Een innovatielab is een soort onderzoeks- en ontwikkelingsomgeving waar de drie soorten vernieuwing — verbetering, innovatie en uitvinding — vaak samen worden gezien.

Grote ondernemingen hebben R&D-laboratoria die zich richten op uitvindingen: dingen die totaal nieuw zijn in de wereld. Een verbetering betekent iets beters maken dat al is geïmplementeerd.

Anderzijds, innovatie gaat over het realiseren van een nieuw product, proces, markt of businessmodel dat meerwaarde kan creëren voor de klanten en/of medewerkers. “Nieuw”, zoals in, nieuw voor de organisatie.

De laatste tijd duiken er innovatielabs op in verschillende sectoren, zoals verzekeringen, financiële diensten en horeca. Er staan namelijk talloze artikelen online over de lancering van nieuwe innovatielabs.

Helaas zul je niet veel informatie vinden over of die labs succesvol waren of niet. Een simpele verklaring daarvoor is dat maar een paar van die innovatielabs echt iets konden bijdragen aan de business.

Dus waarom mislukken innovatielabs?

Voor alles is het belangrijk om de verschillen tussen een innovatielab en een bedrijf te trekken, aangezien ze allebei veel redenen hebben om te falen.

Houd er rekening mee dat een laboratorium meestal…

  • Veel te hoge kosten
  • Geen zakelijke sponsor
  • Geen duidelijke verantwoordelijkheden
  • Geen opname van wensen en eisen uit de eerste hand van eindgebruikers
  • Een drive om innovatie (tech/trends) te pushen in plaats van pull, die zich richt op eindgebruikers

Daarmee zijn hier de tien redenen waarom innovatielabs mislukken:

1. Het rendement op investering (ROI) negeren

Voor een innovatielab is het essentieel om overweeg het rendement op de investering. Op zijn minst zou ROI naar de tafel moeten worden gebracht en gebruikt als een index die het innovatielab zou kunnen helpen om het belang van zijn projecten aan te tonen.

10 redenen waarom innovatielabs mislukken<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Helaas is dit meestal niet het geval. In plaats daarvan is het gebruikelijk dat innovatielabs aannemen dat ze "niet hoeven na te denken over hun ROI" en dat ze de financiering moeten krijgen die ze nodig hebben voor hun favoriete projecten.

Het negeren van de ROI van het innovatielab kan ertoe leiden dat dat lab de waarde die het voor het bedrijf had kunnen brengen volledig negeert. Wanneer ROI naar de tafel wordt gebracht, toont het innovatielab een afstemming met de oorzaak van het bedrijf.

Dit bevordert het vertrouwen, wat leidt tot extra financiering voor toekomstige projecten.

2. Het niet volgen van de voortgang

Een leider genaamd Thomas Monson zei ooit:

“Als prestaties worden gemeten, verbeteren de prestaties. Wanneer prestaties worden gemeten en gerapporteerd, versnelt het tempo van verbetering.”

Dat gezegd hebbende, zonder doelen of key performance indicators te stellen, heeft het innovatielab niets om naar te streven. Zonder indicatoren, er is geen manier om het proces te meten en te optimaliseren, wat een veel voorkomend verschijnsel is in de meeste mislukte innovatielabs.

Aangezien een innovatielab anders is dan een bedrijf, kunnen de indicatoren natuurlijk zijn: niet-traditionele die passen bij het doel en de projecten van het lab. Sommige indicatoren kunnen bijvoorbeeld gaan over het aantal experimenten dat voor dat bepaalde project is uitgevoerd.

3. Geen duidelijk Stage-Gate-proces

Stage-Gate, of Phase-Gate, is een van de vele innovatie trechters die organisaties gebruiken. Het is ook de meest gebruikte methode voor het evalueren van de bedrijfswaarde van een innovatieproject in de innovatielevenscyclus.

10 redenen waarom innovatielabs mislukken<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft deze trechter verschillende poorten. Tussen elke poort, er moet een beoordeling zijn om te bepalen of het de moeite waard is om door te gaan naar de volgende fase.

Helaas hebben veel innovatielabs geen duidelijk proces voor de fasen. Dit omvat wat moet worden geëvalueerd voordat het project door kan gaan naar de volgende fase, wat van vitaal belang is voor een efficiënt gebruik van dit type trechter.

4. Andere potentiële bronnen van ideeën uitsluiten

Als innovatie een motor is, dan zijn ideeën de brandstof. Eigenlijk kun je gewoonweg niet innoveren zonder ideeën. Dit is waarom idee generatie is de levensader van organisaties, van vitaal belang voor concurrentievermogen en overleving.

Echter, innovatielabs die faalden, missen divers denken om oplossingen te vinden. De meesten vertrouwen op ideeën die uit hun eigen gelederen zijn voortgekomen. Als het gaat om het genereren van ideeën, is het belangrijk om: zoveel mogelijk ideeën hebben uit bronnen die zo divers mogelijk zijn inzichten te krijgen vanuit verschillende perspectieven.

Het is ook de moeite waard om te kijken naar het principe van: open innovatie, wat gaat over geloven dat er zijn andere bronnen die er zijn voor uitstekende ideeën buiten de ploeg. Dit levert je inzichten op uit gemeenschappen met culturen en achtergronden die totaal anders zijn dan die van je team.

5. Werken met het verkeerde team

Het succes van het innovatielab hangt voor een groot deel af van het team erachter. Een ding om te onthouden is dat de focus voor innovatiesucces niet alleen moet liggen op de oplossing, maar ook op: hoe goed het integreert met het bedrijf.

10 redenen waarom innovatielabs mislukken<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Daarom zijn het team en de governance belangrijk. Het helpt zeker als het team niet van binnen de organisatie komt, of in ieder geval doet geen grote verantwoordelijkheden hebben dat zal ze vastbinden.

Degene die het team leidt, moet ook een bewezen track record in het managen van innovatieprojecten. Het moet ook iemand zijn die geen fulltime rol in de organisatie heeft, aangezien het aansturen van het innovatielab-team al fulltime op zich zelf is.

6. Te gefocust op de technologie

Er zijn veel dimensies met betrekking tot dit probleem. Veel innovatielabs zijn zo gefocust op de technologie dat ze terechtkomen in iets dat 'analyseverlamming' wordt genoemd, een toestand waarin je te veel over iets nadenkt dat je uiteindelijk vertraging oploopt.

Dit leidt tot veel oorzaak-en-gevolgscenario's. Ten eerste is er een mogelijkheid dat een bepaalde doeldatum verder wordt gepusht. Het resultaat is dat financiering zal moeten worden opgerekt om meer dagen aan het project te kunnen besteden.

Bovendien lijkt de focus op het beheersen van een bepaalde technologie, in plaats van het daadwerkelijk voltooien van het product, misschien een interessantere weergave van vooruitgang. Helaas kunnen er onvoorziene problemen optreden die ertoe kunnen leiden dat het innovatielab de technologie verandert, waardoor de voltooiingsdatum van het project opnieuw wordt verlengd.

7. Gebrek aan visie en doelstellingen

Een reden waarom ze mislukken, is dat er vaak een duidelijke visie en doelstellingen ontbreken voordat het lab wordt opgezet. Daarom moet er vóór al het andere een duidelijk thema of probleem waar het innovatielab zich op moet richten.

10 redenen waarom innovatielabs mislukken<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Hoewel ideeën essentieel zijn voor innovatie, moeten ze gepaard gaan met een probleem of uitdaging die de ideeën kan sturen.

Dit zal dan correleren met een aantal van de eerder genoemde dingen. Als er bijvoorbeeld een duidelijke doelstelling is, zullen er indicatoren bij zijn die helpen met het meten van de voortgang van het lab.

8. Een plan zonder opstapjes

Sommige innovatielabs mislukken omdat ze wedden op een "één groot project" in de hoop dat het hun lab zou kunnen veranderen en succes zou kunnen behalen in de ogen van de belanghebbenden. Helaas is wedden op een enkel groot project hetzelfde als wedden op paardenraces.

Om dit te voorkomen, hebben kleine stapstenen dat je in plaats daarvan consistente overwinningen zou opleveren, is wat belangrijk is. Sterker nog, een beetje falen kan soms zelfs nuttig zijn, omdat het de innovatieprojecten van het lab vooruit zou helpen.

Wacht niet op een grote overwinning. Afgezien van wedden op een groot project dat misschien niet uitpakt zoals je het had verwacht, hebben de meeste organisaties heb niet genoeg geduld te wachten tot het gebeurt. Ze denken misschien dat het lab niet relevant is en stoppen de financiering ervan.

9. Slecht projectmanagement

Innovatieprojecten lopen op schema en projecten die achterlopen op schema kan ertoe leiden dat belanghebbenden hun steun intrekken.

10 redenen waarom innovatielabs mislukken<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Er zijn veel redenen waarom projectmanagement een uitdaging lijkt. Het kan zijn dat het innovatielab wacht op het verschijnen van de juiste technologie. Of het lab heeft mogelijk meer middelen nodig dan het momenteel in huis heeft.

Het probleem hiermee is dat wachten en het project verder slepen kost veel. Het runnen van een innovatielab is al kostbaar. Door slecht projectmanagement lijkt het alsof het lab geld aan het bloeden is zonder daadwerkelijk iets te doen.

10. Ongegronde verwachtingen

Een probleem dat niet vaak wordt besproken, is hoe sommige bedrijven verwachten dat innovatielabs keer het tij. Er zijn er bijvoorbeeld die een team van slimme mensen verhuren, een kantoor verhuren en verwachten dat de innovatie ineens binnenkomt.

Sommige innovatielabs falen niet per se, althans niet meteen. Helaas zien de meeste mensen het zo, omdat ze liever verwachten dat er iets "groots" gaat gebeuren. Sommige van die verwachtingen misschien niet zo diepgaand.

Daarom is het ook belangrijk dat de stakeholders hun verwachtingen managen. Sommigen van hen gooien grote sommen geld in voor glimmende nieuwe objecten (zoals een nieuw kantoor, meer teamleden, enz.) en belanden uiteindelijk in de kosten zonder de verwachte resultaten te hebben.

Leer van de mislukkingen van anderen

Zoals het gezegde gaat:

“Mislukken is een geleerde les. Succes is een les die wordt toegepast.”

Nu je weet waarom andere innovatielabs falen, is het belangrijk om die redenen voor ogen te houden. De redenen waarom ze faalden zijn niet onvermijdelijk. Integendeel, als u ze van tevoren kent, heeft u meer kans om ze in de toekomst te vermijden.

Volgende stappen: Het runnen of leiden van een innovatielab is een uitdaging op zich. Gelukkig kan Accept Mission je hierbij helpen. Wij bieden consultancydiensten en kunnen u helpen met uw innovatieprogramma, innovatiestrategie, training en software-implementatie.

Lees meer over de innovatieadviesdiensten van Accept Mission.