Omdat ze weten hoe essentieel innovatie is voor organisatorisch succes, doen bedrijven nu wat ze kunnen om innovatieve mensen te stimuleren die kunnen helpen om significante veranderingen in het bedrijf teweeg te brengen.

Aangezien innovatiemanagers voortdurend op zoek zijn naar mensen met innovatiepotentieel, zou innovatiepotentieel dan de sleutel kunnen zijn tot meer innovatie en unieke gedachten?

Wat is innovatiepotentieel?

Innovatiepotentieel verwijst naar de capaciteiten van een bedrijf bij het toepassen van innovatieve procedures.

Het is een fundamentele vaardigheid die de doeltreffendheid en betrouwbaarheid inhoudt van de processen die een organisatie gebruikt in het ontwikkelen en implementeren van innovaties.

Met andere woorden, innovatiepotentieel omvat uw vermogen om op een nieuwe en revolutionaire manier te denken.

Innovatiepotentieel: het vermogen tot innovatie en unieke gedachten<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Zijn meer dan alleen creativiteit omdat het jouw neiging omvat om met ingenieuze en relevante producten, processen, diensten en ideeën te komen die kunnen leiden tot meer omzet en groei.

Het vermogen om creatief te denken is gunstig op veel gebieden. Het kan handig zijn bij het aannemen en samenstellen van het team dat u nodig heeft om uw innovatieplannen te realiseren.

U kunt dit ook gebruiken bij het ontwerpen van uw droominnovaties, met name bij het creëren van de mechanismen die nodig zijn om ze te bereiken.

Als gevolg hiervan is het aanmoedigen van beleid dat het innovatiepotentieel bevordert, van cruciaal belang voor zowel het succes van uw medewerkers als uw organisatie.

Innovatiepotentieel en innovatief gedrag: Gerelateerd?

Het opzetten van activiteiten die innovatie bevorderen, is bevorderlijk voor het versterken van het innovatiepotentieel van iedere medewerker.

Innovatief gedrag ontstaat wanneer een organisatie het innovatiepotentieel van haar medewerkers versterkt.

Innovatiepotentieel: het vermogen tot innovatie en unieke gedachten<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Innovatief werkgedrag wordt beschreven als een reeks acties die continu worden geproduceerd om nieuwe processen, producten, ideeën, diensten en procedures te ontdekken, introduceren en implementeren die bedoeld zijn om zakelijke waarde en andere voordelen voor zowel de klanten als het bedrijf te creëren.

Dit houdt in dat innovatief gedrag de concurrentiepositie van de organisatie vergroot.

De niveaus van innovatiegedrag die werknemers zullen vertonen, zijn echter sterk afhankelijk van de leiderschap en waarden van de organisatie.

Hoe kunnen leiders innovatief gedrag stimuleren?

Goed leiderschap en een ondersteunende werksfeer stimuleren het innovatiegedrag.

Enkele van de bijdragende elementen zijn als volgt:

Managementtechnieken die samenwerking bevorderen

Wanneer innovatieleiders medewerkers van verschillende niveaus met diverse expertises samenwerken, ze creëren grotere commerciële resultaten.

Innovatiepotentieel: het vermogen tot innovatie en unieke gedachten<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Bovendien hebben ze meer vertrouwen in het uitvoeren van verschillende verantwoordelijkheden, omdat ze erkennen hoe belangrijk hun inzichten zijn voor het team en hoe hun superieuren hun inspanningen waarderen om het bedrijf te helpen zijn innovatiedoelstellingen te bereiken.

Evaluatie en opbouwende kritiek

Opbouwende kritiek is een handig hulpmiddel op de werkplek om werknemers te helpen leren en hun denkprocessen te verbeteren.

Het is een waardevolle bron die werknemers een nieuw perspectief biedt, waardoor ze zich kunnen openstellen voor methoden en onderwerpen die ze misschien hebben genegeerd of nooit hebben overwogen.

Incentives, erkenning van inspanningen, beloningen

Een methode om innovatiegedrag te motiveren is het gebruik van beloningen. Organisaties kunnen beginnen met het belonen van ideeën en projecten die haalbaar en creatief zijn en in lijn zijn met bedrijfsstrategieën.

Innovatiepotentieel: het vermogen tot innovatie en unieke gedachten<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Wanneer mensen worden erkend voor hun inspanningen, worden ze vastbeslotener om zichzelf nog meer te bewijzen.

Als gevolg hiervan worden ze harder, efficiënter en innovatiever. Ze creëren input met kwaliteit en voelen zich meer gemotiveerd om te werken.

Een bedrijfscultuur die het nemen van risico's en inclusiviteit bij de besluitvorming aanmoedigt

Een cultuur die het nemen van risico's en inclusiviteit bij de besluitvorming bevordert, bevordert open en opwaartse communicatie, een ijverige uitwisseling van informatie en best practices, voortdurende procesontwikkeling en een sterke toewijding aan ethisch en verantwoord bedrijfsgedrag.

Geef uw ondergeschikten de kans om hun ideeën na te streven zonder bang te hoeven zijn hun carrièrestatus in gevaar te brengen. Als u uw personeel niet dwingt om risico's te nemen, creëert u een omgeving die faalangst inboezemt, wat de voortgang kan belemmeren of vertragen.

Een werkomgeving die psychologische veiligheid bevordert bij het uiten van ideeën

Het belang van psychologische veiligheid bij het bevorderen van creatief gedrag kan niet genoeg worden benadrukt.

Werknemers die zich veilig voelen om hun gedachten te uiten, zullen eerder hun creativiteit uiten, wat kan leiden tot baanbrekende uitvindingen.

Ze zijn gedreven om te zoeken naar mogelijkheden om op te treden en leiding te geven, werkend met doelen die verband houden met de ambities van het bedrijf.

Als gevolg hiervan voelen teamleden zich betrokken en gewaardeerd, wetende dat hun inzichten worden gewaardeerd.

Hoe innovatiepotentieel herkennen?

Volgens een meta-review van innovatie-indicatoren uitgevoerd door onderzoekers Dziallas en blinden:

Het innovatiepotentieel kan op zichzelf niet worden gekwantificeerd, maar moet worden beoordeeld in termen van het uiteindelijke gevolg, dat zowel positief als negatief kan zijn.

Innovatiepotentieel: het vermogen tot innovatie en unieke gedachten<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Het is van vitaal belang om werknemers te identificeren die innovatieve praktijken demonstreren, zodat u ze kunt betrekken bij het uitvoeren van uw innovatieproces.

Maar hoe doe je dit?

Als je iemands innovatiepotentieel wilt inschatten, moet je naast het creatief denkvermogen van de persoon op een aantal kenmerken letten.

Deze eigenschappen kunnen worden geëvalueerd door middel van verschillende tests, zoals persoonlijkheidsbeoordelingen en kwalitatieve interviewprocedures. U kunt ook de werkgeschiedenis en het trackrecord van de persoon bekijken.

Wat zijn de eigenschappen?

Een persoon met innovatiepotentieel vertoont deze tien eigenschappen:

1. Toont constant initiatief

Innovatieve mensen hebben de bereidheid en vastberadenheid om actie te ondernemen.

Afgezien van intellect, stelt deze eigenschap hen in staat om snel de verschuiving van academisch werk naar praktische ideeën voort te zetten, vooral bij het voorbereiden van prototypen en het uitvoeren van experimenten.

2. Erkent de behoefte aan diversiteit

Innovators waarderen diversiteit en erkennen dat innovatie een verscheidenheid aan perspectieven nodig heeft om de complexiteit van economische, technische en andere problemen volledig te begrijpen.

Ze moedigen anderen aan om hun inzichten en meningen te delen bij het nadenken over mogelijke oplossingen.

3. Zoekt naar alternatieven

Terwijl andere werknemers op doodlopende wegen stoppen, richten individuen met innovatiepotentieel zich op het zoeken naar alternatieven en andere kansen.

Ze bespreken meerdere projecttrajecten en bepalen welke het beste bij hun situatie en doelstellingen past.

4. Ideeën continu herhalen

Mensen met innovatiepotentieel evalueren herhaaldelijk hun oorspronkelijke concept en staan regelmatig open voor feedback.

Ze willen niets anders dan het beste, dus nemen ze voortdurend hun plannen, processen en ideeën door om ervoor te zorgen dat alles zo soepel mogelijk verloopt.

5. Vragen aan veronderstellingen

Innovatieve mensen zijn van nature nieuwsgierig. Ze zijn geneigd om veel aannames in twijfel te trekken die voor iedereen vanzelfsprekend zijn.

Ze zijn van nature nieuwsgierig en onderzoeken daarom altijd alternatieven en mogelijkheden. Ze onderzoeken ook dingen, zelfs hun eigen ideeën.

6. Houdt ervan om berekende risico's te nemen

Innovators begrijpen dat het nemen van risico's een noodzakelijk onderdeel is van het creëren van belangrijke ontdekkingen en het vooruitgaan van de samenleving.

Dit impliceert hoe graag ze nieuwe manieren proberen om dingen te doen, inclusief de kleinschalige mislukkingen die daarmee gepaard gaan voor vooruitgang.

7. Vergemakkelijkt effectieve communicatie

Een van de belangrijkste kenmerken die innovators en ondernemers hebben, is de mogelijkheid om met verschillende mensen om te gaan.

Op deze manier kunnen ze verschillende problemen en suggesties bespreken met hun collega's, inclusief wat werkt en wat niet.

8. Gemakkelijk patronen herkennen

Mensen met innovatief potentieel observeren gemakkelijk onderling gerelateerde patronen en gegevenspunten terwijl ze proberen het natuurlijke voorkomen van dingen beter te begrijpen en hoe ze ten goede kunnen worden gewijzigd.

9. Ventures meerdere belangen tegelijk

Echte innovators houden er niet van om hun inspanningen te concentreren op een enkel project.

Omdat ze de aanleg hebben om uit te blinken in verschillende gebieden en disciplines, voelen ze zich gedwongen om een verscheidenheid aan inspanningen en interesses na te streven, die elkaar kunnen overlappen en van elkaar kunnen worden gevoed.

10. Gaat verder dan grenzen

Innovators beperken zich niet tot hun remmingen en beperkingen. Ze verwerpen achterhaalde vooroordelen en zelfbeperkende noties.

Ze hebben het vertrouwen en de vastberadenheid om zichzelf door uitdagingen en hun omgeving te blijven duwen.

Kun je het innovatiepotentieel van mensen verbeteren?

Als innovatiemanager van het bedrijf kunt u het innovatieve potentieel van uw mensen voortdurend cultiveren en verbeteren door simpelweg de innovatiecultuur te bevorderen, met name creatieve vrijheid.

Een innovatiecultuur bevorderen

Uw organisatiecultuur kan een grote impact hebben op uw personeel:

Wanneer u een professionele omgeving creëert op basis van praktijken die creativiteit en nieuw denken aanmoedigen, creëert u een werkplek die het innovatiepotentieel oppoetst.

Innovatiepotentieel: het vermogen tot innovatie en unieke gedachten<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Hoewel het senior management van het bedrijf de verantwoordelijkheid heeft om dit soort omgeving te creëren, hangt het ontwikkelen van een soort cultuur die productiviteit, vertrouwen, psychologische veiligheid en uitstekende communicatie ondersteunt vooral af van de manier waarop werknemers met elkaar omgaan.

Deze elementen zijn met elkaar verbonden.

Effectieve, inclusieve en consistente communicatie verbetert de psychologische veiligheid, wat het vertrouwen en de toewijding aan de doelstellingen van het bedrijf ten goede komt.

Over het bevorderen van creatieve vrijheid

Werknemers zijn meer gedreven om competentie en verantwoordelijkheid te tonen wanneer ze echt denken de vrijheid te hebben om te handelen in overeenstemming met hun creatieve inzichten.

Met creatieve vrijheid nemen ze meer deel aan innovatief denken, probleemoplossing, experimenteren, leren en divergent denken.

Dit suggereert dat hoe sterker iemands gevoel van creatieve vrijheid is, hoe meer gefocust en geïnspireerd hij zal zijn om geweldige resultaten te bereiken.

Dit zal dan een domino-impact hebben op hun vindingrijkheid, probleemoplossend vermogen en innovatief engagement.

Houd er rekening mee dat het bevorderen van dit soort sfeer een overgang van micromanagement vereist en in plaats daarvan een omgeving van vertrouwen en vertrouwen tot stand brengt.

Innovatiecultuur en innovatiepotentieel

Mensen met innovatiepotentieel hebben is geweldig, maar met mensen die meer dan bereid zijn om te leren, kan de innovatiecultuur een grotere rol spelen dan alleen het innovatiepotentieel.

Het succes van uw organisatie wordt sterk beïnvloed door het soort leiderschap dat u laat zien.

Innovatiesucces is echter tweerichtingsverkeer. U moet ervoor zorgen dat uw medewerkers zich gewaardeerd en gewaardeerd voelen - niet alleen vanwege hun potentieel, maar ook vanwege hun inspanningen.

Je moet een cultuur creëren die openstaat voor gevarieerde inzichten, een werkplek die hard werken beloont en erkent en een organisatie die niet alleen gericht is op bedrijfs- en innovatiesucces, maar ook op individuele groei.

Onthoud dat aan het eind van de dag het potentieel belangrijk is. Maar de cultuur die dit potentieel vergroot en omzet in gedrag, is het belangrijkste.

Bekijk onze gratis gids voor medewerkersbetrokkenheid waarin de verschillende niveaus van innovatiebetrokkenheid worden beschreven, hoe u uw medewerkers kunt betrekken en hoe u hun betrokkenheid kunt meten.