De rol van een innovatiemanager is belangrijk omdat deze een enorme impact heeft op de overlevingskansen van het bedrijf. Aan de andere kant is het vermeldenswaard dat de innovatiemanager niet de persoon is die de innovatieprojecten zich.

Net als op de verkoopafdeling is er een groot verschil tussen een vertegenwoordiger en een verkoopmanager. Zelfs als een bepaalde verkoper goed is in zijn werk, wil dat nog niet zeggen dat hij een goede verkoopmanager is.

Er is een dunne lijn tussen het werk van verkopen en het beheren van het hele verkoopproces. Zo is het ook met innovatie. Het werk van een innovatiemanager is anders dan die van een innovatieteamlid.

Laten we dieper ingaan op wat de rol van innovatiemanager inhoudt.

Wat is een innovatiemanager?

Een innovatiemanager is degene die verantwoordelijk is voor het managen van innovatie in de organisatie. Het is zijn taak om voor de innovatiemotor te zorgen en deze draaiende te houden door hem te voorzien van ideeën en problemen.

De rol van een "innovatiemanager" kan ook worden aangeduid met andere titels, waaronder:

 • Manager bedrijfsontwikkeling
 • Productmanager
 • Innovatie directeur
 • Portfoliomanager innovatie
 • Innovatie hoofd

Wat maakt een goede innovatiemanager?<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

De aanwezigheid van verschillende rollen heeft meestal iets te maken met de grootte van de organisatie. Grote organisaties zouden bijvoorbeeld naast de innovatiemanager een innovatiedirecteur kunnen hebben.

Maar voor kleine bedrijven zou het hebben van een innovatiemanager (die sommige kleine organisaties ook wel de innovatiedirecteur noemen) waarschijnlijk voldoende zijn.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van een innovatiemanager?

De ultieme rol van een innovatiemanager is om: continue bedrijfswaarde creëren voor het bedrijf door succesvolle innovatieprojecten op te leveren. Dit droeg verschillende specifieke verantwoordelijkheden met zich mee, waaronder de volgende:

 • Betrokken bij medewerkers, klanten en de markt voor kansen
 • De innovatiecultuur en toolset beheren
 • Beheer van het besluitvormingsproces waardoor ideeën innovatieprojecten worden
 • De vaardigheden, mentaliteit en toolset opbouwen die nodig zijn om innovatiedoelen te bereiken

In kleine en middelgrote organisaties is de innovatiemanager: verantwoordelijk voor de vijf domeinen van de innovatiemotor om het beoogde doel op innovatievolwassenheidsniveau (reactief, actief, gedefinieerd, presterend) te bereiken.

In grote organisaties houden innovatiemanagers zich vaak bezig met één domein en rapporteren ze aan de innovatiedirecteur of innovatieraad.

Dit zijn de vijf domeinen van de innovatiemotor en wat de innovatiemanager ermee te maken heeft:

1. Doelen en prestaties

In dit domein moet de innovatiemanager weten hoe de innovatiestrategie te verbinden met de bedrijfsstrategie.

Omdat de innovatiemanager ook degene is die de besluitvormingsproces om te bepalen welke ideeën innovatieprojecten worden, is het absoluut noodzakelijk dat de innovatiestrategie moet worden afgestemd op die van de bedrijfsstrategie van het bedrijf.

Wat maakt een goede innovatiemanager?<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Verder moet de innovatiemanager ervoor zorgen dat de vastgestelde kengetallen de organisatie helpen dichter bij zijn bedrijfs- en innovatiedoelen komen. Ze moeten helpen aangeven hoe effectief de innovatieactiviteiten zijn.

In grote organisaties moet de innovatiemanager de voortgang rapporteren aan de innovatiedirecteur of de innovatieraad en waar nodig bijsturen.

2. Mensen en cultuur

Een van de beste managementtips die een innovatiemanager moet aanvragen is: bouwen aan een cultuur van innovatie. Door een omgeving te hebben die bevorderlijk is voor innovatie, kan iedereen in het bedrijf meer bijdragen aan de innovatiemotor.

Wat hier belangrijk is, is dat alle leden van de organisatie het weten hoe belangrijk innovatie is en hoe het het bedrijf ten goede komt. Dat moeten ze voelen al hun ideeën worden omarmd en geaccepteerd, zelfs als degenen die vreemd lijken.

3. Processen

De innovatiemanager moet processen implementeren om innovaties op te halen, te beheren en succesvol uit te voeren. Hier moeten de innovatieve ideeën van de trechter naar de innovatieroute gaan.

De sleutel hier is om een duurzaam innovatiesysteem bouwen, een motor die blijft draaien. We noemen dit een “innovatiemanagementraamwerk”. De innovatiemanager speelt een belangrijke rol in dit systeem, aangezien het zijn rol is om de innovatie inbox.

Wat deze innovatie-inbox doet, is dat het dient als het filter waar alle verzamelde ideeën worden beoordeeld om te bepalen welke ideeën zullen vorderen en innovatieprojecten worden, die vervolgens op de innovatieroutekaart worden geplaatst.

4. Tools en IT

De innovatiemanager moet vind de meest geschikte software en tools dat kan helpen bij het genereren van ideeën, het beheer van ideeën en het hele innovatieproces in het algemeen. Dit is belangrijk, vooral omdat er honderden van dergelijke tools zijn.

Bijvoorbeeld, ideemanagement en strategie is een van de belangrijkste processen in het innovatiesysteem. Het genereren van ideeën moet een hoger niveau krijgen om goede of winstgevende ideeën te genereren die kunnen bijdragen aan het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen van het bedrijf.

Wat maakt een goede innovatiemanager?<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Accepteer missie is een voorbeeld van een oplossing voor ideebeheer die het hele ideeproces en de selectie kan beheren en structureren. Met ons platform kunt u al uw ideeën eenvoudig op één plek beheren en kwalificeren.

5. Management en organisatie

Een andere belangrijke verantwoordelijkheid die de innovatiemanager heeft, houdt verband met de innovatieactiviteiten, -functies, -rollen en -verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Om succesvol te zijn in innovatie, moet er een duidelijk proces en een gefocust personeelsbestand.

Hierbij moet de innovatiemanager in staat zijn om: leiding geven aan het innovatieteam. Hij moet het innovatieteam, waaronder scouts, sprintmasters en projectleiders, aansturen, coachen en zelfs (waar nodig) ondersteunen.

Daarnaast moet de innovatiemanager ook: de planning beheren van alle innovatieactiviteiten en projecten binnen de organisatie.

De rol van een innovatiemanager is slechts een van de leiderschapsrollen bij innovatie. We hebben dit dieper besproken in onze innovatie e-book, die u gratis kunt downloaden van onze website.

Wat zijn de kenmerken van een goede innovatiemanager?

De reikwijdte van de rollen en verantwoordelijkheden van een innovatiemanager is enorm. Het bestrijkt vele gebieden van het bedrijf. Daarom is het van cruciaal belang dat de innovatiemanager over de juiste eigenschappen beschikt.

Laten we het hebben over enkele van de belangrijke kenmerken van een goede innovatiemanager.

Onverzadigbare nieuwsgierigheid

De brandstof die nodig is om de innovatiemotor te laten draaien, zijn ideeën. Zonder ideeën zal er nooit innovatie plaatsvinden. Hoewel de activiteiten voor het genereren van ideeën dit probleem heel goed aanpakken, moet de innovatiemanager een onverzadigbare nieuwsgierigheid hebben om dieper in de juiste ideeën te duiken.

Daarnaast zal nieuwsgierigheid ook de innovatiemanager ertoe aanzetten om te blijven experimenteren. Als het om innovatie gaat, betekent experimenteren: nieuwe ideeën uitproberen. Dit wordt gedaan door nieuwe programma's en prototypes te lanceren.

Strategisch geneigd

Veel van de ideeën die projecten zullen worden, lijken radicaal. Sommigen van hen bevinden zich misschien ver van de comfortzone van de organisatie. Daarom moet de innovatiemanager kunnen strategisch het hele innovatieproces managen.

Wat maakt een goede innovatiemanager?<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Aangezien de innovatiemanager ook het besluitvormingsproces moet beheren bij het selecteren van de ideeën die moeten worden uitgevoerd, is het belangrijk dat de persoon achter deze rol strategisch kan denken om te zien welke ideeën zijn afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen van het bedrijf.

Anderzijds moet de innovatiemanager ook in staat zijn om: de mislukkingen van innovatieprojecten beheren. Sommige van die ideeën zijn radicaal en ontwrichtend, met een grote kans op mislukking.

In zo'n scenario moet de innovatiemanager kunnen beslissen of hij doorgaat met het project of niet.

Snelle denker

Nieuwsgierig en strategisch ingesteld zijn is niet genoeg. Ook de innovatiemanager moet snel kunnen denken en beslissen. Hoe ontwrichtend een project ook kan zijn, als het te lang duurt, zal iemand het ergens sneller doen.

Daarom heeft deze rol snel denken nodig. De man achter het stuur moet waar mogelijk kunnen uitkijken voor snelkoppelingen. Als het erop aankomt, moet de innovatiemanager weten dat het lanceren van het prototype belangrijker is dan het meteen perfect te krijgen.

Deze drie kenmerken zijn natuurlijk niet de enige die een goede innovatiemanager definiëren. Deze criteria zijn ook belangrijk:

 • Gericht op resultaat
 • Vindingrijk
 • Probleemoplossers
 • Aanpasbaar
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Heeft een ondernemersgeest

Aan het eind van de dag ken je een goede innovatiemanager door terug te gaan naar zijn ultieme rol - hij of zij moet effectief continue bedrijfswaarde voor het bedrijf creëren door succesvolle innovatieprojecten te leveren.

Wat een innovatiemanager niet is

Een interessante studie gepubliceerd in Harvard Business Review onthulde dat senior executives in de meeste innovatieve bedrijven geen creatief werk delegeren. In plaats daarvan doen ze het zelf. Daarentegen voelen topmanagers in de meeste bedrijven zich niet verantwoordelijk voor creatief werk.

Houd er echter rekening mee dat de innovatiemanager hoeft de innovatie niet zelf te doen. Een van de dingen die je moet vermijden bij het managen van innovaties is dat de manager zelf degene is die de innovatieprojecten zelf uitvoert.

Dit zou leiden tot onderbrekingen in de innovatiemotor, wat vervolgens zou leiden tot het vertragen of zelfs mislukken van andere innovatieprojecten. Ook het proces van het genereren en selecteren van ideeën wordt stopgezet.

Afgezien daarvan, onthoud dat de innovatiemanager hoeft niet creatief te zijn. Sterker nog, het plaatsen van een creatief persoon in deze rol kan later problemen opleveren voor uw organisatie. De meeste creatieve mensen hebben problemen met het managen van verschillende projecten.

Aan de andere kant is het hebben van de meest creatieve mensen in het innovatieteam een van de beste acties die de innovatiemanager kan ondernemen. Deze creatieve tovenaars zullen veel nieuwe coole ideeën kunnen pitchen die uw organisatie mogelijk naar nieuwe hoogten kunnen brengen, tot in de perfectie beheerd door de innovatiemanager.

Naast het aanbieden van nuttige innovatietools via ons platform, biedt Accept Mission ook innovatieadviesdiensten, waaronder de ontwikkeling van innovatiestrategieën, programma-ontwikkeling en innovatietraining.

Als je meer wilt weten over innovatiemanagement, neem dan deel aan een van onze reguliere webinar sessies. Laten we het samen hebben over innovatie en ideemanagement en hoe uw leiderschap beide processen efficiënter kan maken.