Nu je bij dit artikel bent aangekomen, ben je waarschijnlijk klaar om aan je innovatieplannen te beginnen.

Maar weten hoe ingewikkeld het innovatieproces is, kan het overweldigend voor u zijn om erachter te komen wat u eerst moet doen en wat u vervolgens moet doen.

Toegegeven, er zijn tegenwoordig een handvol innovatiemodellen, uw intentie om nieuwere kaders te bestuderen, laat zien hoe graag u zich wilt aanpassen aan de veranderingen die de moderne tijd heeft gebracht in de zakenwereld.

Een daarvan is het dubbele diamantmodel, waar we het vandaag over zullen hebben - dit 'nieuwe raamwerk voor innovatie' dat tegenwoordig langzaam bekend wordt.

Waar gaat het procesmodel met dubbele diamant over?

De Double Diamond is een ontwerpprocesraamwerk dat in 2005 door de British Design Council is gecreëerd op basis van het divergentie-convergentieparadigma dat 9 jaar van tevoren is voorgesteld door de Hongaars-Amerikaanse linguïst Béla H. Bánáthy.

In het model vertegenwoordigt de eerste diamant het proces van het volledig onderzoeken van een onderwerp (divergent denken), terwijl de andere het nemen van gerichte actie (convergent denken) betekent om specifieke doelen voor het bedrijf te bereiken.

Waar dient dit ontwerpprocesmodel voor?

Het Double Diamond-model wordt gebruikt in:

  • Enkele van de meest complexe aanpakken economische, sociale en milieukwesties die innovatie vereisen oplossen
  • Het schetsen van belangrijke concepten en ontwerpmethodologieën die bedrijven moeten gebruiken bij het creëren van een zinvolle en langdurige verandering
  • Probleemanalyse als basis voor het ontwikkelen van oplossingen
  • Ontwerpen innovatie roadmaps die externe samenwerking en gebruikersbetrokkenheid omvatten

Hoe het dubbele diamantmodel te gebruiken?

Het Double Diamond ontwerpmodel bestaat uit vier stappen:

  • Ontdekking
  • Definitie
  • Ontwikkeling
  • Levering

Deze fasen dienen, wanneer ze worden gecombineerd, als een routekaart voor ontwerpers om hun gedachten effectief te beheren en te optimaliseren.

Merk op dat dit model niet eenvoudig is. Om het probleem grondig te begrijpen en te begrijpen hoe u het het beste kunt oplossen, kunt u heen en weer gaan tussen de vier D's van het model.

1. Ontdekken

De ontdekkingsfase is waar bedrijven de ware aard van het probleem identificeren.

Het houdt in dat u meer te weten komt over de vele aspecten die van invloed zijn op het probleem en de mogelijke oplossing ervan. Het doel van deze stap is het herkennen en interpreteer het echte probleem een kans om te innoveren.

Double Diamond Model: het nieuwe raamwerk voor innovatie<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Dit betekent dat ideevorming is van cruciaal belang in het ontdekkingsproces, en beide moeten vanaf het begin gelijktijdig worden uitgevoerd. Je moet elke factor die bijdraagt aan het probleem bespreken en onderzoeken en alle ideeën verzamelen die je nodig hebt om het aan te pakken.

Je moet een oplossingsruimte creëren en een grote verscheidenheid aan ideeën en mogelijkheden. Typische activiteiten in deze fase zijn het bereiken van klanten via marktonderzoek en gebruikerstests.

Omdat dit kan resulteren in een grote hoeveelheid gegevens, is het van essentieel belang om te leren omgaan met relevante informatie en deze te ordenen. zoek naar ikdea management software dit onderdeel succesvol af te handelen.

2. Definieer

De definitiefase is het punt waarop u alle kansen kunt benutten die u eerder bij de eerste stap hebt gevonden. In dit stadium zijn de ideeën die je hebt verzameld: grondig geëvalueerd.

Je analyseert de uitkomsten van de ontdekkingsfase, werkt de situatie uit en ontwikkelt mogelijke concepten om het probleem op te lossen.

Double Diamond Model: het nieuwe raamwerk voor innovatie<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Dit kan het detecteren van knelpunten of verspilling van hulpbronnen zijn, het zien van verborgen mogelijkheden of het maken van een concrete lijst met items die het ontwerpteam nooit zou moeten doen.

De definitiefase streeft ernaar de vele onderdelen van het project uiteen te zetten en te verduidelijken, zodat iedereen de reikwijdte kent (zowel intern als extern), inclusief de competenties van het bedrijf dat het kan ondersteunen.

Dit houdt in dat innovatieteams, voordat ze iets opzetten, rekening moeten houden met het budget, de middelen, de infrastructuur en de marktvereisten van het bedrijf.

Dit kan via strategische planning, projectbeheer, bespreking en goedkeuring van projectplannen en -doelstellingen.

3. Ontwikkelen

De derde fase van het Double Diamond-ontwerpprocesmodel weerspiegelt de ontwikkeling, prototyping, testen en iteratie van echte oplossingen of concepten. Deze trial-and-error fase helpt ontwerpers bij het verfijnen van hun concepten.

De ontwikkelingsstap vereist: samenwerking tussen medewerkers met verschillende expertises.

Double Diamond Model: het nieuwe raamwerk voor innovatie<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

U kunt bijvoorbeeld een team van ontwerpers samenstellen samen met interne entiteiten zoals ontwikkelaars, ingenieurs en andere afdelingen met relevante projectervaring.

Dit versnelt het oplossen van problemen door meerdere afdelingen samen te brengen.

Hoewel elk van hen zijn eigen favoriete methoden heeft - brainstormen, visualiseren, verschillende situaties creëren, enzovoort - het belangrijkste om te onthouden is dat alle technieken hetzelfde resultaat nastreven.

Dat is om de prototypetool aan het werk te zetten en de oplossing tot een goed einde te brengen.

4. Bezorgen

De laatste stap van het dubbele diamantmodel omvat het testen van het eindproduct, de formele goedkeuring van de productie en tot slot de lancering van het project of product.

Hier voert u de laatste controle uit om de kwaliteit en onberispelijke prestaties te garanderen.

Double Diamond Model: het nieuwe raamwerk voor innovatie<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Het omvat ook het onderzoeken van de innovatie op eventuele toepasselijke regelgeving en wettelijke vereisten, evenals het testen op schade en compatibiliteit.

Bedrijven gebruiken deze fase ook om de invloed van het project op de tevredenheid van de consument te evalueren om zo de bedrijfswaarde te meten.

Het is ook belangrijk op te merken dat de leveringsfase vooral gericht is op het uitproberen van alternatieve oplossingen op kleine formaten, het weggooien van degenen die niet werken en het verfijnen van degenen die echt reageren op het probleem dat in de eerste fase van het proces is ontdekt.

Wat zijn de principes achter het dubbele diamantmodel?

Er zijn vier belangrijke principes betrokken bij het dubbele diamantmodel:

1. Mensen waarderen

Het gebruik van het dubbele diamantmodel vereist twee dingen:

  • Het juiste ontwerp- en innovatieteam samenstellen
  • Erkennen hoe ze kunnen bijdragen aan het omzetten van uw ideeën in een realiteit

De diversiteit van de interesses, kennis, ervaring en vaardigheden van uw team is waardevol.

Double Diamond Model: het nieuwe raamwerk voor innovatie<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Dit is de reden waarom je moet luisteren naar hun suggesties, opmerkingen en inzichten. Je moet hun expertise erkennen en meenemen in je innovatieplannen en -strategieën.

Tegelijkertijd kan het hebben van alle spelers aan boord tijdens het proces garanderen dat je het probleem op een meer omvattende manier definieert en oplost.

Houd er echter rekening mee dat, hoewel unieke en verschillende gezichtspunten altijd gunstig zijn, ze eerst moeten worden geleid door onderzoek en grondig begrip van de gebruiker.

In essentie moeten teams hun werk zorgvuldig transparant maken en daarbij alle aspecten van het proces vastleggen.

Dit betekent dat elk onderdeel, elke procedure, elke beslissing en elke bevinding wordt opgeslagen in een gecentraliseerde repository die door iedereen binnen de organisatie kan worden bekeken en opgehaald.

2. Visuele en inclusieve communicatie bevorderen

De stappen in het dubbele diamantmodel kunnen nooit succesvol worden uitgevoerd zonder visuele en inclusieve communicatie.

Bedrijven die inclusiviteit promoten, produceren tot 30% meer omzet per werknemer en winst dan hun concurrenten. De teamgerichte benadering van verschillende individuen werkt mogelijk niet met succes zonder inclusie en aanpassingsvermogen.

Double Diamond Model: het nieuwe raamwerk voor innovatie<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Met andere woorden, zonder inclusiviteit op de werkplek hebben innovatie-inspanningen minder kans van slagen.

Bovendien, aangezien het digitale tijdperk veranderingen exponentieel bevordert, is actieve en visuele communicatie noodzakelijk om te gedijen en samenwerkingsmethoden tot stand te brengen met relevante startups, klanten en partners.

Om de relevantie van te benadrukken creativiteit van medewerkers aan de strategische richting van het bedrijf, moet u samenwerken en visualiseren met verschillende afdelingen en een open geest behouden met de bedoeling om hun ideeën en perspectieven te begrijpen en te waarderen.

3. Toepassen van samenwerking en co-creatie in het innovatieproces

Open innovatie denken, waarin bedrijven samenwerken met leveranciers, distributeurs en klanten om samen unieke waarde te creëren, heerst op het gebied van innovatie.

Succesvolle bedrijven profiteren van de creativiteit en energie van belanghebbenden door initiatieven en processen te ontwikkelen die de belangen van hun medewerkers verbinden met de expertise en middelen van het bedrijf.

Toonaangevende bedrijven hebben de afgelopen jaren nieuwe processen, tools en technologie ontwikkeld om de co-creatie van bedrijfswaarde beter te faciliteren en te versnellen.

Double Diamond Model: het nieuwe raamwerk voor innovatie<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

Daarom is het geen wonder dat samenwerking en co-creatie worden beschouwd als belangrijke componenten van innovatie en groei. Samenwerking bevordert innovatie, betrekt medewerkersverhoogt de klantbetrokkenheiden wekt vertrouwen.

Co-creatie daarentegen biedt bedrijven nieuwe perspectieven, nieuwe bronnen van kennis en zelfs nieuwe inkomstenstromen.

Deze methoden hebben hand in hand gewerkt om 's werelds grootste bedrijven in staat te stellen innovatie en ontwikkeling sterk voor zichzelf te beheren.

Dus als u deze processen eenmaal in uw bedrijfsvoering integreert, kan hetzelfde ook voor uw bedrijf gebeuren.

4. Herhaaldelijk herhalen

Iteratie verwijst naar het verfijnen van een concept. Het wordt uitgevoerd om fouten in het innovatieproces snel te identificeren.

Het minimaliseert risico's en geeft vertrouwen in de ontwikkeling van processen, projecten en ideeën. Het streeft ernaar om voortdurend te verbeteren en geleidelijk het beste te bereiken door elk aspect van het project herhaaldelijk te controleren.

Double Diamond Model: het nieuwe raamwerk voor innovatie<span class="wtr-time-wrap after-title"><span class="wtr-time-number">11</span> min lezen</span>

In zekere zin verlicht itereren de druk om bij de eerste poging met het beste idee te komen - dat het eerste idee uit de poort een enorm succes moet zijn.

Dit proces is echter ook zo onaangenaam omdat het afhangt van vaak falen, zelfs op kleine schaal, en leren wat moet worden gecorrigeerd.

Van iteratie een gewoonte maken, is wat elk bedrijf voorbereidt om uitstekende, verstorende veranderingen die belangrijk zijn in hun vakgebied.

Het implementeert snel producten, processen, diensten en innovatieplannen om corrigerende feedback te verkrijgen - en transformeert het in iets dat absoluut aan een zakelijke behoefte kan voldoen.

Het dubbele diamantmodel toepassen voor innovatie

Het dubbele diamantmodel is slechts een van de vele kaders die u voor uw bedrijf kunt gebruiken. Wetende dat elk raamwerk zijn eigen voor- en nadelen heeft, moet u goed onderzoeken welk innovatieraamwerk het beste bij uw organisatie past.

Als u denkt dat dit ontwerpmodel perfect voor u is, onthoud dan dat u altijd heen en weer kunt gaan bij het ontdekken, definiëren, ontwikkelen en uitvoeren van uw innovatieplannen om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt om aan de behoeften van uw klanten te voldoen.

Pak een exemplaar van onze innovatie ebook vandaag om het innovatievermogen van uw organisatie te versterken. Ontdek welk innovatiekader voor u het beste werkt, zodat u nu aan uw innovatieplannen kunt beginnen.