Tegenwoordig staan bedrijven onder druk door veranderende markten. Conventionele benaderingen die ooit als geweldig werden beschouwd, zijn gewoon niet zo effectief als voorheen. Dit heeft ertoe geleid dat bedrijven bepaalde benchmarks niet haalden.

Als reactie daarop geven velen van hen veel geld uit aan verschillende oplossingen die hun processen kunnen helpen efficiënt te laten functioneren. Een van de beste manieren om dit aan te pakken is door een innovatie sprint.

Zonder een innovatiesprintmaster kan het echter een beetje moeilijk zijn om het effectief uit te voeren.

Wat is een innovatiesprintmaster?

Innovation sprint masters zijn experts in het organiseren en faciliteren van innovatie sprints. Dit zijn getimede intervallen, meestal van 1-4 weken, waarin drie mogelijke oplossingen worden gemaakt en getest voor ontwikkeling.

Innovatie sprint masters zijn creatieve mensen die ver buiten de kaders denken. Zij ontwerpen en voeren sprints uit om te bepalen of een innovatie-idee haalbaar is.

Een paar dagen lang leiden ze een klein en gefocust team bij het transformeren van een probleem of een idee tot een praktisch, levensvatbaar en effectief bedrijfsconcept.

Dit proces verloopt in een aantal fasen, waarbij het team samen met de innovatiesprintmaster een korte doorlooptijd inzet voor maximale, concrete resultaten.

Met deze procedure zouden innovatiesprintmasters kunnen vaststellen: innovatie problemen en train individuen rigoureus voor ontwerpdenken.

Over het algemeen is het doel van innovatiesprintmasters om een duidelijke output te produceren die bepaalt of je al dan niet ideeën essentiële commerciële waarde kunnen genereren. Zo niet, dan moeten oplossingen voor aanvullende verbetering worden bedacht, onderzocht en getest voor verdere verbeteringen.

Hoe herken je een effectieve innovatiesprintmaster?

Een ideale innovatiesprintmaster beschikt over de volgende kenmerken:

1. Begrijpt en overwint cruciale obstakels

Innovatiesprintmasters kunnen u helpen bij het identificeren van de potentiële bedreigingen van uw bedrijfsidee, evenals de beste benaderingen om deze problemen aan te pakken zonder de organisatorische middelen en andere vitale onderdelen van het bedrijf in gevaar te brengen.

2. Identificeert zwakke punten in de innovatiecapaciteiten van het bedrijf

Naarmate de sprint vordert, probeert de innovatiesprintmaster vast te stellen wat uw organisatie ervan weerhoudt succesvol implementeren uw innovatieconcepten.

Ze onderzoeken welke bedrijfsfuncties en -elementen de vooruitgang van innovatie beperken en wat er moet worden gedaan om dergelijke scenario's op de lange termijn te vermijden.

3. Onderzoekt vooroordelen die groei kunnen belemmeren

Een van de voordelen van het hebben van een innovatiesprintmaster is het feit dat complexiteiten worden gevonden naarmate de sprint vordert. Daarom kunnen belangrijke aandachtspunten deze beperkingen veranderen of aanpassen. Vooroordelen zullen worden verduidelijkt en projectdoelen zullen worden afgestemd om succes te garanderen.

4. Onderscheidt regio's van ambiguïteiten

Innovatiesprintmasters kunnen ambiguïteit binnen ideeën herkennen. Ze gebruiken deze hiaten echter vaak in hun eigen voordeel. Want in deze onzekerheden ontdekken ze kansen voor groei.

Ze begrijpen dat het vasthouden aan oude, traditionele processen en routines hoogstwaarschijnlijk niet zal resulteren in iets nieuws voor de industrie.

5. Versterkt zakelijke ideeën voor besluitvormingsdoeleinden

Innovatieconcepten kunnen worden onderzocht, gerealiseerd of weggegooid. De aard van innovatiesprints stelt de organisatie in staat om in een snel tempo verifieerbaar bewijs voor veel theorieën te verzamelen.

Het resultaat is dat u met innovatiesprintmasters concepten kunt elimineren die waarschijnlijk niet zullen slagen. In plaats daarvan kunt u zich concentreren op ideeën waarvan u echt denkt dat ze een uitstekende aanvulling op uw producten zouden zijn.

6. Verhoogt betrokkenheid en buy-in

Bij innovatiesprintmasters krijg je veel ruimte en begeleiding om mee te doen en te experimenteren. Door deze ongedwongen en open omgeving ben je in staat om actief medewerkers betrekken en benadrukken hoe belangrijk ze zijn voor de organisatie.

7. Verbetert het moreel van werknemers

Afgezien van het betrekken van medewerkers, zijn innovatiesprintmasters uitstekend in het stimuleren van het moreel van het personeel.

Ze weten hoe moeilijk het kan zijn om banden te leggen tussen werknemers en het topmanagement in een grote organisatie.

Ze bieden dus geweldige mogelijkheden om werknemers te stimuleren en te empoweren, zoals hen aanmoedigen om rechtstreeks bij te dragen aan: ideeën genereren tijdens de sprint.

8. Helpt medewerkers vaardigheden te ontwikkelen

Een innovatiesprint stelt medewerkers in staat om te verwerven en nieuwe vaardigheden opdoen.

Met de bedoeling van de innovatiemaster om iedereen bij het proces te betrekken, kan elke medewerker vaardigheden of zelfs een kant ervan ontdekken en cultiveren waarmee hij persoonlijke groei wil nastreven.

9. Helpt organisaties bij het verwerven van relevante kennis

Bovendien helpen innovatiesprintmasters je om door de ontberingen en tegenslagen van de sprint te navigeren. Dan krijgt u een schat aan kennis die zowel voor uw organisatie als voor uw klanten zeer nuttig is.

Het maakt effectievere en nauwkeurigere schattingen of zelfs voorstellen mogelijk in toekomstige ondernemingen die zijn ontworpen om mogelijke problemen te voorkomen.

10. Bespaart middelen

De expertise van een innovatiesprintmaster kan u helpen geld, tijd en andere middelen te besparen door onnodige elementen van uw organisatie te elimineren.

Door een innovatiesprint te houden, kun je bepalen of je ideeën wel of niet slagen. Daarom kunt u twee keer nadenken voordat u er te veel tijd en geld in steekt.

Hoe werkt een innovatie sprint master?

Zo is het om een innovatiesprintmaster in actie te zien:

Convergent en divergent denken

Innovatiesprintmasters zijn bedoeld om deelnemers te ondersteunen, op te leiden en te adviseren bij het gebruik van de juiste conceptuele aanpak voor de klus.

Tijdens het innovatiesprintproces zullen er verschillende fasen zijn om aan te pakken. Dus men moet afwisselen tussen convergent en divergent denken, afhankelijk van wat het meest past bij een specifieke fase.

Convergerend

Convergent denken is een techniek die innovatiesprintmasters toepassen voor het onderzoeken, evaluerenen het selecteren van de meest relevante en voordelige ideeën. Het is over het algemeen rationeel, rechttoe rechtaan en eng georiënteerd.

Convergent denken stroomlijnt en categoriseert het grote aantal ideeën dat door de innovatiesprint wordt gegenereerd.

uiteenlopend

Divergent denken is een mentaal proces of strategie voor het genereren van innovatieve ideeën door middel van onderzoek en onderzoek van elke werkbare optie of scenario. Het gebeurt het vaakst op een vloeiende manier - daarom worden in korte tijd talloze ideeën gecreëerd.

Met divergent denken ontwikkelen mensen vaak nieuwe en unieke gezichtspunten, of zelfs nieuwe verbindingen tussen gepresenteerde concepten.

Op welke aspecten moet een innovatiesprintmaster zich richten?

Dit zijn de gebieden waar innovatiesprintmasters hun inspanningen op zouden moeten concentreren:

1. Voorbereiding

De voorbereidende fase bestaat uit het bespreken en definiëren van de scope van het innovatieproject, bestaande uit drie eenvoudige stappen:

  1. De innovatie sprint master vertelt het team over de doelen van de sprint en wat wordt er van hen verwacht?. Iedereen wordt dan begeleid op hoe samenwerken? van concept tot realisatie. Omdat dit de volledige aandacht vraagt, moeten innovatiesprintmasters een afleidingsvrije sfeer creëren en garanderen.
  2. Iedereen werkt samen om plan en bereid je voor op de sprint. Alle middelen, apparatuur en ruimte die nodig zijn voor efficiënt werken, zijn op hun plaats vastgezet.
  3. Het onderzoek van het onderwerp begint. Korte termijn doelen en doelstellingen worden vastgesteld en methoden om deze te bereiken worden ontwikkeld in overeenstemming met hun impact.

2. Probleem zoeken

De tweede stap omvat het identificeren van het probleem.

Dit is waar je leert voor welke problemen echte oplossingen nodig zijn- zonder aannames te doen. Het uiteindelijke resultaat in deze fase moet een gevalideerd probleemcanvas zijn met een “probleemstelling”.

Op die manier kunt u altijd de uitkomst van de vervolgstappen op het oorspronkelijke probleem evalueren.

Hieronder volgen de specifieke gebeurtenissen die tijdens deze stap plaatsvinden:

  1. Het team komt samen om brainstorm wat ze willen bereiken tijdens de sprint, waarom ze het doen en hoe ze het gaan doen. Do's en don'ts zijn ook gedefinieerd.
  2. Een probleem wordt in volgorde gekozen, gedefinieerd en onderzocht om de juiste aannames te doen. Als u dit doet, bevestigt u dat u het juiste probleem aanpakt en dat uw team er veel kennis van heeft.

3. Oplossing vinden

Oplossing bevinding is verdeeld in twee delen: het genereren van ideeën en het selecteren van ideeën.

  • Idee generatie: Het team genereert zoveel mogelijk ideeën met behulp van andere relevante partijen (medewerkers, klanten, externe partijen en andere belanghebbenden).
  • Selectie van ideeën: In een reeks screeningsprocessen worden ideeën teruggebracht tot het beste concept, of in ieder geval de beste drie concepten. Vervolgens wordt een oplossingsdoek gebruikt om de kern van deze begrippen over te brengen.

Vervolgens doorloop je met de innovatiesprintmaster weer een reeks selectierondes. Dit is om het beste concept voor uitvoering te kiezen op basis van de expertise van uw team en kennis van de situatie.

4. Conceptontwikkeling

Het gekozen concept is vervolgens ontwikkeld tot een daadwerkelijke output. Dit kan een functionele app, een mock-up of een voorbeeld zijn. Het materiaal wordt vervolgens zo gerangschikt dat belanghebbenden een duidelijk beeld krijgen van het eindresultaat.

Het eindresultaat is een functioneel prototype die je kunt beoordelen met klanten en input krijgen op (beschreven in de volgende stap) voordat u middelen inzet voor het construeren van het eindproduct.

5. Validatie en presentatie van het concept

Het initiële product wordt ter validatie voorgelegd aan belanghebbenden en aan gebruikers om input te leveren. Vervolgens wordt het getest om te bepalen of het kan overgaan tot een meer uitgebreide proof-of-concept fase of de businesscase.

De reacties die u ontvangt, worden vervolgens gebruikt om het eindproduct te verbeteren totdat het klaar is voor lancering.

Wat zijn enkele tips om een effectieve innovatiesprintmaster te worden?

In een notendop, hier is hoe u een succesvolle innovatiesprint kunt uitvoeren:

  1. Zorg dat je je er goed op voorbereidt. Beveilig alles wat je nodig hebt voordat je de sessie start. Vergeet niet om de missie van de sprint vast te stellen, zodat iedereen weet wat er moet gebeuren, inclusief wat de einddoelen van de sprint zijn.
  2. Nodig de juiste deelnemers uit. Als je kunt beslissen wie er aan de sprint kan deelnemen, kies dan medewerkers die bereid zijn om te leren en door de grit gaan om tot een succesvol resultaat te komen. Zorg ervoor dat ze toegewijd zijn aan deelname. Zo niet, moedig ze dan aan om dat wel te doen.
  3. Focus op eindgebruikers – de mensen die uw innovatie in de toekomst zullen gebruiken of er voordeel uit zullen halen. Denk aan hen tijdens het doorlopen van de sprint, inclusief hun voorkeuren en eisen.

Uiteindelijk effectieve innovatiesprintmasters organisaties helpen sneller ideeën te genereren en uit te testen. Het zijn innovatieve denkers die zeer oplettend en snel ter been zijn, vooral bij het tot leven brengen van concepten.

Begin vandaag nog met een innovatiesprint. Lees meer informatie over innovatiesprints door download hier ons innovatie-e-boek.