De lean startup-productcyclus is een proces dat ondernemers helpt om nieuwe producten en diensten snel en efficiënt op de markt te brengen.

Het is gebaseerd op het principe van iteratie, of het aanbrengen van kleine wijzigingen aan een product of dienst, en vervolgens het testen en meten van de resultaten voordat een nieuwe wijziging wordt aangebracht.

Deze benadering kan echter het gevoel hebben dat u voortdurend een inhaalslag maakt als u voor het eerst ondernemer bent.

Bovendien klinkt deze methodologie als veel meer werk dan de gebruikelijke processen die worden toegepast bij productontwikkeling, wat ons bij de vraag brengt:

Waarom gebruiken veel startups de lean startup-productcyclus?

In dit artikel zullen we de vier stadia van innovatie ontdekken die deel uitmaken van de productlevenscyclus van lean startup en waarom dit proces aan populariteit wint bij bedrijven.

Laten we beginnen.

Wat is de lean startup-methode?

De lean startup-methode is een type productontwikkeling dat zich richt op het bouwen van iets dat mensen willen en het vervolgens opschalen door iteratie en feedback in plaats van een product te maken en te streven naar marktvraag.

Het is een benadering van innovatie die de nadruk legt op snelheid, klantinteractie en leren op basis van feedback van klanten.

Deze aanpak is populair bij startende bedrijven en productontwikkelaars die op zoek zijn naar een succesvol product en zaken.

In zekere zin is de lean startup-methodologie een illustratie van klanten die beslissen welk soort producten ze willen van hun respectieve markten, in tegenstelling tot die markten die het soort producten bepalen dat ze kunnen hebben.

Op deze manier kunnen bedrijven het faalrisico aanzienlijk verkleinen en hun kansen op succes vergroten.

Dit concept is ontwikkeld door Eric Ries, die een bestseller met dezelfde naam schreef.

Waar helpt de lean startup-methode bij?

Het gebruik van lean startup-concepten helpt productontwikkelaars met twee dingen:

 • Het evalueren van gebruikersinteresse in een product en
 • Identificeren hoe ze het kunnen ontwikkelen en verbeteren

Als zodanig kun je het hele proces op twee manieren zien:

Als een methode van geverifieerd leren

Dit principe voorkomt verspilling van middelen bij productontwerp en -ontwikkeling. In de lean startup-methode, als een concept waarschijnlijk zal mislukken, zal het snel en goedkoop falen in plaats van langzaam en duur, dus de uitdrukking "fail-fast".

De lean startup-aanpak omvat het testen van elke concept-iteratie, samen met het beoordelen en meten van het succes en de levensvatbaarheid ervan.

Je kunt het relateren aan het maken van een minimaal levensvatbaar product, waarbij alleen de meest elementaire versie van uw concept wordt gebruikt om met zo min mogelijk werk en middelen het meest gevalideerde leren van consumenten en de industrie in het algemeen te krijgen.

Een manier om de distributie van hulpbronnen te reguleren

Uw middelen op de meest effectieve manier gebruiken, is een basisprincipe dat wordt waargenomen in de lean startup-methodologie.

Aangezien veel start-ups geen oneindige fondsen hebben, ondersteunt het lean businessmodel de gereguleerde distributie en toepassing van middelen.

In deze benadering kan elke fase het juiste gebruik van hun middelen beïnvloeden om voor hun doelgroep te komen en de kans te krijgen om hun product te testen, beoordelen en verbeteren.

Het lean bedrijfsmodel stelt start-ups in staat om de winst te maximaliseren wanneer de verkoop plaatsvindt door de kosten te verlagen tot een absoluut minimum van wat nodig is om het bedrijf te laten blijven en functioneren.

Wat zijn de productlevenscyclusfasen in een lean startup?

De productlevenscyclus van een lean startup bestaat uit vier verschillende fasen:

1. Bedrijfsmodellering

De eerste stap is waar je ernaar streeft om snel de belangrijkste componenten van de bedrijfsmodel.

Wat is de canvasbeheertool voor het bedrijfsmodel?

Aangeduid als bedrijfsmodellering, is het doel van deze fase om te weten en te begrijpen hoe uw bedrijf zal creëren en leveren bedrijfswaarde aan uw klanten. Traditioneel maakten bedrijven in deze fase een businessplan.

Vanwege de veranderende eisen van klanten en de noodzaak om tijd te besparen, moesten organisaties echter het roer omgooien en zich in plaats daarvan richten op het distribueren en vastleggen van waarde. Het maken van bedrijfsplannen duurt te lang.

En tegen de tijd dat je ze af hebt, zijn ze verouderd met onjuiste cijfers en aannames, die bijna altijd op een mislukking uitlopen.

Bij bedrijfsmodellering heb je al een idee voor een product of dienst. U moet het echter nog ontwikkelen, aangezien u de haalbaarheid van het idee nog aan het onderzoeken bent bij uw potentiële klanten.

2. Passend bij probleem/oplossing

In de tweede fase begint u te valideren dat uw product of dienst een echt probleem voor uw doelmarkt oplost.

Deze stap, die bekend staat als de match tussen probleem en oplossing, is belangrijk omdat het zal bepalen of mensen daadwerkelijk bereid zijn te betalen voor de producten en diensten die u maakt.

In deze stap probeert u het probleem dat u wilt oplossen en het product of de dienst die u als oplossing heeft, te valideren door met uw doelmarkt te praten en feedback te verzamelen via enquêtes, interviews of zelfs focusgroepen.

Het gaat erom zoveel mogelijk informatie van uw doelmarkt te krijgen om u te helpen uw productidee te valideren.

Een typische fout voor ondernemers bij deze stap is het voeren van interviews met de bedoeling gebruikers, of consumenten, ervan te overtuigen dat u een goed concept heeft en dat ze het zo snel mogelijk moeten gebruiken. U wilt uw interviewonderwerpen niet manipuleren.

Je wilt erachter komen wat ze denken zonder te proberen ze iets te verkopen. Als zodanig heb je vier einddoelen voor het passen van een probleem of een oplossing.

 1. Om met uw klanten te praten
 2. Verifieer uw doelprobleem
 3. Valideer uw oplossing, en
 4. Verzamel de informatie die u nodig hebt om uw product effectief op de markt te brengen als de ultieme manier om het probleem aan te pakken

Bovendien wil je deze stap met een wetenschappelijke mindset benaderen omdat je echt behulpzaam wilt zijn voor je klanten in plaats van merkgebonden te zijn.

Tegen het einde van deze fase zou u ook voldoende gegevens moeten hebben verzameld om uw unieke waardepropositie te formuleren - het enige dat uw product of dienst onderscheidt van de rest.

3. Product/markt-fit

De derde fase gaat over gevalideerd leren. Bij product/markt-fit moet je aantonen dat er een daadwerkelijke markt is voor het product of de dienst die je hebt gemaakt.

Deze stap is belangrijk omdat het u zal helpen bepalen of uw product heeft wat nodig is om op de lange termijn te slagen.

De vragen die u in deze fase moet beantwoorden zijn:

 • Is er een levensvatbare markt voor uw product?
 • Is er genoeg van een oproep om uw bedrijf te ondersteunen?
 • Kunt u grip krijgen op uw markt?

Om te valideren dat er een markt is voor uw product, moet u vraag genereren via marketing- en verkoopactiviteiten.

In deze fase kunt u de eerste versie van uw product maken, ook wel de Minimaal levensvatbaar product (MVP), en op de markt brengen. Onthoud echter dat een MVP slechts een startpunt is - u zult uw product gaandeweg blijven verbeteren.

Het punt van een MVP is om de wateren te testen en te zien of er een markt is voor wat je verkoopt. Als dat het geval is, kunt u met vertrouwen doorgaan naar de volgende fase.

Zo niet, dan is het misschien tijd om terug te gaan naar de tekentafel en te draaien of door te zetten. Draaien betekent een strategische verschuiving in uw bedrijfsmodel doorvoeren, terwijl volharden betekent dat u vasthoudt aan uw wapens en probeert dingen te laten werken ondanks de kansen.

Als je klaar bent met je MVP, geef je het niet aan iedereen. Je begint met het houden van MVP-interviews waarbij je mensen persoonlijk ontmoet en ze het product laat zien, omdat je wilt zien hoe ze reageren en het gebruiken.

U gebruikt dit eerste begin om grote fouten, fouten of bruikbaarheidsproblemen op te lossen. U moet ook beginnen met het testen van uw initiële prijsstelling.

Pas in deze fase op dat u niet in de val loopt door te denken dat u een perfect product moet maken voordat u het op de markt brengt. Onthoud dat het doel is om de vraag naar uw product te valideren, niet om het perfect te maken.

4. Schaal

De vierde fase heeft alles te maken met het opschalen van uw bedrijf. Als je eenmaal hebt gevalideerd dat er een markt voor je product is, is het tijd om er meer grip op te krijgen, de snelheid waarmee je inkomsten uit je klanten haalt.

Dit is wanneer je je moet concentreren op de systemen bouwen en processen die u helpen uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

In deze fase kun je jezelf afvragen:

 • Hoe kan mijn bedrijf meer mensen bereiken?
 • Wat kunnen we doen om onze processen te verbeteren?
 • Welke systemen moet ik installeren?
 • Wat voor team moet ik inhuren?

Om uw bedrijf op te schalen, moet u zich op drie gebieden concentreren: marketing, verkoop en bedrijfsvoering.

Bij marketing draait alles om het bekendmaken van uw product en het genereren van leads. Bij verkopen draait alles om het omzetten van die leads in betalende klanten. En bij bedrijfsvoering draait alles om ervoor te zorgen dat uw bedrijf soepel en efficiënt verloopt.

U moet ook gaan nadenken over manieren om uw processen te automatiseren, zodat u uw tijd kunt vrijmaken om u op belangrijkere dingen te concentreren. Met automatisering kunt u uw bedrijf sneller en efficiënter opschalen.

Als je een succesvol product hebt, moet je de groei versnellen om in de markt te floreren. Hier kunt u zien hoe de soorten tests die u in het begin van de lean startup-methode uitvoert, sterk verschillen van de tests die later in de productlevenscyclus worden uitgevoerd.

Je begon met de fase van bedrijfsmodellering, waar je substantiële veranderingen kon aanbrengen door simpelweg iets van je canvas te verwijderen en het te vervangen door iets nieuws. Deze aanpassingen kwamen tegen een zeer bescheiden prijs.

In de schaalfase heb je nu echter een werkend product waarmee je kleine experimenten uitvoert om je aantal iets te laten groeien.

Aan het einde van deze fase zou je een goed geoliede machine moeten hebben die leads genereert en omzet in betalende klanten.

Belangrijkste aandachtspunten: Lean startup productlevenscyclus

De levenscyclus van een lean startup-product bestaat uit vier fasen en elke stap heeft een ander doel. Bij bedrijfsmodellering neem je een innovatief idee en onderzoek je of je potentiële klanten daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in wat je te bieden hebt.

In de probleem/oplossing-fit valideert u dat uw voorgestelde oplossing inderdaad de juiste match is voor het probleem dat u probeert op te lossen.

Terwijl je in de probleem/markt-fit bent, creëer je een minimaal levensvatbaar product om te bepalen of je de werkelijke vraag kunt opbouwen. Ten slotte moet u zich bij het schalen concentreren op het bouwen van de systemen en processen die u zullen helpen uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Door de productlevenscyclus van lean startup te begrijpen, kunt u een routekaart voor uw bedrijf maken die uw kansen op succes vergroot.

Automatiseer uw gehele innovatieproces met de krachtigste innovatiesoftware die momenteel op de markt is. Ontwerp uw productlevenscyclusfasen met a demo van Accept Mission hier.