Het is moeilijk om continu iets te managen dat je niet meet in het bedrijfsleven.

Echter, omdat niet alles in innovatie effectief kan worden gekwantificeerd, hoe kunt u uw innovatievoortgang evalueren?

In dit artikel leert u de zes innovatie-elementen waarmee u de beste innovatie-KPI's kunt meten voor innovatiesucces.

Laten we beginnen.

Wat is een KPI?

Hier is een eenvoudige definitie van een key performance indicator, ook wel bekend als een KPI:

EEN kwantificeerbare statistiek dat laat zien hoe succesvol een bedrijf is in het behalen van belangrijke bedrijfsdoelstellingen. Ze worden door organisaties gebruikt om hun voortgang bij het bereiken van hun doelen te beoordelen doelen en doelen.

Innovatiedoelen en doelstellingen

Voorafgaand aan de start van elke innovatieprojectmoet een innovatieteam eerst een onderliggende innovatiestrategie wat inhoudt dat doelstellingen worden vastgesteld die in overeenstemming zijn met de algemene doelstellingen van het bedrijf.

In wezen kunt u, nadat u heeft vastgesteld wat u met innovatie hoopt te bereiken, uw prioriteiten bepalen en uzelf beter positioneren bij het vaststellen van welke maatregelen of KPI's u wilt

gebruiken bij het beoordelen of u uw innovatiedoelen en doelstellingen hebt bereikt of niet.

Waarom moet je innovatie meten?

Veel mensen stellen innovatie gelijk aan de ontwikkeling van baanbrekende producten en diensten. Het is echter meer dan dat alleen.

Volgens zijn definitie, innovatie is het proces van het realiseren van nieuwe producten, processen, proposities of businessmodellen om toegevoegde waarde te creëren voor zowel klanten als medewerkers.

Omdat innovatie dus een doelgerichte en geplande activiteit is, moet deze, net als elke andere bedrijfsactiviteit, regelmatig worden herzien.

Dit betekent dat er een enorme hoeveelheid onbenut innovatiepotentieel die wachten om geëvalueerd, onderzocht en beter gebruikt te worden. Het monitoren van innovatie via de juiste KPI's bevordert immers niet alleen innovatie op zich.

Het biedt ook vijf extra voordelen, zoals:

1. Vindingrijkheid bevorderen

Bewaken, meten en volgen innovatie succes is een fantastische benadering om vindingrijkheid en innovatie te promoten als essentiële componenten van de verantwoordelijkheden van elke medewerker.

Het bevordert, herkent en waardeert ook de houding van uniciteit, nieuwigheid en creativiteit die binnen uw organisatie naar voren komt.

Hoe meer u uw inventieve resultaten als team begrijpt, hoe beter u de personen achter het succes van uw innovatie-output kunt identificeren en vieren.

In het proces zal een dergelijke actie hen meer inspireren en aanmoedigen om productiever te zijn bij het behalen van uw innovatiedoelen en doelstellingen.

2. Verantwoordelijkheid voor innovatie

Het evalueren van innovatie verhoogt het bewustzijn van uw medewerkers over de waarde van innovatie, probleemoplossend, en nieuwe ideeën in het bedrijf, ondanks hun dagelijkse taken en dagelijkse bedrijfsroutines.

Als u regelmatig de creatieve prestaties van uw bedrijf beoordeelt en promoot, gebeurt het volgende:

Het zal werknemers ertoe aanzetten om het elke dag aan te nemen innovatieverantwoordelijkheid en persoonlijke rollen op zich nemen bij het bouwen van unieke oplossingen en andere briljante methoden om hun taken en verantwoordelijkheden te voltooien.

Door hen te erkennen voor hun inspanningen, samen met de juiste strategie en maatstaven voor het beoordelen van innovatie, zullen alle werknemers actief worden aangemoedigd - ongeacht hun toegewezen verantwoordelijkheden - om actieve en verantwoordelijke deelnemers te zijn aan uw innovatie-initiatieven.

3. Verhoogde efficiëntie

Verschillende zakelijke auteurs beschouwen efficiëntie als de vijand van innovatie en beweren dat echte innovatie plaatsvindt wanneer individuen vrije en onbeperkte tijd krijgen om na te denken en te creëren.

De waarheid is echter iets gecompliceerder dan wat deze zwart-witbenadering voorstelt:

Bedrijven die innovatie aanmoedigen, hoeven de efficiëntie van hun medewerkers niet in gevaar te brengen. Het beoordelen van innovatie kan werknemers motiveren om ondanks tijdsbeperkingen productiever te zijn met hun creatieve inspanningen.

Het mogelijke overwegen return on investment voor elk innovatieproject waarmee ze hun tijd en middelen willen besteden.

Dit komt omdat wanneer werknemers zich ervan bewust zijn dat hun innovatie-inspanningen worden gedocumenteerd en geanalyseerd, ze veel serieuzer en voorzichtiger worden als het gaat om het uitoefenen van hun creatieve taken.

4. Economisch effectieve distributie van hulpbronnen

Meestal brengt het creëren van nieuwe producten en diensten de strijd met zich mee om ervoor te zorgen dat middelen worden gegeven om de meest innovatieve concepten, processen en oplossingen op gang te brengen en te ondersteunen.

Ondanks deze worsteling doen innovatieteams nog steeds wat ze kunnen om de steun te krijgen die ze nodig hebben om door te gaan met hun innovatieactiviteiten. Dat omvat het volgen van innovatie-KPI's.

Door nauwlettend te volgen en beoordelen van innovatie-initiatieven, kunnen bedrijven de informatie verkrijgen die nodig is om hun middelen effectief te verkrijgen en toe te wijzen in verschillende fasen van het proces.

Dit houdt in dat innovatieleiders met succes hun innovatiepijplijn kunnen ontwerpen door fondsen en personeelsuren toe te wijzen waar ze het meest nodig zijn.

5. Voortgang rapporteren aan investeerders

In de praktijk is het kwantificeren van innovatie met specifieke statistieken ook een uitstekende benadering om bedrijfsinvesteerders die u geld hebben gegeven om te innoveren, groeien en bloeien, tevreden te stellen.

Als u uw sponsors de directe voordelen van hun investering in innovatie laat kennen, is de kans groter dat ze de volgende keer nieuwe ideeën zullen steunen en zeldzame innovatie-tegenslagen zullen accepteren.

Door ze mee te laten doen aan uw innovatietraject, krijgen ze ook het gevoel dat u hun inzichten waardeert, evenals het vertrouwen en het vertrouwen dat ze in u stellen. Houd ze op de hoogte van elke fase van het innovatieproces en rapporteer uw voortgang aan hen.

Wat zijn de innovatie-elementen om top innovatie-KPI's te meten om innovatiesucces te garanderen?

Vanwege de aard van innovatie kan het meten ervan moeilijk zijn voor innovatieteams.

Innovatie is niet tastbaar. Zelfs de innovatie trechter is multidimensionaal, wat betekent dat er een breed scala aan mogelijkheden en reële gevolgen voor uw bedrijf zijn.

Hoewel veel van deze resultaten concrete voordelen zullen zijn voor het heden en de nabije toekomst, zijn andere wellicht moeilijker te kwantificeren, waarbij vaak jaren of zelfs decennia nodig zijn om gerealiseerd te worden.

Daarom is een solide strategie naar KPI's cruciaal voor het analyseren van het effect van uw innovatieproject en de commerciële waarde ervan voor uw klanten en uw organisatie. Maar het creëren van een structuur die de impact van uw programma nauwkeurig weergeeft, is een moeilijke onderneming.

Daarom moet u, om uw innovatieprestaties effectief te volgen, te bewaken en te beheren, deze innovatieaspecten gebruiken om de beste innovatie-KPI's te meten, samen met de bijbehorende maatstaven voor innovatiesucces.

1. Mogelijkheid:

Bekwaamheid verwijst naar alle verschillende talenten, kennis en vaardigheden die een organisatie heeft voor het ontwikkelen en beheren van innovatie. Het gaat om de onderscheidende inzichten en technische expertise van de medewerkers.

Bovendien richt het zich op hun latente kennis en andere informatiebronnen van het bedrijf, evenals op het financiële kapitaal van de organisatie dat zich toelegt op het ontwikkelen van innovatie.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Aantal medewerkers met innovatietraining
 • Innovatiepotentieel
 • Competenties en capaciteiten van medewerkers (efficiëntie en productiviteit)

2. Structuur

Structuren met betrekking tot de organisatiestructuur, procedures, middelen (de juiste hulpmiddelen om te helpen) innovatie Management, zoals software voor innovatiebeheer), en de infrastructuur van het bedrijf waarmee de bovengenoemde vaardigheden effectief kunnen worden gebruikt.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Fondsen besteed aan innovatieprojecten
 • Tijd besteed aan elke innovatiefase
 • Studietoelage voor innovatiestudie

3. Leiderschap en strategie

Strategie is gekoppeld aan de tactieken die het management gebruikt om slimme en doelgerichte beslissingen te nemen uit een aantal plausibele opties om bepaalde resultaten te bereiken.

Het omvat de methoden en technieken van het bedrijf voor het bereiken van organisatiedoelstellingen en vooruitgang op de lange termijn, ondersteund door effectief leiderschap, juiste verdeling van middelen, op feiten gebaseerde aanwijzingen en zorgvuldig geanalyseerde procedures.

Dit kan het gebruik van de juiste tools, mensen en apparatuur inhouden bij het uitvoeren van innovatie-initiatieven.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Aantal leidinggevenden dat is opgeleid of momenteel in opleiding is voor innovatie
 • Aantal ideeën gegeven door het management
 • Aantal innovatietrainingen gegeven door bedrijfsleiders
 • Aantal projecten en activiteiten onder direct toezicht van bedrijfsleiders

4. Cultuur

Hoewel het moeilijk kan zijn om de effecten van een innovatie op de cultuur vast te stellen, is het bevorderen van een innovatieve cultuur op de werkplek kan een aanzienlijke impact hebben op het vermogen van werknemers om nieuwe ideeën te genereren en deze om te zetten in initiatieven die de organisatie ten goede komen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Betrokkenheid van medewerkers
  • Aantal medewerkers dat heeft deelgenomen aan de innovatieactiviteiten van de organisatie
  • Aantal werknemers dat in de loop van de tijd is aangenomen voor innovatieworkshops
 • Toegewijde tijd voor innovatie-experimenten en -activiteiten
 • Brainstormsessies in een maand
 • Beoordeling van medewerkers met betrekking tot de innovativiteit van het bedrijf

5. Resultaten

De bijproducten van innovatie-initiatieven in de organisatie worden resultaten genoemd.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Aantal ideeën gegenereerd door belanghebbenden
 • Aantal ideeën van medewerkers
 • Aantal bruikbare ideeën
 • Aantal afgeronde innovatieprojecten
 • Verwachte winstgevendheid van innovatieprojecten
 • Aantal nieuwe producten en diensten gelanceerd

6. Impact

De algemene effecten van innovatie-initiatieven op het bedrijf en haar klanten worden effecten genoemd.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Werkelijke winstgevendheid
 • Werknemers tevredenheid
 • Werknemersbehoud
 • Opbrengsten uit innovatieprojecten
 • Aantal innovatieprijzen
 • Klanten feedback

Hoe innovatie effectief te meten?

Hier zijn drie belangrijke tips om te onthouden bij het meten van innovatie:

1. Begrijp vooraf wat u probeert te bereiken bij het formuleren van uw innovatiedoelen

De juiste metrische gegevens of KPI's die u voor metingen moet gebruiken, zijn sterk afhankelijk van de doelen die u heeft gesteld voordat u met uw innovatie-activiteiten begint.

2. Wees niet te bestraffend in innovatie meten

Maak dit proces eenvoudig. Als u te veel focust op statistieken, loopt u het risico uw medewerkers aan te moedigen goede cijfers te halen, in plaats van echt innovatief te zijn. Dit is vooral het geval als u besluit om innovatie-KPI's onderdeel te maken van functioneringsgesprekken van medewerkers.

Onthoud dat innovatie tijd kost en dat niet elk creatief concept even gemakkelijk kan worden gemeten als het volgende. Je zou een potentieel wereldveranderend idee niet willen ontmoedigen alleen omdat het in de beginfase financieel niet haalbaar leek.

3. Kies altijd relevante KPI's

De zes hierboven beschreven componenten van innovatie zijn een combinatie van input, output, kwantitatieve en kwalitatieve data. Maar aan het eind van de dag is de beslissing over welke statistieken u wilt controleren en opnemen altijd aan u.

Vergeet niet om een balans te vinden tussen deze metingen om de juiste mix te krijgen. Nogmaals, kijk naar uw doelen en doelstellingen en denk na over wat voor soort metrische gegevens of KPI's het beste bij hen passen.

Meet regelmatig uw innovatieprestaties

Organisaties die hun innovatieve prestaties niet bijhouden, geven een enorme kans op ontwikkeling en vooruitgang door.

Door vergelijkbare maatregelen te groeperen, input- en outputgegevens samen te voegen en onderling gerelateerde factoren te classificeren, kunt u een uitgebreid verzamelingsoverzicht krijgen van indicatoren die innovatiesucces aanpakken.

Leer hoe u uw innovatieprestaties regelmatig kunt meten en hoe u van uw organisatie een effectieve motor kunt maken door: ons gratis e-boek over innovatie lezen.