Wat is een innovatiedashboard en waarom heeft u er een nodig voor uw bedrijf?8 min lezen

Accepteer missie innovatiedashboard

Als je op zoek bent naar een manier om je ideeën en innovatieprojecten te beheren, je vooruitgang bij te houden en je resultaten te meten, overweeg dan het gebruik van een innovatiedashboard. Een innovatiedashboard is een hulpmiddel waarmee je je innovatiestrategie, doelen, activiteiten en resultaten kunt visualiseren en communiceren. Het kan je helpen om je team, stakeholders en klanten rond een gemeenschappelijke visie te krijgen, je prestaties te monitoren en je prestaties te vieren.

innovatiedashboard

Waarom is het Innovation Dashboard belangrijk?

Een innovatiedashboard kan veel voordelen bieden voor je innovatieproces, zoals:

 • Transparantie: Het kan je helpen om je innovatievisie, -strategie, -doelstellingen en -routekaart te communiceren naar je team, stakeholders en klanten. Het kan je ook helpen om je innovatie-inspanningen en -resultaten te laten zien aan je senior management en raad van bestuur.
 • Afstemming: Het kan je helpen om je innovatieactiviteiten af te stemmen op je organisatiedoelen, -waarden en -prioriteiten. Het kan je ook helpen om je teamleden, partners en klanten op één lijn te krijgen rond een gemeenschappelijk begrip van het probleem, de oplossing en het waardevoorstel.
 • Verantwoording: Het kan u helpen uw voortgang en prestaties te volgen ten opzichte van uw innovatiedoelen, -indicatoren en -metriek. Het kan u ook helpen om problemen, risico's of hiaten in uw innovatieproces te identificeren en aan te pakken.
 • Leren: Het kan je helpen om je inzichten, learnings en best practices uit je innovatie-experimenten, tests en pilots vast te leggen en te delen. Het kan u ook helpen te leren van uw mislukkingen en successen en uw innovatiecapaciteiten te verbeteren.
 • Erkenning: Het kan je helpen om je prestaties en mijlpalen in je innovatietraject te vieren. Het kan je ook helpen om je teamleden, partners en klanten te erkennen en te belonen voor hun bijdragen en betrokkenheid.

Wat is een innovatiedashboard en waarom hebt u er een nodig?

Als je je ideeën en innovatieprojecten wilt beheren, je voortgang wilt bijhouden en je resultaten wilt meten, overweeg dan het gebruik van een innovatiedashboard. Een innovatiedashboard is een hulpmiddel waarmee je je innovatiestrategie, doelen, activiteiten en resultaten kunt visualiseren en communiceren. Het kan je helpen om je team, stakeholders en klanten rond een gemeenschappelijke visie te krijgen, je prestaties te monitoren en je prestaties te vieren.

Voor wie is het Innovation Dashboard?

Een innovatiedashboard is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij of verantwoordelijk is voor innovatie in zijn organisatie. Dit kunnen zijn:

 • Innovatiemanagers en -leiders die meerdere innovatieprojecten, -initiatieven en -programma's willen overzien en coördineren
 • Innovatieteams die willen samenwerken en hun ideeën, inzichten, experimenten en learnings willen delen
 • Innovatiesponsors en -kampioenen die de innovatiecultuur en -capaciteiten willen ondersteunen en bevorderen
 • Innovatiepartners en klanten die willen meedenken en feedback willen geven over innovatieoplossingen
accepteer missie innovatie dashboard

Accepteer missie innovatie dashboard

Wat zijn de zakelijke voordelen van een goed innovatiedashboard?

Innovatie is de levensader van elk bedrijf. Het is het creëren van nieuwe producten, diensten, processen of bedrijfsmodellen die waarde leveren aan klanten en belanghebbenden. Innovatie kan bedrijven helpen een concurrentievoordeel te behalen, de klanttevredenheid te verhogen, kosten te verlagen en efficiëntie te verbeteren.

Maar hoe kunnen bedrijven hun innovatieprestaties meten en beheren? Hoe kunnen ze de voortgang en impact van hun innovatieprojecten bijhouden? Hoe kunnen ze de beste kansen identificeren en middelen dienovereenkomstig toewijzen?

Dit is waar een goed innovatiedashboard om de hoek komt kijken. Een innovatiedashboard is een hulpmiddel dat een uitgebreid en visueel overzicht geeft van de innovatieactiviteiten en -resultaten van een bedrijf. Het helpt bedrijven bij het monitoren, evalueren en communiceren van hun innovatieprestaties en -strategie.

Een innovatiedashboard kan meerdere voordelen hebben voor een bedrijf, zoals:

 • Innovatiedoelen en -acties op elkaar afstemmen: Een innovatiedashboard kan bedrijven helpen bij het definiëren en communiceren van hun innovatievisie, -missie, -doelstellingen en -metriek. Het kan hen ook helpen om hun innovatieactiviteiten af te stemmen op hun bedrijfsstrategie en -doelen. Door een duidelijk en gedeeld begrip te hebben van wat innovatie betekent voor het bedrijf en hoe het bijdraagt aan het succes ervan, kunnen bedrijven een cultuur van innovatie en samenwerking in de hele organisatie bevorderen.
 • Betere besluitvorming op het gebied van innovatie: Een innovatiedashboard kan bedrijven helpen bij het verzamelen en analyseren van gegevens over hun innovatieprestaties en -impact. Het kan hen helpen de voortgang, resultaten en ROI van hun innovatieprojecten te volgen. Het kan ze ook helpen bij het identificeren van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van hun innovatieportfolio. Bedrijven kunnen geïnformeerde en op feiten gebaseerde beslissingen nemen over hun innovatie-investeringen en -prioriteiten door toegang te krijgen tot betrouwbare en relevante informatie.
 • Innovatiecommunicatie en -rapportage verbeteren: Een innovatiedashboard kan bedrijven helpen om hun innovatieprestaties en -uitdagingen te communiceren en rapporteren aan verschillende belanghebbenden, zoals klanten, werknemers, investeerders, partners, regelgevers, enz. Het kan hen helpen hun innovatiecapaciteiten en waardepropositie onder de aandacht te brengen. Het kan hen ook helpen om feedback en input van belanghebbenden te krijgen om hun innovatieprocessen en -resultaten te verbeteren.

Een goed innovatiedashboard moet zijn:

 • Aangepast: Een innovatiedashboard moet de specifieke behoeften, doelen en context van het bedrijf weerspiegelen. Het moet de meetgegevens en indicatoren bevatten die het meest relevant en zinvol zijn voor het bedrijf en zijn stakeholders. Het moet ook aanpasbaar en flexibel zijn om veranderingen in de bedrijfsomgeving en -strategie op te vangen.
 • Uitgebreide: Een innovatiedashboard moet alle aspecten van het innovatieproces omvatten, van ideevorming tot implementatie en evaluatie. Het moet zowel inputgegevens (zoals middelen, activiteiten, input) als outputgegevens (zoals resultaten, uitkomsten, impact) bevatten. Het moet ook zowel kwantitatieve meetgegevens bevatten (zoals getallen, percentages, ratio's) als kwalitatieve meetgegevens (zoals verhalen, getuigenissen, feedback).
 • Visueel: Een innovatiedashboard moet de gegevens duidelijk en aantrekkelijk presenteren. Het moet gebruik maken van grafieken, tabellen, pictogrammen, kleuren, enz. om de gegevens te visualiseren en de belangrijkste inzichten te benadrukken. Het moet ook eenvoudige en beknopte taal gebruiken om de gegevens en hun implicaties uit te leggen.

Een goed innovatiedashboard kan een krachtig hulpmiddel zijn voor elk bedrijf dat succesvol wil innoveren. Het kan bedrijven helpen bij het plannen, uitvoeren, evalueren en communiceren van innovatie-inspanningen. Het kan bedrijven ook helpen om waarde te creëren voor zichzelf en hun stakeholders.

Hoe maak je een innovatiedashboard? 

Een innovatiedashboard is een hulpmiddel om je innovatieprestaties te meten en te beheren. Het stelt je in staat om de voortgang van je innovatieprojecten, de impact van je innovatieactiviteiten en de waarde van je innovatieportfolio te volgen. Een innovatiedashboard kan je ook helpen bij het communiceren van je innovatiestrategie en -doelen aan je stakeholders en bij het bevorderen van een innovatiecultuur in je organisatie.

Maar wat moet je opnemen in je innovatiedashboard? Wat zijn de essentiële elementen die het effectief en nuttig maken? En hoe vind je de beste voorbeelden van gegevens die je kunnen inspireren om je eigen dashboard te maken?

Er zijn veel manieren om een innovatiedashboard te maken, afhankelijk van je behoeften, voorkeuren en middelen. Enkele veelgebruikte stappen zijn echter:

 • Bepaal je innovatiedoelen: Wat probeer je te bereiken met je innovatieprojecten? Wat zijn de gewenste resultaten en effecten? Hoe gaat u deze meten?
 • Selecteer je innovatie-indicatoren: Welke sleutelindicatoren zullen je laten zien hoe goed je je innovatiedoelen bereikt? Hoe gaat u ze verzamelen en analyseren?
 • Kies uw innovatietools: Welke tools zullen u helpen bij het verzamelen, visualiseren en communiceren van uw innovatiegegevens? Hoe integreert u ze met uw bestaande systemen en platforms?
 • Ontwerp uw innovatielay-out: Hoe ga je je innovatiegegevens organiseren en presenteren op een duidelijke, beknopte en overtuigende manier? Wat zijn de belangrijkste elementen, secties en functies waaruit je innovatiedashboard zal bestaan?
 • Implementeer je innovatiedashboard: Hoe ga je je innovatiedashboard lanceren en onderhouden? Hoe zorg je ervoor dat het accuraat, betrouwbaar en veilig is? Hoe ga je het regelmatig bijwerken met nieuwe gegevens en informatie?
 • Gebruik je innovatiedashboard: Hoe zal je innovatiedashboard je team, stakeholders en klanten informeren, inspireren en beïnvloeden? Hoe ga je het gebruiken om je innovatieproces te monitoren, evalueren en verbeteren?

Met Accept Mission maak je in enkele minuten een innovatiedashboard

 Accept Mission levert een innovatie dashboard en vele rapporten out of the box om een effectief en boeiend innovatie dashboard te bouwen. Accept Mission is een platform dat je helpt je hele innovatieproces te beheren, van ideegeneratie tot implementatie. Het stelt je in staat om:

 • Genereer ideeën met gamified campagnes (missies)
 • Scoor en selecteer de beste ideeën met slimme inzichtstools
 • Ideeën valideren met besluitvormingsinstrumenten en feedbackinstrumenten voor groepen
 • Experimenteer met ideeën met lean startup-methoden
 • Ideeën implementeren met agile projectmanagementtools
 • Ideeën volgen met realtime dashboards

Een ingebouwd Innovatie dashboard dekt alle belangrijke aspecten van een innovatie dashboard. Daarnaast biedt Accept Mission volledige integratie met BI software zoals Power BI. Power BI templates zijn beschikbaar met een compleet dashboard dat aan te passen is aan jouw bedrijf.

Dit zijn enkele belangrijke elementen van het innovatiedashboard van Accept Mission:

 • Uw innovatievisie, strategie, doelstellingen en stappenplan
 • Uw huidige innovatieprojecten, -initiatieven en -programma's
 • Je ideeënstroom, pijplijn en portfolio
 • De validatie, experimenten en implementatieresultaten van je idee
 • De impact van je idee, waardecreatie en rendement op investering
 • Je belangrijkste KPI's (leidend en achterblijvend)

Als je meer wilt weten over hoe Accept Mission je kan helpen bij het creëren van een geweldig innovatie dashboard voor jouw organisatie, start dan vandaag nog een proefversie of vraag een demo aan.

Verwante berichten