en gebruikers toewijzen. Je moet ook criteria toevoegen die nodig zijn om de ideeën te scoren, dat is alles!

Video:

Ten eerste, wat is 'Selectie'?

De selectietool kan worden gebruikt voor slimme besluitvorming. U heeft bijvoorbeeld vijf nieuwe producten die u aan uw klanten wilt aanbieden. U wilt eerst weten welk product het meest waardevol is om aan te bieden. Vervolgens kunt u een criterialijst instellen op basis van meerdere criteria. Bijvoorbeeld: waarde voor klant, waarde voor ons, ontwikkeltijd, complexiteit, faalrisico, budget, etc. Wat je nodig hebt is: 1) een paar ideeën, 2) focusgroep 3) een set criteria.

Elke gebruiker krijgt een uitnodiging om elk idee te scoren op basis van de criteria. De output is een bestellijst met ideeën op basis van de scores van uw focusgroep. Wanneer de missie is voltooid, weet je nu welk idee de hoogste ranking heeft gekregen. Tip: je kunt intern (bestuur, jury, management) en extern (klanten, partners) uitnodigen.

Laten we een voorbeeld geven

Als innovatiemanager legde je veel ideeën vast in verschillende inboxen. Uit alle vastgelegde ideeën moet je de best gevalideerde ideeën selecteren om als het volgende innovatieproject te starten. Om de beste idee(en) te selecteren wil je een focusgroep uitnodigen. U kunt het innovatieteam, het topmanagement, investeerders of misschien zelfs klanten gebruiken om een lijst met geselecteerde ideeën te beoordelen en te valideren. Hier komt de Accept Mission tool 'Selectie' om te spelen. Toen je hun feedback verzamelde over welk idee/project volgens hen de hoogste prioriteit zou moeten krijgen om als volgend innovatieproject te starten.

Welk probleem lost het op?

Het grootste probleem in dit proces (zonder gebruik van een tool) is dat de selectie door een jury alleen kan gebeuren op basis van het agenderen van een bestuursvergadering. Bij het bespreken van projectvoorstellen om innovatieprojecten op te starten, stelt de groep vragen. Zij zullen proberen te achterhalen wat de prioriteit is en welke voorstellen het beste zijn in de situatie. De groepsdruk zal het overnemen en niet alle uitgenodigde personen zullen in gelijke mate bij de besluitvorming worden betrokken. Ook zullen emoties het overnemen in plaats van een uitgebalanceerd besluitvormingsproces. Met Accept Mission Selection stuurt u het evaluatieproces op voorhand uit. Elke deelnemer kan de ideeën individueel scoren en is tijd- en plaatsonafhankelijk. Het algoritme laat zien welke ideeën het beste zijn. U kunt besluiten om hier direct mee aan de slag te gaan. Of je kunt ervoor kiezen om bijvoorbeeld de top 3 resultaten van het selectieproces te bespreken in de eigenlijke bestuursvergadering.

  •  Het bespaart tijd en maakt het besluitvormingsproces transparant
  • Elke deelnemer heeft dezelfde stem en wordt meegenomen.
  • Gestructureerde en dezelfde besluitvormingscriteria

Het belang van ideemanagement

Ideemanagement is de basis van de ontwikkeling en groei van uw bedrijf. Bedrijven hebben vaak veel ideeën om te innoveren, maar hoe manage je die ideeën? En hoe onderscheid je de goede ideeën van de slechte? Je hebt een proces/structuur nodig om de ideeën te managen, anders worden mensen gedreven in hun oude patronen. Door het proces van de ideeën te structureren, genereer je betere en meer ideeën. U krijgt ook betere oplossingen door het besluitvormingsproces te verbeteren. Organisaties die hun ideeënproces optimaliseren, besparen veel tijd en geld.

Kenmerken van de selectietool:

undercover
Net als bij de andere Accept Mission tool is het mogelijk om te beslissen of gebruikers deelnemen onder hun eigen naam of een avatar. Ze kunnen kiezen uit één van de 300+ beschikbare avatars.

Ideeën koppelen vanuit inbox
U kunt ideeën kiezen uit een van de inboxen. Alle informatie wordt automatisch gekoppeld aan de selectiemissie.

Criteriascores 
Bij een Selectiemissie kunt u uw eigen criteria toevoegen, met een minimum van één criterium. Gebruikers kunnen hun eigen scores aanpassen aan de gekozen criteria. Daarom kunnen ze kiezen welke criteria de hoogste of laagste impact hebben.

Criteriatype
Kies tussen een sterbeoordeling, laag gemiddeld hoog of een aangepast criterium. Het is mogelijk om uw eigen verschillende labels en scores te configureren met de aangepaste criteriamethode. De andere twee methoden kunnen alleen het gewicht van de criteria aanpassen. De methodekeuze heeft invloed op hoe visueel gemakkelijk de gebruikers kunnen scoren.

Persoonlijk resultaat 
Aan het einde van het Selectieproces ontvangt elke gebruiker zijn resultaten in zijn eigen overzicht. Het geeft de vijf beste ideeën met de minimale, maximale en gemiddelde score. Het laat ook zien welke ideeën de doelscore hebben behaald en welke ideeën als goed worden gevalideerd. Of u kunt ervoor kiezen om de resultaten naar een Excel-bestand te downloaden en zelf te valideren.

Doelscores 
Gebruikers kunnen een doelscore instellen. Ideeën die de doelscore hebben behaald, worden geaccepteerd en de andere worden geblokkeerd. De doelenscores worden visueel in verschillende grafieken omgezet.

Bullet grafiek resultaat 
De beheerder krijgt een slim dashboard waarop staat wat de totale resultaten zijn. Naast de doelscores worden ook de gemiddelde, minimale en maximale score weergegeven. De minimum- en maximumscore geven het bereik van de score weer. Hoe kleiner het bereik, hoe betrouwbaarder de score.

Exporteren voor diepere analyse 
Alle resultaten kunnen worden gedownload voor een diepere analyse. Alle scoringsacties per gebruiker per criterium per idee worden hier gepresenteerd. Download beschikbaar in Excel-vorm.

Het hulpmiddel voor het selecteren van missies

Missie accepteren Met "Selectie" kunt u gemakkelijk een aantal ideeën kiezen, uw eigen set criteria maken en een focusgroep uitnodigen om hun scores te geven. Met hun scores kun je aangeven welke ideeën/projecten de hoogste prioriteit moeten krijgen. Wanneer de selectiemissie is voltooid, geeft het selectiedashboard u een gedetailleerde lijst van de best beoordeelde ideeën op basis van de criteriascore. Dit optimaliseert uw ideeproces en levert een beter resultaat op. Benieuwd hoe Accept Mission en de Selectietool het Ideatie- en Ideemanagement van uw bedrijf kunnen optimaliseren?

Boek demo