Uw proof of concept, prototype en minimaal levensvatbaar product zijn allemaal van belang bij innovatie.

Hoe verschillen deze termen echter van elkaar? Bovendien, zou een van hen nuttiger kunnen zijn dan de rest?

Laten we in dit artikel eens kijken wat deze termen betekenen en wat hun doel is in het innovatieproces. Laten we bovendien eens kijken welke van hen het nuttigst is om uw innovatie tot een succes te maken.

Laten we beginnen.

Wat is een proof of concept (POC)?

Een proof of concept geeft een uitgebreid overzicht van een idee, wat inhoudt dat de toekomstige haalbaarheid, het succes, de levensvatbaarheid en de impact ervan worden weergegeven in overeenstemming met de voorgestelde bruikbaarheid, eigenschappen, mogelijkheden en algehele structuur.

Het houdt de evaluatie van een specifiek uitgangspunt in een poging om te valideren dat het concept realistisch, levensvatbaar en relevant is in de praktijk.

Met andere woorden, het laat zien of het project in staat is om een vooraf gedefinieerde zakelijk dilemma.

Waarom is POC belangrijk?

De POC is een overzicht dat innovatiegroepen moeten verstrekken voordat ze de ultieme iteratie van een product genereren en beschikbaar maken voor algemene toegang en aankoop - en daarmee de commerciële levensvatbaarheid van het concept aantonen.

Met de proof of concept, projectleiders kan ervoor zorgen dat het hogere management ervoor zorgt dat de voorgestelde initiatieven, benaderingen, capaciteiten, methodologieën en output haalbaar zijn.

Het stelt besluitvormers in staat om voorstellen systematisch te beoordelen, samen met alle voor- en nadelen die deze producten met zich mee kunnen brengen. Dientengevolge moeten de POC's een aanvulling zijn op de bedrijfs doelen en doelstellingen.

Wat is een prototype?

Een prototype is een preproductiemonster, simulatie of kopie van een product dat is ontworpen om een idee of methode te evalueren en te onderzoeken.

Het is over het algemeen om de nauwkeurigheid te vergroten en de kwaliteit van het product te verbeteren. Het is dus de fase die plaatsvindt tussen de standaardisatie en de beoordeling van het concept.

Waarom is een prototype nodig?

Het doel van een prototype is om voorstellen te onderzoeken en te verifiëren voordat ze met belanghebbenden worden besproken en uiteindelijk de definitieve versies aan ontwikkelingsteams te overhandigen voor realisatie.

Gedurende het hele testproces zijn prototypes essentieel om mogelijke valkuilen te ontdekken en te verminderen. Dit is hoe bedrijven hun gebruikerservaring kunnen observeren, visualiseren en optimaliseren bij de toepassing van het product of de dienst.

Door een eerste vorm van het product te presenteren, kunnen ze zo snel mogelijk feedback krijgen en verbeteringen uitvoeren voordat u de definitieve versie maakt.

Wat is een minimaal levensvatbaar product of MVP?

Een minimaal levensvatbaar product, ook wel MVP genoemd, verwijst naar een nieuw product dat op de markt wordt gebracht met minimale kenmerken en functionaliteiten die voldoende zijn om de interesse van consumenten te wekken.

Pas na voldoende input van het product vroege consumenten is het voltooide product dat op de markt wordt aangeboden.

Waarom is MVP belangrijk voor innovatie?

Het is de meest basale vorm van het product dat het bedrijf wil aanbieden.

Bedrijven maken MVP's met de bedoeling om de reactie van potentiële consumenten of kopers te evalueren door hen de eenvoudigste versie aan te bieden.

Het creëren van minimaal levensvatbare producten helpt bedrijven bij het aanzienlijk verbeteren van het oorspronkelijke product voor eersteklas kwaliteit in de uiteindelijke uitvoer, omdat het bepaalt wat het product mist of wat de sterke en zwakke punten zijn.

Een bedrijf kan om de volgende redenen besluiten een minimaal levensvatbaar product te maken en te distribueren:

  • Om het product te testen met echte gebruikers voordat een substantieel budget wordt besteed aan de volledige ontwikkeling van een product
  • Om totale productfalen te voorkomen:
  • Om te ontdekken wat werkt en wat niet via gebruikerservaringen van de doelgroep
  • Een product op de markt distribueren op het moment dat het haalbaar wordt

Wat zijn de verschillen tussen deze termen?

Omdat hun definities en doeleinden hetzelfde lijken, kunnen ze in eerste instantie verwarrend lijken. Als je ze echter goed bestudeert, zie je een paar verschillen.

Bewijs van concept versus prototype

Hoewel de woorden proof of concept en prototype soms tegelijkertijd worden gebruikt, zijn het verschillende procedures met verschillende uitkomsten en functies.

Het lijkt misschien op elkaar, maar er zijn verschillen, en elk heeft een ander doel.

1. Een proof of concept wordt gebruikt om te beoordelen of een idee daadwerkelijk kan worden uitgevoerd, terwijl een prototype wordt gebruikt om een verkleinde versie van het uiteindelijke product te maken die kan worden geanalyseerd en beoordeeld op toepasbaarheid, prestaties en configuratie.

Er wordt niet verwacht dat een prototype alle elementen, mogelijkheden en functionaliteiten van een afgewerkt product heeft.

Het heeft misschien ook niet alle aspecten van de lay-out van het eindproduct. Het biedt een ruw model van het uiteindelijke product aan belanghebbenden zoals de projectdirecteuren, leidinggevenden, managers en zelfs mogelijke investeerders van het bedrijf.

2. POC is er in de eerste plaats om aan te tonen dat een productconcept zowel praktisch als ontwikkelbaar is.

Aan de andere kant worden prototypes gemaakt om te helpen visualiseren hoe een product in de echte wereld zal werken. Het demonstreert onder andere het ontwerp, de navigatie en de lay-out.

Zo laat een proof of concept zien dat een productidee kan worden gerealiseerd en een prototype hoe het gerealiseerd kan worden.

3. Een POC legt vaak geen nadruk op het gebruik van het product. Het enige doel is om aan te tonen dat een dergelijk product haalbaar is. Eventuele aanvullende consumentgerichte eigenschappen worden niet overwogen, omdat dit tijd kost.

Prototypes houden echter met alles rekening. Ze zouden nuttig moeten zijn in de echte wereld. Het innovatieteam onderzoekt en pakt eventuele problemen die zich voordoen tijdens het ontwikkelingsproces aan. Prototypes zijn, in tegenstelling tot POC's, misschien niet zo esthetisch gemaakt of gaan lang mee.

Prototype versus minimaal levensvatbaar product

1. Een prototype wordt gebruikt om het concept te testen, terwijl een MVP het product test.

Nadat u een prototype hebt gemaakt, is de volgende stap het definiëren van het minimaal levensvatbare product (MVP). Dit is de meest eenvoudige, uitgeklede vorm van uw concept, maar het heeft nog steeds voldoende functionaliteit om te worden gepubliceerd voor een breder publiek voor praktisch gebruik.

2. Een prototype valideert het kernidee terwijl een MVP functionaliteiten onderzoekt en ervan uitgaat dat het basisconcept al bewezen is.

Een prototype is een snelle benadering om de fundamentele concepten en aannames die aan het product ten grondslag liggen te testen.

Een MVP is daarentegen een werkende versie van het product die alleen de primaire mogelijkheden heeft, waardoor het uitstekend geschikt is voor het testen en verkrijgen van klantinput en inzichtelijke gegevens, maar met de minste moeite en geld.

3. Een prototype kan als basis dienen voor de opbouw van het MVP.

Om het u gemakkelijker te maken, kunt u soms proberen de eerste aannames te beoordelen met behulp van het prototype en een MVP te bouwen om uw werk nog beter te maken.

Bewijs van concept versus minimaal levensvatbaar product

Ondertussen, hier is hoe een proof of concept verschilt van een minimaal levensvatbaar product:

1. Een prototype stelt ontwerpers ook in staat om te evalueren hoe het product effectief kan worden gemaakt en verbeterd wanneer het massaal wordt ontwikkeld voor een definitieve versie.

Evenzo wordt na het vaststellen van een solide POC het minimaal levensvatbare product gecreëerd. De MVP is een meer volledig ontwikkelde versie van het geplande eindproduct dan een prototype.

De MVP kan worden gebruikt om de verkoopbaarheid en bruikbaarheid van het product te testen bij potentiële gebruikers of consumenten.

2. De proof of concept is een soort intern project waarmee u kunt valideren of uw oorspronkelijke plannen met succes kunnen worden toegepast in de echte wereld.

Het minimaal levensvatbare product daarentegen leert u hoe u uw innovatieconcept op de meest duurzame en arbeidsintensieve manier kunt implementeren.

Je bestudeert hoe mensen reageren op verschillende versies van je product en de mogelijke functies ervan door marktonderzoek te doen.

3. Met het testen van je POC kun je twee cruciale dingen identificeren. Eén, of consumenten uw product nodig hebben, en twee, of u de middelen heeft om het te ontwikkelen.

Het testen van je MVP is anders. Hiermee kunt u precies vaststellen wat uw consumenten willen, en alle elementen toevoegen die nodig zijn om het concurrerend en winstgevend te maken.

Wanneer heb je ze nodig voor innovatie?

Het maken van uw proof of concept is de eerste voorbereidende stap in productontwikkeling en serviceontwerp, omdat het bepaalt of u het juiste probleem aanpakt.

Breng uw proof of concept tot stand door korte feedbackloops te gebruiken om u wendbaar te houden en de verschillen tussen uw aannames en de resultaten van uw experimenten snel te verminderen. Theorieën en concepten die op dit niveau levensvatbaar blijken te zijn, kunnen naar het prototypestadium gaan.

Nadat u uw eerste idee of project hebt gevalideerd met uw proof of concept en uw prototype heeft geïllustreerd hoe uw product of dienst er in de praktijk uit kan zien, kunt u met het proces van het identificeren van MVP de haalbaarheid van uw product verifiëren.

U zult veel leren over efficiëntie, verwachtingen van de consument, elementen en functies die uw publiek zullen aanspreken. Het is een iteratieve aanpak die de mogelijkheid biedt om de kosten te verlagen en tegelijkertijd uw product op de markt te brengen met een grotere kans op succes.

Gebruik elk op het juiste moment

Ze zijn alle drie van belang bij innovatie. Als u een idee heeft, vooral een ongebruikelijk idee, kan een proof of concept u helpen te bepalen of het technisch haalbaar is.

Zonder proof of concept is het ontwikkelen van een product vergelijkbaar met een ruwe schatting maken en hopen te winnen.

Prototyping gaat meer over het hebben van niet alleen een visie, maar ook over het vermogen om uw product beter te voelen en te begrijpen, wat u later kunt gebruiken in de laatste fase van productontwikkeling.

Ontdek onze innovatie ebook om meer te weten te komen over hoe u innovatie op de werkplek tot stand kunt brengen. Het is een fascinerende lezing die de fundamenten en geheimen behandelt van het vormen van een innovatief bedrijf. Bekijk het om meer te ontdekken.