Uw effectiviteit, prestaties en competentie als een manager wordt vaak beoordeeld aan de hand van de resultaten die u behaalt. Key performance indicators, of KPI's, worden beschouwd als een betrouwbare en efficiënte methode om die resultaten te meten.

KPI's kan ervoor zorgen dat u uw prestaties aanzienlijk kunt volgen, bewaken en verbeteren door duidelijke doelen en verwachtingen te definiëren. Om uw KPI's te maximaliseren, moet u echter eerst begrijpen hoe u ze op de meest effectieve manier kunt gebruiken.

In dit artikel leert u zeven tips om effectief het maximale uit uw KPI's te halen om organisatorische taken en activiteiten succesvol uit te voeren.

Laten we beginnen.

Wat zijn KPI's en waarom heb je ze nodig?

Over het algemeen is een belangrijkste prestatie-indicator is een maatstaf die kan worden gebruikt om het succes van een individu of een groep op een bepaald gebied te beoordelen, met name in het bedrijfsleven. Het is een kwantificeerbare maatstaf die laat zien hoe goed de organisatie presteert bij het bereiken van haar doelen en het behalen van haar doelstellingen.

In de context van innovatie meet een key performance indicator de effectiviteit van de innovatieprocessen en ideeën van een organisatie. Ze worden gebruikt om de voortgang, output en impact van de innovatie-inspanningen van een organisatie richting het bedrijf en zijn klanten.

Het kan worden gebruikt om de effectiviteit van elk innovatieproject te meten en te meten, of de algehele innovatie succes en prestaties van het bedrijf.

Hoe u effectief het maximale uit uw KPI's haalt

Om u te helpen het meeste uit uw key performance indicators te halen, volgen hier zeven tips die u kunt volgen:

1. Kies de juiste KPI's

Om de juiste KPI's te kiezen, moet u de doelen en doelstellingen van uw organisatie herzien en rekening houden met uw strategieën.

Herziening van uw organisatiedoelen en doelstellingen

Onderzoek de doelen en doelstellingen van uw bedrijf en denk na over belangrijke gebieden die verbetering of optimalisatie vereisen. Wat zijn de belangrijkste ideeën van uw management om te reageren op de belangrijkste zorgen van het bedrijf:?

Het adresseren van deze domeinen zal de noodzakelijke voorloper vormen bij het bepalen van de beste KPI's voor uw bedrijf.

Maak een duidelijk beeld van wat je wilt bereiken. Houd dit doel zo eenvoudig en ongecompliceerd mogelijk. Uw key performance indicators moeten worden gekoppeld aan specifieke doelen en doelstellingen die zowel actueel, relevant en zinvol zijn voor de organisatie.

Onthoud dat je het gevaar loopt middelen te verliezen als je geen duidelijke doelen en doelstellingen hebt om te volgen. Controleer dit bij het management zodra u de juiste doelen en doelstellingen hebt gemaakt. En laat ze uw KPI's beoordelen nadat u ze heeft vastgesteld.

Rekening houdend met uw strategieën

Strategie moet altijd voorop staan. Het is maar al te gemakkelijk om te eindigen met een duizelingwekkend grote lijst van mogelijke indicaties die je zou moeten beoordelen als je geen duidelijk anker op de grond hebt over de dingen die je als geheel zou willen bereiken.

Op voorwaarde dat uw strategieën duidelijk en beknopt zijn, moeten ze een rol spelen bij de ontwikkeling van uw KPI's.

Uw bedrijfsstrategieën zijn acties die zijn gebrainstormd, bestudeerd en vastgesteld op basis van uw doelen en doelstellingen. Deze strategieën zijn bedoeld om uw merk met succes zijn doelen en doelstellingen te laten bereiken.

Daarom moet u er zeker van profiteren bij het kiezen van de beste KPI's voor u.

2. Communiceer uw KPI's

Het is van cruciaal belang dat iedereen in het bedrijf begrijpt wat u wilt bereiken en hoe u de prestaties in de richting van die doelen bijhoudt en bewaakt. Dit is uiterst cruciaal voor personen aan wie KPI-stewardship is toegewezen.

Het is ook van vitaal belang voor werknemers op alle niveaus in de organisatie om te weten wat uw KPI's zijn. Deze prestatie-indicatoren moeten de hoeksteen vormen van de beslissing van elke medewerker over het merk. Ze kunnen ook naar deze KPI's toe werken en waar nodig inzichten bieden.

Om uw KPI's effectief te communiceren:

  • Stel een geschikte doelwaarde in. U moet met name een geschikte doelwaarde instellen. Een streefwaarde beschrijft wat een goede prestatie inhoudt.
  • Definieer de minimum- en maximumwaarden die je verlangt voor een bepaalde KPI. Dit kan helpen bij het bepalen van de gezondheid van uw bedrijf; of in ieder geval welk aspect van het bedrijf uw geselecteerde KPI's ook proberen te meten.
  • Toon je KPI's in de juiste visualisaties. Gebruik grafieken en tabellen voor vergelijkingen, meters met de juiste drempels, kleurcodering om subcategorieën aan te geven, of zelfs geografische kaarten om datasets te illustreren.
  • Bundel de belangrijke KPI's in a dashboard. Zorg ervoor dat uw gegevens direct beschikbaar en toegankelijk zijn voor het hele team. Maak een dashboard dat het juiste verhaal van boven naar beneden vertelt.

3. Begrijp wat voor soort gegevens of informatie je nodig hebt door de juiste vragen te stellen

Door de juiste vragen te stellen, wordt uw aandacht direct gefixeerd en worden de essentiële KPI's die afhankelijk zijn van uw plannen naar voren gehaald.

De definiëren zorgen en problemen waar je oplossingen voor nodig hebt, kunnen je helpen om je focus en concentratie op de juiste aspecten nog meer te verfijnen en te reguleren. Want met de juiste vragen krijg je veel inzicht in de data die je echt nodig hebt.

Juist daarom is het soort informatie dat je wilt verzamelen van belang als het gaat om de innovatieprestaties van het bedrijf.

Het selecteren van KPI's op basis van deze vragen kan ertoe leiden dat u nauwkeurig het type oplossingen creëert dat u nodig heeft om als organisatie te groeien en te verbeteren.

Bovendien, als u een duidelijke aanpak wilt hanteren om iets te bereiken, zullen deze KPI's de gebieden bepalen die u kunt verbeteren en bepalen welke methoden u kunt implementeren om uw visie te realiseren.

Door te ontdekken welke informatie u nodig heeft, kunt u KPI's gebruiken die niet alleen consistent zijn met de strategieën van uw bedrijf.

Maar KPI's die ook uw huidige innovatieprocessen versterken en succes, uw algehele prestaties verhogen en uw toekomstige beslissingen over voortgang en ontwikkeling beïnvloeden.

4. Vergelijk uw vroegere en huidige gegevens, met name de trends die ermee verbonden zijn

Hier leest u hoe u uw gegevens effectief kunt doorzoeken:

Analyseer de informatie die je hebt

Na het bepalen van uw ideale gegevens in de voorgaande fase, hiaten analyseren door uw gegevens uit het verleden en heden te vergelijken. Bekijk wat voor soort informatie je eerder had versus degene die je nu al hebt.

Zo kun je snel bepalen wat er ontbreekt. Bedenk wat er moet worden gewijzigd, aangepast, toegevoegd of geïntroduceerd in uw innovatie-inspanningen om te garanderen dat uw gegevensverzameling helemaal voor u werkt.

Een die u voortdurend informatie geeft die volledig consistent is en is afgestemd op uw innovatieplannen - gegevens die de vragen en problemen die u moet oplossen volledig beantwoorden.

Bepaal de meest geschikte meetmethode en frequentie

Het herkennen van het soort gegevens dat je nodig hebt, is net zo belangrijk als ontdekken hoe je succesvol kunt zijn verkrijgen en meten die informatie. Het is van vitaal belang om de beste meetbenadering te selecteren, vooral wanneer u nieuwe KPI's moet maken of uw huidige moet wijzigen.

Het is geen geheim dat sommige informatie slechts gedurende een bepaalde periode nuttig blijft. En daarom is het altijd wenselijk om de meetfrequentie af te stemmen op hoe en wanneer de data gebruikt en gerapporteerd wordt in de organisatie. Als ze over het hoofd worden gezien, kunnen uw gegevens hun betekenis verliezen.

5. Onderzoek hoe verschillende afdelingen uw analyse kunnen gebruiken

KPI's zijn waardevol bij het volgen van prestaties, maar de kans is groter dat ze worden gemaximaliseerd als alle afdelingen worden toegewezen en verantwoordelijk worden gehouden voor het volgen en rapporteren van KPI's die nauw verband houden met hun werk en verwachte resultaten.

Dit houdt ze allemaal verantwoordelijk -hen betrokken houden, vastberaden en meer kans van slagen in plaats van ondermaats.

  • Onthoud hoe verschillende afdelingen uw analyse kunnen gebruiken en zet deze om in concrete plannen en strategieën. Delegeer taken met betrekking tot bestuderen, monitoren, rapporteren en werken aan de vertaling van KPI's naar prestaties.
  • Wijs afdelingsleiders aan die in staat zijn om samen te werken en resultaten te onderzoeken, gegevens te interpreteren en te verwoorden of de prestaties van een seizoen al dan niet gunstig zijn, gevolgd door de redenen waarom.

Aangezien u elke afdeling de leiding geeft over KPI's die voor hen zeer nuttig zijn, zullen ze effectief leren hoe ze de middelen die worden besteed aan het verbeteren van de aan hen toegewezen resultaten kunnen controleren, beïnvloeden en toewijzen.

6. Gebruik uw nieuw gevonden gegevens om uw publiek te bereiken

Passende KPI's kunnen, wanneer ze intelligent worden verzameld en toegepast, een aanzienlijk verschil maken in het bedrijf. Geen enkele KPI kan op zichzelf of op zichzelf staan. De beste resultaten worden behaald wanneer de gegevens die u verzamelt sterk toe te schrijven zijn aan de zaken waar u iets aan kunt en wilt doen.

Gebruik dus bij het verzamelen van informatie de feiten die u verkrijgt om een verhaal te creëren dat een persoonlijke en emotionele band tussen uw merk en de publiek u wilt bereiken.

7. Controleer, bewaak en update uw KPI's regelmatig

De enige manier om te verifiëren en te garanderen dat u werkt aan en omgaat met de juiste KPI's. En dat is om ze tijdig te onderzoeken. Vind en bepaal de beste tijd om al uw KPI's te controleren, te bewaken en bij te werken.

Identificeer de meest ideale en voordelige tijd om dit te doen. Soms ontdekken we dat sommige KPI's over het hoofd zijn gezien, waardoor onze prestaties worden beïnvloed.

Andere keren merken we dat de KPI geen effect had op ons gedrag, wat erop zou kunnen wijzen dat deze niet goed was geconfigureerd of gemaximaliseerd.

Zorg ervoor dat u uw KPI's beoordeelt, aangezien trends en andere zakelijke omstandigheden veranderen. Omdat de eisen, voorkeuren en andere factoren van klanten voortdurend veranderen, zijn wat vandaag de dag de juiste KPI's voor uw team of bedrijf zijn, misschien niet de juiste KPI's voor u in de komende jaren.

Selecteer de juiste KPI's en bekijk ze systematisch

Effectief het maximale uit uw KPI's halen, begint met het selecteren van de juiste KPI's en gaat verder met het systematisch herzien ervan. Onschatbare KPI's die niet bijdragen aan slimme en betere keuzes zijn onverstandig om op te investeren en te behouden.

Beoordeel uw KPI's systematisch om hun potentieel te maximaliseren om uw merk te helpen groeien en slagen.

Werk vandaag nog aan de beste innovatie-KPI's voor uw organisatie. Download onze innovatie ebook nu en probeer onze software uit en kijk hoe het u kan helpen.